Sisältöjulkaisija

Jaana Nissilä tukee sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 19.11.2020 Kaikki blogit

Kaikki julkisen terveydenhuollon organisaatiot käyttävät jo Kanta-palveluja, mutta osa yksityisistä palveluntuottajista on vielä liittymässä mukaan. Myös sosiaalihuollon organisaatiot ovat liittymässä käyttäjiksi, tulevan asiakastietolainkin velvoittamina.

Kanta-palveluissa liiketoiminnan asiantuntijana työskentelevä Jaana Nissilä vetää työryhmää, joka suunnittelee Kanta-palvelujen käyttöönottojaksojen mallia ja sote-organisaatioille tarjottavaa tukea. Kanta-käyttöönotot toteutetaan nyt vuosittain kolmessa jaksossa.

‒ Meillä on nyt käytössä uusi malli, jossa jokaiselle jaksolle julkaistaan tietyt käyttöönotettavat palvelut ja sisällöt. Näille jaksoille rytmitetään valmistelu- ja koulutustilaisuudet. Kuuntelemme tarkasti sote-asiakaskentän toiveita ja kehitämme mallia, Nissilä kertoo.

Kelalla uusi rooli käyttöönottojen tuessa

Käyttöönottojen tuki ja ohjaus kuuluivat aikaisemmin THL:n vastuulle. Vuoden 2020 alusta vastuu siirtyi Kelaan. Nyt Kela koordinoi käyttöönottoja jaksomallin avulla. 

‒ Malliin sisältyvät koulutustilaisuudet järjestämämme yhteistyössä THL:n ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Lisäksi tuotamme materiaalia käyttöönottojen tueksi. Jaksomallin avulla myös pystymme seuraamaan käyttöönottojen toteutumista kentällä. 

Vuoden 2021 toiselle käyttöönottojaksolle ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

‒ Haluamme, että sote-organisaatiot saavat yhtenäistä, oikeaa ja tasapuolista tietoa käyttöönotoista, sanoo Nissilä.

Haluamme, että sote-organisaatiot saavat yhtenäistä, oikeaa ja tasapuolista tietoa käyttöönotoista.

Kun organisaatiossa on tehty päätös ottaa käyttöön Kanta-palvelut ensimmäistä kertaa tai laajentaa niiden käyttöä, täytetään Kanta.fi-sivuilta löytyvä ilmoittautumislomake.

‒ On myös tärkeää, että käyttöönotoissa organisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä oman tietojärjestelmätoimittajan kanssa, Nissilä korostaa.

Käyttöönottojen jaksoille ja koulutuksiin voivat osallistua sekä julkiset että yksityiset sote-organisaatiot. Lisäksi Kanta.fi-sivuilta löytyy käyttöönottoon liittyvistä asioista oma sivu yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Haasteet ja motivaatiot limittyvät toisiinsa

Nissilä on ollut nykyisessä pestissään vasta muutaman kuukauden, mutta Kela talona on tuttu jo 12 vuoden ajalta. Tausta Nissilällä on sosiaalipalveluissa. Uudessa roolissaan Nissilä aloitti elokuussa.

‒ Olen työskennellyt sekä julkisella että järjestöpuolella vammaispalveluissa ja lastensuojelussa. Kanta-palveluihin tulin vuonna 2019 asiakkuusvastaavaksi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

Nissilän mukaan hänen työnsä haasteet ja motivaatiot limittyvät toisiinsa. Sote-organisaatiot ovat erilaisia, ja Kanta-palvelujen käyttö on niissä eri vaiheessa.

‒ Tämä tuo työhöni haasteita, mutta siihen haasteeseen haluan ehdottomasti tarttua! Minua motivoi tehdä työtä, jolla on merkitystä. On upeaa tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, jotka hyödyttävät kansalaisia ja alan toimijoita.

Työpäivät eivät ole samanlaisia, ja Nissilä sanoo oppivansa uutta joka päivä. Lisäksi osaavien ja mukavien työkavereiden kanssa on innostavaa tehdä töitä.
 

Tutustu muihin Kanta-palvelujen asiantuntijoihin

Kanta-palvelujen parissa työskentelee useita ammattilaisia aina asiantuntijoista tietojärjestelmäosaajiin saakka. Tässä juttusarjassa teemme Kanta-palvelujen tekijät tutuiksi ja esittelemme avainhenkilöitä palvelujen takaa.