Asiakastietolain vaikutukset tietojen luovuttamiseen

Asiakastietolain vaikutukset tietojen luovuttamiseen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) on uudistumassa keväällä 2021. Jos laki vahvistetaan, se tuo muutoksia myös asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin Kanta-palveluissa.

Uuden lain myötä asiakkaan tiedot liikkuvat automaattisesti terveydenhuollon yksiköiden välillä sekä sosiaalihuollon organisaatiosta toiseen, ellei asiakas kiellä tietojen luovuttamista. Näin halutaan varmistaa, että sote-ammattilaisilla on käytössään tarvittavat tiedot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on tärkeää valmistautua ennakoiden asiakastietolain tuomiin muutoksiin. Sote-organisaatiot ottavat käyttöönsä päivitetyt tietojärjestelmät, jonka jälkeen ammattilaiset voivat tallentaa uuden lain mukaiset informoinnit ja kiellot.

Aikataulu

Tämänhetkinen aikataulu on arvio, joka perustuu lakiesityksen käsittelyaikatauluun. Toimeenpanon aikataulua päivitetään, jos lainsäädäntöprosessiin tai lakiesitykseen tulee muutoksia.

 • Syksy 2020: Lakiesitys annetaan eduskunnalle. Eduskunta päättää lain hyväksymisestä.
 • Tammikuu 2021: Kela järjestää tietojen luovutusten muutoksista koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollolle.
 • Tammikuu 2021: Sote-ammattilaiset alkavat antaa uutta informointia asiakkaille vanhan informoinnin rinnalla. Myös Omakannassa informoidaan asiakkaita.
 • Huhtikuu 2021: Uuden asiakastietolain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021.

Muutokset toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa mahdollistetaan uuden informoinnin tallentaminen terveydenhuollossa. Uusi informointi kattaa kuitenkin myös sosiaalihuollon tiedot. Jatkossa asiakas voi kieltää kerralla kaikkien tietojensa luovuttamisen.

Muutokset tietojen luovutukseen

Toteutuessaan uusi laki tuo asiakas- ja potilastietojen luovutukseen seuraavat muutokset:

 • Asiakkaille tulee antaa uusi informointi
  • Kaikki asiakkaat on informoitava uudelleen Kanta-palveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista. Asiakas pitää informoida viimeistään ensimmäisen asioinnin yhteydessä. Infomoinnin voi saada myös Omakannan kautta.
 • Kielto-oikeus
  • Asiakas voi jatkossa kieltää yhdellä kertaa kaikkien potilastietojensa luovuttamisen. Nykyiset kiellot säilyvät ennallaan, eli asiakas voi tehdä käynti- tai palvelunantajakohtaisen kiellon terveydenhuollossa.
 • Terveydenhuollossa olevasta suostumuksesta luovutaan
  • Suostumus potilastietojen luovuttamiseen hoitoon osallistuville henkilöille poistuu. Lisäksi Resepti-palvelun suullinen suostumus poistuu. Asiakas- tai potilastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu jatkossa informointiin ja asiakkaan asettamiin kieltoihin.

Lain hyväksymisen ja voimaantulon välinen aika

Nykylain mukaista informointia annetaan, ja asiakas voi asettaa nykyisiä kieltoja ja suostumuksia uuden lain voimaantuloon asti. Samaan aikaan annetaan uuden lain mukaista informointia, ja asiakas voi yhdellä kertaa kieltää kaikkien tietojen luovuttamisen.

Lain voimaantulon jälkeen 

Kun uusi laki on tullut voimaan, asiakastietojen luovutuksessa noudatetaan uuden lain mukaista informointia. Jos uutta informointia ei ole annettu ja tietoa siitä tallennettu Kanta-palveluihin, ei potilastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta terveydenhuollon organisaatioiden välillä ole mahdollista. 

Potilaan tietoja saa kuitenkin edelleen luovuttaa samaan yhteisrekisteriin kuuluvien terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Tietojen luovutus edellyttää informointia yhteisrekisteristä sekä hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen.  

Asiakas voi edelleen kohdistaa kiellot käynti- tai palvelunantajakohtaisesti tai asiakas voi asettaa kiellon koskemaan kaikkia potilastietoja. Terveydenhuollossa olevaa suostumusta ei enää käytetä.

Kansallinen käyttöliittymä informointien ja kieltojen tallentamiseen

Kela toteuttaa kansallisen selainpohjaisen käyttöliittymän. Sen avulla sote-ammattilaiset voivat tallentaa uuden asiakastietolain mukaiset informoinnit ja kiellot. Käyttöliittymä on tarkoitettu ensisijaisesti sote-organisaatioiden käyttöön lain hyväksymisen ja voimaantulon väliseksi ajaksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 05.10.2020

Tietojen luovutusten hallinta -osion alasivut