Reseptit

Reseptit

Yleistä

Mistä näen reseptini?                 

 • Kirjaudu palveluun sivulta www.omakanta.fi kohdasta Kirjaudu Omakantaan. Tunnistaudu palveluun sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti), pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteen avulla.
 • Valitse vasemman puoleisesta valikosta Reseptit. Jos sinulle on kirjoitettu reseptejä, ne näkyvät kyseisellä sivulla.
 • Ota yhteyttä Kanta-palvelujen tekniseen tukeen tekninentuki@kanta.fi, mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisessa tai Omakannan käytössä.
 • Jos et käytä Omakantaa, voit pyytää yhteenvedon resepteistäsi apteekista tai terveydenhuollosta.

Miten käytän reseptiä?              

 • Kun lääkkeen määrääjä määrää sinulle lääkettä, hän kirjoittaa siitä reseptin. Se tallennetaan Reseptikeskukseen. Saat paperisen potilasohjeen, jossa on kerrottu sinulle määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.
 • Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty, ja saat lääkkeesi. Kun näytät potilasohjeen, asiointisi nopeutuu. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin.
 • Lisätietoja aiheesta löydät kanta.fi-etusivulta kohdasta Asiointiohjeet.

Mistä ja miten voin saada yhteenvedon resepteistä?          

 • Voit tulostaa yhteenvedon Omakannasta.
 • Voit myös pyytää yhteenvedon terveydenhuollosta tai apteekista esimerkiksi lääkeostojen yhteydessä.
 • Yhteenvedosta näet kaikki reseptisi, jäljellä olevan lääkkeen määrän ja reseptin voimassaoloajan.

Miten voin uusia reseptin?      

 • Voit pyytää reseptin uusimista omasta terveydenhuollostasi.
 • Voit pyytää reseptin uusimista myös apteekista. Apteekki voi lähettää uusimispyynnön niitä vastaanottaviin terveydenhuollon yksiköihin. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota uusimispyyntöjä.
 • Omakanta-palvelussa voit itse lähettää reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Mistä tiedän että reseptini on uusittu?    

 • Kun pyydät reseptin uusimista, saat tiedon uusimisesta tekstiviestillä, jos olet antanut puhelinnumerosi ilmoitusta varten.
 • Uusittu resepti on nähtävissä Omakannassa.
 • Voit myös tiedustella asiaa paikan päällä apteekista tai terveydenhuollosta.
 • Jos reseptin uusimispyyntö hylätään, saat tiedon siitä tekstiviestillä, jos olet antanut puhelinnumerosi ilmoitusta varten. Mikäli et ole antanut lupaa tekstiviesti-ilmoitukseen, terveydenhuolto ilmoittaa siitä muulla tavalla.

Miten voin saada tekstiviesti-ilmoituksen uusitusta reseptistä?             

 • Tekstiviesti-ilmoitus reseptin uusimisesta lähetetään asiakkaalle siinä tapauksessa, että asiakas on antanut puhelinnumeronsa ilmoitusta varten.
 • Kun esimerkiksi paperiresepti muutetaan reseptiksi, kyseessä on Reseptipalvelun näkökulmasta uuden reseptin kirjoittaminen, ei uusiminen. Uuden reseptin kirjoittamisesta ei lähde asiakkaalle ilmoitusta tekstiviestillä.
 • Puhelinnumero kirjataan uusimispyynnölle terveydenhuollossa tai apteekissa uusimispyyntöä tehtäessä. Jos pyydät reseptin uusimista Omakannassa, voit antaa siellä puhelinnumeron itse. Jos matkapuhelinnumeroa ei ole kirjattu uusimispyyntöön tai jos se on kirjattu virheellisesti, tekstiviestiä ei tule asiakkaalle.

Miksi olen saanut tekstiviestejä uusituista lääkkeistä, jotka eivät kuulu minulle?         

 • Tieto reseptin uusimisesta lähetetään numeroon, jonka asiakas on ilmoittanut uusimispyyntöä jättäessään terveydenhuoltoon tai apteekkiin.
 • Jos olet saanut sinulle kuulumattoman tekstiviestin, niin uusimispyyntöön on kirjattu vahingossa väärä puhelinnumero. Asia on harmillinen, mutta viestin sisältö on sellainen, että siitä ei koskaan paljastu mitään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja.

Mitä tositteita tarvitsen mukaani lähtiessäni ulkomaille?                           

 • Tarvitsemasi asiakirjat riippuvat siitä, matkustatko Schengen-maihin sekä kohdemaan laki- ja tullimääräyksistä.
 • Tarkemmin asiasta on kerrottu Asiointiohjeet-osiossa. Siellä on kohta Reseptit mukaan ulkomaille.

Kenellä on oikeus nähdä sähköiset tietoni?                        

 • Hoitavalla lääkärillä on oikeus hoitoon liittyvissä tilanteissa katsoa Reseptikeskuksesta potilaalle itse määräämiään lääkemääräyksiä toimitustietoineen ilman potilaan erillistä suostumusta.
 • Kiireellisen hoidon yhteydessä (potilaslaki 8§) hoitavalla lääkärillä on oikeus katsoa potilaan lääkemääräykset toimitustiedoin ilman potilaan antamaa suostumusta.
 • Muissa tapauksissa hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja tarvitsee tapauksesta riippuen joko potilaan suullisen tai kirjallisen suostumuksen katsoessaan potilaan Reseptikeskuksessa olevia tietoja. Suullinen suostumus potilaan kaikkien Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun voidaan pyytää potilaalta usealla tavalla joko vastaanotolla, puhelimitse tai luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla.
 • Apteekissa farmaseutti tai proviisori voi katsoa reseptejäsi, kun haet lääkkeet apteekista.
 • Omin päin tai uteliaisuuttaan toisten tietoja ei saa mennä katsomaan. Jos näin kuitenkin käy, katselija jää siitä kiinni. Tämä siksi, että jokainen henkilö kirjautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnisteilla ja aina kun Reseptikeskuksen tietoja katsotaan, siitä jää jälki.
 • Lisätietoja potilaan tietojen katselusta.
 • Lisätietoa tietoturvasta saat kanta.fi -etusivun alaosassa kohdasta Tietosuoja ja -turva.

Miten voin estää reseptin näkymisen terveydenhuollossa ja apteekissa?                    

 • Voit kieltää reseptiesi näkymisen apteekissa ja terveydenhuollossa tekemällä luovutuskiellon terveydenhuollossa tai Omakannassa Suostumus ja kiellot -osiossa. Kiellosta huolimatta reseptin kirjoittanut henkilö näkee reseptin tiedot.
 • Jos lääkäri on kirjoittamassa sinulle PKV- tai huumausainereseptiä, hän näkee reseptille asetetusta kiellosta huolimatta tiedot sinulle määrätyistä PKV- tai huumausainelääkkeistä.
 • Jos olet kieltänyt reseptin näkymisen, tarvitset apteekissa asioidessasi kyseisestä lääkkeestä potilasohjeen tai yhteenvedon. Ilman potilasohjetta tai yhteenvetoa apteekki ei voi toimittaa lääkettäsi.

Toisen puolesta asiointi

Voiko joku muu hoitaa reseptiasioita puolestani?         

 • Lääkärikäynnin yhteydessä saat lääkäriltä ns. potilasohjeen eli paperitulosteen, jossa näkyvät lääkärin sinulle määräämät lääkkeet. Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilasohjeesi ja/tai Kela-korttisi. Pelkästään Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Näin hän voi todistaa oikeutensa noutaa lääkkeesi.
 • Toisen puolesta asiointi ei ole mahdollista haettaessa lääkkeitä sähköisellä reseptillä toisen Euroopan maan apteekista.
 • Muihin reseptin hoitamiseen liittyviin asioihin tarvitaan allekirjoittamasi kirjallinen suostumus. Kirjallisella suostumuksella toinen henkilö voi
  • pyytää tarkistamaan kokonaislääkityksesi
  • pyytää yhteenvedon käyttämistäsi lääkkeistä
  • pyytää mitätöimään reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää
  • pyytää reseptin uusimista.
 • Suostumuslomakkeita on saatavilla kaikista julkisen terveydenhuollon yksiköistä, Resepti-palvelua käyttävistä yksityisen terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.
 • Lisää ohjeita toisen puolesta asiointiin.

Toimin edunvalvojana, voinko nähdä Omakannassa myös valvottavan reseptit?      

 • Toisen henkilön tietoja ei voi katsella Omakannasta, vaikka olisi edunvalvoja.
 • Raha-asioiden hoitoon pankki myöntää pankkitunnisteet edunvalvojalle niin, että niillä tunnistaudutaan edunvalvojan omalla henkilötunnuksella, mutta niillä on käyttöoikeus valvottavan tilille/tileille. Tällöin edunvalvojana tunnistaudut jokaiseen palveluun omalla henkilötunnuksellasi, etkä siis näe niillä Omakannasta valvottavaa koskevia potilastietoja.
 • Mikäli sinut on valtuutettu hoitamaan henkilön terveyteen liittyviä asioita, sinun tulee asioida suoraan terveydenhuollon tai apteekin kanssa, joilta voit saada yhteenvedon resepteistä. Pelkästään päämiehensä taloudellisia asioita hoitamaan määrätty edunvalvoja ei ole oikeutettu saamaan potilaan Reseptikeskuksessa olevia tietoja.

Voinko nähdä Omakannasta alaikäisen lapseni reseptit?                         

 • Huoltaja näkee Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten resepti- ja terveystiedot. Huoltaja näkee tiedot, jotka ovat syntyneet 1.8.2016 lähtien.
 • Vanhempi voi pyytää alaikäisen lapsen resepteistä yhteenvedon apteekista tai terveydenhuollosta.
 • Lisätietoja alaikäisiä koskevista käytännöistä.

Sivua päivitetty 06.05.2019