Asset Publisher

Terveydenhuollon ammattilainen löytää potilaan tiedot Kannan yhteenvedoista

Blog - Professionals Written on 24.8.2023 All blogs

Kun terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee tietoa potilaan aikaisemmasta hoidosta, oleellinen tieto löytyy jatkossa nopeasti Kanta-palvelujen yhteenvedoista. Yhteenvetotietoa on saatavilla keskeisistä terveystiedoista.

‒ Suhtaudun suurin odotuksin yhteenvetotietojen käyttöönottoon, kiteyttää THL:n ylilääkäri Heikki Virkkunen. Hänen mukaansa koosteinen yhteenvetotieto keskeisistä terveystiedoista palvelee potilaan hoitoa. 

‒ Varsinkin tilanteissa, joissa lääkäri ei tunne potilasta, koottu näkymä potilastietoihin helpottaa hoitoa. Yhteenvedoista lääkäri näkee aina tuoreimman tiedon keskeisistä terveystiedoista. Näitä ovat

  • rokotukset 
  • laboratoriotutkimukset 
  • kuvantamistutkimukset 
  • diagnoosit 
  • toimenpiteet 
  • fysiologiset mittaukset 
  • riskitiedot.

Monipuolista tietoa hoidon hyväksi

 ‒ Etenkin diagnoosit ja riskitiedot ovat hoidon kannalta tärkeitä. On hyvä tietää vaikkapa allergiat ja lääkkeiden sivuvaikutukset. Myös muun kertyvän tiedon historialla on merkitystä, tosin vähäisempää. Mutta koronan myötä esimerkiksi ajantasaisista rokotuksista olisi hyvä saada tietoa, Virkkunen toteaa. 

Hoitaja mittaa potilaan verenpainetta.

Sen lisäksi, että hoidon kannalta oleellinen tieto löytyy nopeasti, päällekkäisiltä tutkimuksilta ja toimenpiteiltä voidaan välttyä. Hoitopäätökset kun voidaan perustaa aina ajantasaiseen tietoon. 

Sen lisäksi, että hoidon kannalta oleellinen tieto löytyy nopeasti, päällekkäisiltä tutkimuksilta ja toimenpiteiltä voidaan välttyä. 

Yhteenvetotiedot helpottavat tietojen löytymistä hoitotilanteessa, mutta tiedot ovat terveydenhuollon käytettävissä myös entiseen tapaan käyntipäiväkohtaisesti. 

Tallentamistapa vaikuttaa yhteenvetotietojen näkymiseen

Kanta-palvelujen kokoamat yhteenvedot keskeisistä terveystiedoista perustuvat potilaskohtaisiin tietokokonaisuuksiin, jotka terveydenhuollon ammattilainen on tallentanut Potilastiedon arkistoon. 

Virkkusen mukaan potilastietojärjestelmiä on pikkuhiljaa päivitetty niin, että ne tukevat vuoden 2016 määrittelyjä. Kun tämä versio on käytössä, saadaan koostekannan täydet hyödyt esiin. Tällöin yhteenvedoille kertyy tietoa kaikista keskeisistä terveystiedoista.

Aikaisemmalla määrittelyversiolla tallennetuista tiedoista tehdyt yhteenvedot ovat vaillinaisia, esimerkiksi vain osa riskitiedoista ja diagnooseista tulee näkyviin. Tiedot löytyvät kuitenkin Kannasta ja potilastietojärjestelmästä, vaikka tietoa ei saadakaan käyttöön koostekannan kautta. 

Yhä useammalla potilastietojärjestelmällä voi jo tallentaa tietoja muodossa, joka mahdollistaa yhteenvetojen näyttämisen. Keskeisten terveystietojen yhteenvetoja hyödynnetään kuitenkin terveydenhuollossa vasta vähän.

Yhteenvedot näkyvät OmaKannassa

Vaikka potilastietojen yhteenvedot oli alun perin tarkoitettu ammattihenkilöiden tarpeeseen, myös potilas näkee jatkossa omat tietonsa koostetusti OmaKannan kautta. Näin hänen on helpompi seurata omia terveystietojaan.

Keskeisten terveystietojen yhteenvetotiedot ovat saatavilla OmaKannassa omilla välilehdillään. Tietoja kertyy niille vähitellen sitä mukaa, kun terveydenhuolto tallentaa niitä uudessa muodossa Kantaan.  

‒ Potilas yleensä tuntee oman tilanteensa ja hoitonsa kulun, mutta esimerkiksi Laboratoriotutkimukset-osiosta hän voi tarkistaa tulokset nopeammin, summaa Virkkunen.

Sujuvaa tietojen löytymistä tulee helpottamaan myös Kanta-lääkityslista, jota kehitetään paraikaa. Sen ansiosta potilaan käytössä olevat lääkkeet näkyvät ajantasaisena hoitohenkilökunnalle, apteekeille ja kansalaiselle itselleen.

Lue lisää

Blogia päivitetty. Teksti on alun perin julkaistu 16.3.2021.