Datasekretess och -datasäkerhet

Datasekretess och -datasäkerhet

MittKanta visar uppgifter om kunden som registrerats inom social- och hälsovården. I Kanta-tjänsterna behandlas personuppgifter endast i den omfattning som behövs för utredning av störningar och fel, för behandling av begäranden om information och i de administratörsuppdrag som ålagts FPA.

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, apotek och självständiga läkemedelsförskrivare svarar för riktigheten av de uppgifter som de har registrerat och för att uppgifterna behandlas på behörigt sätt.

Läs mer om dataskyddet och datasäkerheten i fråga om Kanta-tjänsterna: Kanta.fi – Medborgare – Dataskydd och datasäkerhet
Läs mer om att sköta ärenden tryggt i MittKanta: Kanta.fi – Medborgare – Anvisningar för hur man tryggt sköter ärenden i MittKanta

I inloggningsloggregistret registreras uppgifter om identifiering i MittKanta och om skötsel av ärenden för någon annan. Inloggningslogguppgifterna används för att verifiera identifieringshändelser och händelser vid skötsel av en annan persons ärenden.  I MittKanta finns inte några andra datalager där personuppgifter förvaras. Det går inte att komma in i MittKanta och/eller att sköta ärenden för någon annans räkning om logganteckningen misslyckas.

Läs mer om datainnehållet i inloggningsloggregistret i MittKanta och om förvaringstiderna för uppgifterna: Kanta.fi – Medborgare – Dataskyddsbeskrivning för inloggningsloggregistret i MittKanta

Webbplatsen kanta.fi använder analysverktyget Piwik Pro, som med hjälp av kakor samlar in information om antalet besökare på webbplatsen, om hur intressant innehållet är och om hur det används. Webbanalys används inte i webbtjänsten MittKanta, där man måste logga in till exempel med nätbankskoder.

Läs mer om kakor: Kanta.fi – Medborgare – Kakor på webbplatsen kanta.fi

Sidan har uppdaterats 15.6.2023