Kuka näkee tietoni?

Kuka näkee tietoni?

Resepti- ja terveystietojasi saa käsitellä esimerkiksi lääkäri, terveydenhoitaja tai farmaseutti hoito- tai asiointitilanteessa, kuten vastaanotolla tai lääkettä haettaessa. Omakannasta näet missä tietojasi on käsitelty.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja saavat käsitellä vain terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojen katselu edellyttää työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia. Tietojen katselu edellyttää myös aina hoito- tai asiakassuhdetta ja potilaan suostumusta.

Kuka saa käsitellä reseptitietojani?

Reseptitietojasi pääsevät käsittelemään ne sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa työskentelevät henkilöt, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon varmentajan myöntämä toimikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet tietoihin.

Reseptejäsi saa katsoa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • Lääkäri saa katsoa reseptit, jotka hän on itse kirjoittanut.
  • Apteekissa lääkkeen toimittaja saa katsoa reseptit, kun lääkkeitä haetaan.
  • Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa reseptejäsi, jos annat siihen luvan suullisesti.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevä ammattihenkilö saa katsoa reseptejäsi, jos hänen tehtävänkuvaansa kuuluu potilaan lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen.
  • Tekninen henkilö voi katsoa reseptin tiedot, jos se on tarpeen teknisen häiriön selvittämistä varten.

Ilman sinun lupaasi lääkäri voi katsoa tietojasi vain hätätilanteessa.

Kuka saa käsitellä terveystietojani?

Potilastiedon arkistoon eli terveystietojasi käsittelemään pääsevät vain terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt, joilla on terveydenhuollon varmentajan myöntämä ammattikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet tietoihin.

Tietojen luovutus terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä edellyttää aina hoitosuhdetta ja potilaan suostumusta.

Potilastietojen käsittelyn periaatteet

  • Tietojen luovuttamiseen muille terveydenhuollon toimijoille tarvitaan suostumus sinulta. Yhteisrekistereihin tallennettavien tietojen kohdalla informointi luetaan suostumukseksi. Lue lisää yhteisrekisteristä Potilaan oikeudet -sivulta.
  • Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki järjestelmässä olevat ja siihen tallennettavat potilastiedot. Voit rajata tietojesi käyttöä kiellolla.
  • Potilastiedon arkistossa olevat potilastiedot ovat sen terveydenhuollon toimijan käytössä, joka tiedot on tallentanut.
  • Voit peruuttaa antamasi suostumuksen tai kiellon terveydenhuollon yksikössä tai Omakannassa.

Lue lisää

Sivua päivitetty 09.06.2021