HL7-määrittelyt

HL7-määrittelyt

Kanta-palvelujen kokonaisuudessa tarvitaan HL7-rajapintamäärittelyjä. Niillä taataan palveluihin liittyvien järjestelmien tuottamien sanomien ja asiakirjojen yhteensopivuus.

Tältä sivulta löydät Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-rajapintamäärittelyt. Muut HL7-määrittelyt löytyvät HL7-yhdistyksen omilta sivuilta.

Kanta-palvelujen HL7-sivujen tarkempi sisältö on saatavissa vain suomeksi.

Sivulle tehdyt uudistukset

Sähköisen lääkemääräyksen, Rajat ylittävän reseptin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston HL7-määrittelyt löytyvät palvelujen omilta määrittelysivuilta.

Kanta-palvelujen yhteiset HL7 V3 -määritykset löytyvät Yhteiset määrittelyt -sivulta.

Kanta HL7 HelpDesk (Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset)

HUOM! Sähköpostiosoite on muuttunut ja yhteenvetodokumentin ylläpito on lopetettu.

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan jatkossa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi

Lisää vastauksia HL7-kysymyksiin löydät "Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyistä" -dokumentit Potilastiedon arkiston määrittelyt -sivulla.

HL7 Finland HelpDesk (yleiset HL7-kysymykset)

Sähköpostiosoite: Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

HL7 HelpDesk kysymykset ja vastaukset 2010-2014

Esimerkkiasiakirjat ja -sanomat

Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat (zip) 21.1.2021

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2016 tietosisältö

Kanta Optometrian CDA R2 v1.01OID: 1.2.246.777.11.2018.11
v1.01 (26.9.2018)
v1.01.1 (21.1.2019)

Sisältää optometrian CDA R2 asiakirjarakenteet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Ensihoitokertomus V1.10_RC2 (zip) 24.8.2020, OID: 1.2.246.777.11.2017.7

Määrittely kuvaa vain ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Huom. 28.9.2017 julkaistu versio 1.10 vedettiin pois käytöstä ja julkaistiin uudelleen 15.8.2019 Release Candidate 1 (RC1) statuksella ja samalla dokumentin OID-tunnisteella. Nyt dokumentista on julkaistu 24.8.2020 RC2 versio samalla dokumentin OID-tunnisteella. Lopullisen versio julkaistaan, kun ensihoitokertomusta tuottava järjestelmä saadaan testattua ja sen kokemukset huomioitua määrittelyssä.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

OID: 1.2.246.777.11.2018.12

v.1.10 (13.11.2018)

v.1.10.1 (15.5.2019)

v1.10.2 (28.1.2020)

Sisältää Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakennemäärittelyt sekä ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä. Määrittelyn sisältö on hyväksytty TC:n ja Kelan toimesta sen ollessa osa Kertomus ja lomakkeet määrittelyä. HL7 TC:ssä hyväksyttiin määrittelyn asioiden eriyttäminen omaksi dokumentaatiokseen. Kela on toteuttanut tämän eriyttämisen ja tehnyt määrittelyn selkeyttämistä ja tarkennuksia. Versio 1.10.1 sisältää täydennyksiä ja aikaisempien versioiden errata-merkinnät.

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet, v5.112.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.30

  • Errata, päivitetty 30.9.2020
Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.

Kanta, lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2
31.5.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.6

  • Errata, päivitetty 27.5.2020
Sisältää dokumentin Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2 ja tietosisältötaulukon (Liite C). Esimerkkiasiakirjat sisältyvät Potilastiedon arkiston yhteiseen esimerkkikokoelmaan. Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne
17.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.31

  • Errata, päivitetty 13.12.2016

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne
OID: 1.2.246.777.11.2018.3
v3.00 (28.3.2018)v3.00.1 (24.6.2020)

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V2.10

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V3.00

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenneOID: 1.2.246.777.11.2015.32

v.1.21 (22.10.2015)

v1.21.1 (15.5.2019)

Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. 

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät, v2.21
20.5.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.8

  • Errata, päivitetty 18.9.2019
Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.21
1.11.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.11

  • Errata, päivitetty 30.9.2020
Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
Potilastiedon arkiston yhteiset määritykset

Potilastiedon arkiston Medical RecordsOID: 1.2.246.777.11.2015.37

v.2.02 (2.12.2015)

v.2.02.1 (15.5.2019)

Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa. Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V2.02 ja v2.02.1 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston Medical Records (zip)

OID: 1.2.246.777.11.2019.10

v.2.03 RC3 (20.8.2020)

Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa. V2.03 RC3 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header (zip)

OID: 1.2.246.777.11.2015.38

v.4.66 (2.12.2015)

v.4.66.1 (15.5.2019)

v.4.66.2 RC3 (20.8.2020)

V 4.66.2 RC4 (25.11.2020)

CDA R2 Header sisältää CDA dokumentin kuvailu eli metatiedot, joita käytetään Suomessa ensisijaisesti asiakirjahallintoon. Tässä dokumentissa kuvataan CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa. Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V4.66, v4.66.1,  v.4.66.2 RC3 ja V 4.66.2 RC4 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Kanta – Lääkityksen merkintöjen  CDA R2-rakenne  V4.31
8.4.2014 OID: 1.2.246.777.11.2014.11

v4.4 (13.11.2020)

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Päivitetty  13.11.2020, v4.4 minor muutos, dokumentin OID pysyy samana.

HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä, v4.4 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkisto, Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset V1.22
8.8.2018  OID: 1.2.246.777.11.2018.8
Potilastiedon arkistoon tallennetavan vanhan aineiston tekniset määrittelyt ja esimerkit. Kokonaisuus ei sisällä perusjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyä.

Alunperin hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.

5.8.2014, pakettiin lisätty HUS:lta saadut esimerkkiasiakirjat.

28.4.2015, korjattu Metatieto hl7fi:typeCode:n koodiston OID vastaamaan koodistopalvelua.

Tarkennettu PDF/A -muotoisen aineiston kokoamisen vaatimuksia 19.1.2017.

Määritystä tarkennettu ja laajennettu koskemaan kaikkea Potilastiedon arkistoon toimitettavaa vanhaa aineistoa. Katselmoitu 28.3.2018 tietojärjestelmätoimittajien kanssa.

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2014 tietosisältö
Kanta – Rokotustiedot V1.10
31.1.2012, OID: 1.2.246.777.11.2012.5
Paketti sisältää kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin liittyvälle rokotustiedolle CDA R2 -rakenteen. 24.1.2012, HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet V4.68
25.3.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.10

  • Errata, päivitetty 22.3.2017
Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset v. 3.9
15.9.2009, OID: 1.2.246.777.11.2009.4
Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 15.9.2009, HL7 tekninen komitea

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne V1.22
12.9.2013, OID: 1.2.246.777.11.2013.16
Kanta kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.
Potilastiedon arkisto -määritykset - 2021 tietosisältö

Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 -soveltamisopas versio 1.0 RC2, 11.6.2020

OID: 1.2.246.777.11.2020.1

Määrittely kuvaa ajanvarausasiakirjan tuottaja- ja ajanvarausasiakirjan hyödyntäjä-roolissa toimivien tietojärjestelmien HL7 CDA R2 rajapinnan potilastiedon arkistoon.

Määrittelyn v1.0 sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi 23.1.2020.

Versio 1.0 on julkaistu Release Candidate 2 (RC2) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Potilastiedon arkiston kertomus ja lomakkeet versio 6.0 RC2, 30.9.2020,

OID: 1.2.246.777.11.2020.6

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 6.0 on julkaistu Release Candidate 2 (RC2) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät v 3.0 RC1 (zip), 11.6.2020

OID: 1.2.246.777.11.2020.8

Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 3.0 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Kanta laboratorion CDA R2 merkinnät v 5.0 RC2 (zip), 30.9.2020,

OID: 1.2.246.777.11.2020.11

Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 5.0 on julkaistu Release Candidate 2 (RC2) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Kanta lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne v. 6.0 RC2 (zip), 4.6.2020,

OID: 1.2.246.777.11.2020.7

Sisältää dokumentin Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 6.0 (RC2) ja tietosisältötaulukon (Liite C). Esimerkkiasiakirjat sisältyvät Potilastiedon arkiston yhteiseen esimerkkikokoelmaan.

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 6.0 on julkaistu Release Candidate 2 (RC2) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.
 

Kanta optometrian CDA R2 v 2.0 RC1 (zip), 11.6.2020, OID: 1.2.246.777.11.2020.10

Sisältää optometrian CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 2.0 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne v 4.0 RC1 (zip), 8.6.2020

OID: 1.2.246.777.11.2020.9

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys 

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 4.0 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Terveys- ja hoitosuunnitelma CDA R2 potilaskertomusrakenne v 2.0 RC1 (zip), 11.6.2020

OID: 1.2.246.777.11.2020.12


Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Versio 2.0 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

 
Muita oppaita ja määrityksiä

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa". Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmässä 14.2.2007

Kanta – Notifikaatiosanoma v1.0
2.12.2009

HUOM. Tämä on työdokumentti, määrittely ei ole tullut käyttöön Potilastiedon arkistoon.

Notifikaatiosanomamäärittely - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista sekä sanomaa varten määritellyt uudet skeemat. Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella.
Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä
28.3.2012  OID: 1.2.246.777.11.2012.1
Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä 2.4.2012, HL7 tekninen komitea.

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Sivua päivitetty 27.01.2021