Inte möjligt att sköta ärenden med eIDAS-identifikation

Inte möjligt att sköta ärenden med eIDAS-identifikation

Det går inte att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor och i Datalagret för egna uppgifter med utländsk eIDAS-identifikation.

Utländska EU-medborgare kan använda eIDAS-identifikation när de identifierar sig för vissa finska e-tjänster inom den offentliga förvaltningen. Det går dock inte att logga in på Mina Kanta-sidor eller i Datalagret för egna uppgifter med eIDAS-identifikation.

Det går att identifiera sig med följande finländska identifieringssätt:

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat
  • elektroniskt identitetskort.

Mer information

Sidan har uppdaterats 21.12.2020