Datasekretess och -datasäkerhet

Datasekretess och -datasäkerhet

Recept- och patientuppgifter är känsliga hälsouppgifter. I Kanta-tjänsterna hanteras dina uppgifter tryggt och säkert.

Mina Kanta är en personlig tjänst, som man loggar in i med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat. Man kan också identifiera sig med ett yrkeskort eller organisationskort för social- och hälsovården som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Med identifierare försäkrar man sig om den inloggades identitet, eftersom användningen av dem motsvarar underskriften. Man får inte överlåta de egna identifieringsmedlen åt en annan person, och inte använda en annan persons koder för identifiering.

Förbindelsen är skyddad så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter.

Lämna alltid tjänsten genom länken Logga ut så att förbindelsen bryts och man inte längre får fram uppgifterna utan en ny identifiering. Om du använder tjänsten på en terminal som är i allmän användning, töm webbläsarens cacheminne och stäng webbläsarfönstret, när du slutat använda applikationen. Läs mer om tömning av cacheminne (Traficom.fi, endast på finska).

Kanta-tjänsterna försöker stödja de vanligaste operativsystem som stöds av tillverkarna, de vanligaste webbläsarna och kombinationer av dessa. Föråldrade operativsystem, t.ex. Windows XP, stöder inte aktuella datasäkerhetsstandarder och datasäkerhetsrekommendationer. Mina Kanta-sidor fungerar inte i alla webbläsare som används tillsammans med ett sådant föråldrat operativsystem.

Med tanke på säker Internet-bläddring rekommenderas att man regelbundet uppdaterar datorn och dess program och tilläggsdelar. Kom ihåg att också uppdatera virusskyddet och datorns brandvägg. Mer om ämnet på Transport- och kommunikationsverkets Traficoms sidor (Traficom.fi).

Ifall du använder tjänsten på en mobil, observera Transport- och kommunikationsverket Traficoms anvisning (Traficom.fi, endast på finska).

I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du se vilka organisationer som har tagit del av och hanterat dina receptuppgifter och vart dina patientuppgifter har lämnats ut. Du kan dessutom begära uppgifter från den registeransvariga om vem som har hanterat eller tittat på uppgifter om dig.

Recept sparas i Receptcentret. Åtkomst till Receptcentret har endast personal inom social- och hälsovården och apotekspersonal som har ett aktivkort beviljat av certifikattjänsterna för social- och hälsovården och behörighet att använda Receptcentret i enlighet med sina arbetsuppgifter. För att titta på uppgifterna krävs en vård- eller kundrelation. FPA har rätt att använda Receptcentralens uppgifter för behandling av läkemedelsersättningar.

Patientuppgifterna sparas i Patientdataarkivet. Åtkomst till arkivet har endast personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och som har ett certifikatkort, som beviljats av en certifierare inom hälso- och sjukvården, och användarrättigheter i enlighet med arbetsuppgiften. Utlämnande av uppgifter från Patientdataarkivet mellan verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården förutsätter en vårdrelation och att patienten gett sitt tillstånd för utlämnande av uppgifter. Patienten kan begränsa tillståndet för utlämnande genom att göra förbud i Mina Kanta eller inom hälso- och sjukvården. FPA har inte åtkomst till uppgifter sparade i Patientdataarkivet.

Sidan har uppdaterats 29.10.2021