Sisältöjulkaisija

Sosiaalihuollon toimijat velvoitetaan liittymään Kantaan

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 25.01.2022 Kaikki blogit

Asiakastietolaki velvoittaa myös sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Siirtymäaikaa on joko syyskuuhun 2024 tai tammikuuhun 2026.

Marraskuun alussa 2021 voimaan astunut uusi asiakastietolaki velvoittaa kaikki sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnalliseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Laissa määriteltyjä muutoksia ei tarvitse toteuttaa heti vaan siirtymään on varattu aikaa.

Pyörätuolissa istuva mies ja hänen avustajansa katsovat älypuhelinta puistossa.
Sosiaalihuollon julkisten palvelunantajien ja julkisen puolen lukuun toimivien yksityisten palvelunantajien on liityttävä viimeistään 1.9.2024.

Myös yksityistä sosiaalihuoltoa tuottavien palvelunantajien on liityttävä Kantaan, jos käytössä on asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Siirtymäaika on heille pidempi: liityttävä on viimeistään 1.1.2026.

‒ Sote-uudistus on vaikuttanut siihen, että osalla liittymistä on siirretty myöhempään ajankohtaan. Vuoden 2023 alusta julkisen puolen organisaatiot muodostuvat hyvinvointialueista, jotka liitetään aikanaan Kanta-palveluihin, kertoo Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakkuusvastaava Marjo Hirvonen Kanta-palveluista.

Yksityisten liittymistä tuetaan

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on voinut liittyä vapaaehtoisesti jo ennen voimaan tullutta asiakastietolakia. Julkisia sosiaalihuollon palvelunantajia on tällä hetkellä toistasataa, ja niistä suurin osa on myös Kanta-palvelujen asiakkaita. Tällä hetkellä yksityisistä palveluntuottajista Kanta-palveluja käyttää vapaaehtoisesti vain muutama.

Sosiaalihuollon yksityisiä palvelunantajia on kaiken kaikkiaan liki 4 000. Liiketoiminnan asiantuntija Marko Suhonen Kanta-palveluista toteaa, että kaikille löytyy sopivat liittymisvaihtoehdot.

‒ Julkinen palvelunantaja voi tarjota oman tietojärjestelmänsä käyttöön ja on myös erilaisia yhteisliittymismalleja. Tämä helpottaa esimerkiksi pienten yksityisten palvelunantajien liittymistä.  

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto palvelee myös yksityisten palvelunantajien tarpeita. Rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus esimerkiksi mahdollistaa julkisen lukuun palveluita tuottavien toiminnan. Sen avulla palveluntuottajat voivat tallentaa asiakastietoja suoraan rekisterinpitäjän rekisteriin ja hyödyntää sieltä tarvittavia tietoja.

Yhteensopiva järjestelmä takaa tietojen käytettävyyden  

Kantaan liityttäessä tärkeintä on, että liittyvä organisaatio käyttää asiakastietojärjestelmää, joka on Kanta-yhteensopiva. Tämä koskee niin yksityisiä liittyjiä kuin järjestelmiään mahdollisesti uusivia tulevia hyvinvointialueita.

Hyvinvointialueet hoitavat itse tietojärjestelmähankintansa, eikä Kanta-palvelut velvoita sitoutumaan yhteen ja tiettyyn järjestelmään.

‒ Monet hyvinvointialueet tavoittelevat yhden järjestelmän mallia. Todennäköistä kuitenkin on, että alueilla on lukuisia erilaisia järjestelmiä. Töitä riittää, jotta tiedot saadaan käyttöön syksyyn 2024 mennessä, toteaa Suhonen.

Oleellinen muutos on, että jatkossa tiedot arkistoidaan hyvinvointialueen rekisteriin.

Kannan käyttö ohjaa myös ammattilaisten työtapoja

Sosiaalihuollon ammattilaisten näkökulmasta erityisesti asiakastietojen kirjaamisen muutokset tulevat korostumaan. Kirjaamisvalmennuksia on järjestetty, ja pyrkimys on, että tietojärjestelmätkin ohjaavat niin, että kirjaaminen tehdään helpoksi.

‒ Aikaisempaan verrattuna kirjaamiset yhdenmukaistuvat. Näin tietoa voidaan käyttää ja jakaa yhteisesti, kertoo Hirvonen.

Aikaisempaan verrattuna kirjaamiset yhdenmukaistuvat. Näin tietoa voidaan käyttää ja jakaa yhteisesti.

Suhonen toteaa, että tiedot ja asiakirjat kirjataan rakenteisesti palvelutehtävittäin THL:n määräyksen mukaan.

Ammattilaisilla on keskeinen rooli myös siinä, että he informoivat asiakkaita tietojen käsittelystä ja asiakkaiden oikeuksista. Esimerkiksi asiakkaan asettamat kiellot, tahdonilmaukset, puolesta asioinnit ja kannanotot on otettava huomioon.

Käyttöoikeuksia koskeva asetus määrittää, ettei kuka tahansa voi katsoa tietoja. Asiakastietolaki puolestaan velvoittaa, että tietoturvan pitää olla aukoton.

‒ Vastikään päättyi myös lausuntokierros, joka koski Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisia määrittelyjä. Palautteiden pohjalta Kela ja THL viimeistelevät määrittelyt ja julkistavat ne maaliskuussa, Suhonen kertoo.

Hirvonen ja Suhonen suosittelevat, että sosiaalihuollon julkiset ja yksityiset toimijat liittyisivät hyvissä ajoin Kanta-palveluihin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Toiminnallisuuksia voi ottaa pikkuhiljaa käyttöön, kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla.

Lue lisää