Terveystiedot

Terveystiedot

Olen asioinut omassa terveyskeskuksessani. Miksi käynnistäni ei näy mitään tietoja Omakannassa?                           

 • Tarkistathan onko sinua hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö jo liittynyt Potilastiedon arkistoon ja aloittanut potilastietojen tallentamisen sinne.
 • Vanhoja potilastietoja ei tallenneta arkistoon. Omakannassa voi näkyä vain sellaisia potilastietoja, jotka ovat syntyneet aikaisintaan sinä päivänä, kun terveydenhuollon toimintayksikkö on alkanut käyttää Potilastiedon arkistoa.
 • Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin kaikki hoitotietosi eivät ole välttämättä nähtävissä Omakannassa.
 • Jos mitään tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä ja/tai arkistoida terveydenhuollossa. Potilastietojen arkistoon tallentumisen viive vaihtelee organisaatioittain. Esimerkiksi saneltujen tietojen purku ja asiakirjojen hyväksyminen vaativat vaihtelevasti aikaa.
 • Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, vaikka olet asioinut palveluun jo liittyneessä yksikössä, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Miksi laboratoriotulokseni eivät näy Omakanta-palvelussa?                    

 • Tarkistathan, onko sinua hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö jo liittynyt Potilastiedon arkistoon ja aloittanut potilastietojen tallentamisen sinne.
 • Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin hoitotietosi eivät ole välttämättä nähtävissä Omakannassa. Esimerkiksi joistakin organisaatioista laboratoriotuloksia ei tallenneta Potilastiedon arkistoon vielä alkuvaiheessa.
 • Vanhoja potilastietoja ei tallenneta arkistoon, eli Omakannassa voi näkyä vain sellaisia potilastietoja, jotka ovat syntyneet aikaisintaan sinä päivänä, kun terveydenhuollon toimintayksikkö on alkanut käyttää Potilastiedon arkistoa.
 • Laboratoriotulokset ja röntgenlausunnot näkyvät Omakannassa Tutkimukset-osiossa. Jos tulokset eivät näy sen päivän kohdalla, jolloin tutkimus tehtiin, katso vielä muiden päivämäärien kohdalta. Voit myös järjestää käynnit sen mukaan, milloin tutkimusten tietoja on muokattu viimeksi.
  • Jos laboratoriotutkimus on tilattu kestolähetteellä, niin kaikki tulokset voivat löytyä päivämäärältä, jolloin lähete on tehty. Tämä voi olla hyvinkin pitkän ajan takaa, joten katso Omakannasta myös vanhemmat päiväykset. Jos kestolähete on tehty ennen terveydenhuollon yksikön Potilastiedon arkistoon liittymistä, tulokset eivät ole välttämättä arkistoituneet. Tällöin kestolähete on tehtävä terveydenhuollossa uudestaan.
 • Tietojen tallentamisessa Potilastiedon arkistoon voi myös ilmetä viivettä. Viive vaihtelee eri organisaatioissa.
 • On myös mahdollista, että hoitava lääkäri haluaa käydä tulokset läpi kanssasi ennen niiden näyttämistä Omakannassa.
 • Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, vaikka olet asioinut palveluun jo liittyneessä yksikössä, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Näenkö Omakanta-palvelusta potilastietoni useamman vuoden takaa?                          

 • Omakannassa näkyy tietoja sen jälkeen, kun sinua hoitanut terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon ja aloittanut potilastietojen tallentamisen sinne.
 • Omakanta-palvelussa ei näytetä potilastietoja, jotka ovat syntyneet ennen kuin terveydenhuollon toimintayksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

Näenkö rokotustietoni Omakannasta?    

 • Näet rokotustietosi Omakannasta sitten, kun rokotustietoja aletaan tallentaa terveydenhuollossa Potilastiedon arkistoon. Tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.
 • Voit tiedustella rokotustietojasi terveydenhuollosta.

Omakannassa näkyy asiointini terveydenhuollossa tiettynä ajankohtana. Kun klikkaan kyseistä päivämäärää, mitään tietoja käynnistäni ei kuitenkaan tule näkyviin. Miksi?       

 • Käynnin/hoitojakson päivämäärää klikkaamalla voit lukea käynnistä kirjatut tiedot, jotka on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Jos mitään tietoja ei näy, se voi johtua siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä ja/tai arkistoida terveydenhuollossa. Potilastietojen arkistoon tallentumisen viive vaihtelee organisaatioittain. Esimerkiksi saneltujen tietojen purku ja asiakirjojen hyväksyminen vaativat vaihtelevasti aikaa. Omakanta näyttää tietoja vasta sitten, kun tiedot ovat todella tallentuneet Potilastiedon arkistoon.
 • Omakannassa näkyvä käynti tai hoitojakso tarkoittaa, että asiaasi on käsitelty terveydenhuollossa. Käyntimerkintä, jossa ei ole muita tietoja, voi liittyä esim. ajanvaraukseen tai terveydenhuollon vastaanottamaan lähetteeseen, mutta terveydenhuolto ei ole tehnyt asiasta mitään tarkempaa merkintää. Jos haluat selvittää käynnin tietoja, voit kysyä siitä sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.
 • Jos kyse on tutkimustuloksista, on myös mahdollista, että hoitava lääkäri haluaa käydä tulokset läpi kanssasi ennen niiden näyttämistä Omakannassa.

Miten saan Omakannassa näkyviä tietojani korjattua?  

 • Omakanta-palvelulla ei ole omaa tietovarastoa, vaan palvelussa näytetään Kanta-palveluihin terveydenhuollosta tallennetut hoitotiedot.
 • Virheellisten tietojen korjaamiseksi tulee ottaa yhteys siihen terveydenhuollon toimintayksikköön tai apteekkiin, jossa tiedot on tallennettu. Voit pyytää esimerkiksi tietosuojavastaavaa selvittämään asiaa. Kela ei tee muutoksia tai korjauksia.

Sivua päivitetty 09.05.2019