Suostumus

Suostumus

Suostumukset ovat potilaan keino vaikuttaa tietojensa käyttöön, antaa lupa toiselle henkilölle tai taholle asioida puolestaan tai nähdä hänen potilastietojaan.

Suostumus ja kiellot -sivulta pääset antamaan suostumuksen tietojesi käyttöön.

Katso opastevideo suostumuksista Omakannassa

Play-nappi Opastevideo: Suostumus (youtube.com)

Siirry kurssilla