Kiellot

Kiellot

Suostumukset ovat potilaan keino vaikuttaa tietojensa käyttöön, antaa lupa toiselle henkilölle tai taholle asioida puolestaan tai nähdä hänen potilastietojaan.

Suostumus ja kiellot -sivulta pääset halutessasi rajoittamaan potilastietojesi tai reseptitietojesi luovuttamista.

Katso opastevideo kielloista Omakannassa

Play-nappi Opastevideo: Kiellot (youtube.com)

Siirry kurssilla