Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset -dokumentissa kuvataan terveydenhuollon kuva-aineistojen arkiston toiminnalliset määrittelyt.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

1.5

29.10.2020

Voimassa Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset (pdf) Kela
Sivua päivitetty 02.03.2021