Scheduled joint health care and social welfare services

Scheduled joint health care and social welfare services

This page presents the scheduled functionalities of the Kanta services offered to social welfare and health care operators.

The development schedule for the functionalities and the deadlines for implementation by social welfare and health care operators are shown in the tables below. The publication schedule is currently available in Finnish only.

Taulukko: Kanta-palvelut Henkilötunnusuudistus vaihe 1 muutosten toteutus
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q1/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 06/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä 06/2023
Yhteistestausvalmius alkaen -
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon -
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille

Q1/2024

Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Ei
Taulukko: Kanta-informointi
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2024
Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 2.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 2.1.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Ilm. myöhemmin
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Ilm. myöhemmin
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Ilm. myöhemmin
Yhteistestausvalmius alkaen Ilm. myöhemmin
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Ilm. myöhemmin
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.1.2026
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
Määrittelyt valmiit ja julkaistu 05/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 05/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q2/2024
Yhteistestausvalmius alkaen 08/2023
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.1.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Kanta-luovutuslupa Kannan ulkopuolella tehtävissä luovutuksissa (terveydenhuollossa)
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q3/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Q3/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2023
Yhteistestausvalmius alkaen Ei relevantti
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille -
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Potilastietojen luovuttaminen hyvinvointisovelluksille ja hyvinvointialueiden sekä yksityisten sote-toimijoiden asiointipalveluille
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q2/2024
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Q4/2024
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2024
Yhteistestausvalmius alkaen Q4/2024
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.12.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille -
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Kielto-käsittelyn asiakastietolain muutokset: laaja luovutuskielto, yksityisen työterveysrekisterin kielto, tuki alaikäisen puolesta asetetuille kielloille
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q3/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Q1/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2023
Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.1.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Omatietovarannon hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q3/2024
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis

Q4/2024

OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä

Q4/2024

Yhteistestausvalmius alkaen Q4/2024
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon

Q4/2024

Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille -
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä