Omavalvontasuunnitelman päivittäminen

Omavalvontasuunnitelman päivittäminen

Omavalvontasuunnitelman laatimisvelvoite koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajia, apteekkeja sekä Kanta-välityspalveluiden tuottajia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat huolehtivat omavalvonnan kautta siitä, että heillä on asianmukaiset tietoturvakäytännöt arkaluonteisten asiakastietojen suojaamiseksi. Omavalvontaan kuuluu myös se, että tietojärjestelmien käyttöympäristössä huolehditaan tietoturvasta asianmukaisesti.

Kanta-palvelujen käyttöä ennen on huolehdittava, että käytössä on ajantasainen ja dokumentoitu omavalvontasuunnitelma ja päivitettävä se hyvissä ajoin ennen liittymistä, jotta voidaan osoittaa vaatimusten täyttyminen liittymisvaiheessa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 22.03.2021