Sisältöjulkaisija

null Koronarokotustodistus perustuu Kantaan tallennettuun tietoon – terveydenhuolto saa kohdennetut ohjeet

Koronarokotustodistus perustuu Kantaan tallennettuun tietoon – terveydenhuolto saa kohdennetut ohjeet

Tiedote Kirjoitettu 10.02.2021 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sähköisen koronarokotustodistuksen kehittämisen. Todistus rakentuu Omakanta-palvelun varaan. Kela antaa ohjeet terveydenhuollon organisaatioille tietojärjestelmien muutostarpeista.

Koronarokotustiedot tallentuvat Kantaan, ja kansalainen näkee omat rokotustietonsa Omakannasta. Myöhemmin myös rokotustodistus muodostetaan näiden tietojen pohjalta Omakantaan. Rokotustodistus on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Jotta sähköinen rokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on ensin varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan terveydenhuollossa Kantaan yhdenmukaisesti, kattavasti ja oikeassa muodossa. Jotta tämä on mahdollista, on kansallisesti linjattu kaksi ratkaisuvaihtoehtoa:

  1. Terveydenhuollon käyttämään potilastietojärjestelmään pitää tehdä muutoksia tai
  2. terveydenhuollon organisaatio ottaa käyttöönsä erillisen, Kanta-palveluihin liitetyn soveluksen rokotustietojen tallentamiseen.

Rokotustiedot tallentuvat Kantaan potilastietojärjestelmistä eri tavoin 

Rokotustiedot ovat sellaisenaan käytettävissä koronarokotustodistuksessa vain, jos kirjaus tehdään potilastietojärjestelmäversiolla, joka tukee vuoden 2016 määrittelyjen mukaisia tietosisältöjä.

Rakenteinen kirjaaminen on ollut järjestelmille vapaaehtoista aikaisemmissa määrittelyversiossa. Täten osa potilastietojärjestelmistä ei tallenna rokotustietoja Kantaan riittävillä tietosisällöillä, eikä riittävän rakenteisessa muodossa, vaikka terveydenhuollon ammattilainen on kirjannut järjestelmään kaikki tarvittavat rokotustiedot.

Kun tietoja tallennetaan Kantaan aikaisemman määrittelyn mukaisella versiolla rakenteisessa muodossa, on koronarokotustodistukseen käytettävissä vain osa tarvittavista tiedoista. Jos rokotustiedot tallentuvat Kantaan vain tekstimuodossa, ne eivät ole hyödynnettävissä koronarokotustodistusta varten.

Kela on suoraan yhteydessä terveydenhuollon organisaatioihin ja tietojärjestelmätoimittajiin ja antaa tarkemmat toimenpideohjeet. Kela ottaa yhteyttä organisaatioiden ilmoittamiin Kanta-palvelujen hallinnollisiin yhteyshenkilöihin.

THL on tarkentanut koronarokotusten kirjaamisohjetta 1.3.

Lisätietoja