Sote-uudistus ja valinnanvapaus

Sote-uudistus ja valinnanvapaus

Valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa  uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut sekä rahoitus. Uudistuksen tavoitteena on, että kansalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada laissa säädetyt sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy vuoden 2021 alussa maakunnille. Maakunta suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta alueellaan. Se myös vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaan näkökulmasta toimiva kokonaisuus, jossa palvelu- ja hoitoketjut ovat sujuvia.

Osana sote-uudistusta on tarkoitus laajentaa asiakkaan valinnanvapautta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja.  Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossakin tuottaa asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Kela rakentaa valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Sote-uudistus edellyttää toimivaa tietojärjestelmäkokonaisuutta. Kela rakentaa kansallisia tiedonhallintapalveluja, joilla valinnanvapaus käytännössä toteutetaan. Kyseessä on kansallinen tietovaranto, johon tulee kuulumaan

  • palvelu, jossa asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan
  • tuottajahallintapalvelu, jonka välityksellä palveluntuottajat ilmoittautuvat sote-toimijoiksi ja johon palvelunjärjestäjät kirjaavat palveluntuottajien kanssa tehdyt sopimukset
  • palvelutuotannon seurantapalvelu, jolla palveluntuottajat toimittavat maakunnalle tiedot asiakkaiden saamista palveluista
  • kiinteän korvauksen laskenta ja suoran valinnan maksujen välitys maakunnilta palveluntuottajille
  • palveluntuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu, jossa on tiedot yksityisen palveluntuottajan toiminnasta ja taloudesta.

 

Lue lisää

Sivua päivitetty 12.03.2019