Datasekretess och -datasäkerhet

Datasekretess och -datasäkerhet

Recept- och patientuppgifter är känsliga hälsouppgifter. I Kanta-tjänsterna hanteras dina uppgifter tryggt och säkert.

Mina Kanta-sidor är en personlig e-tjänst som man loggar in på med sina bankkoder, med ett elektroniskt identitetskort eller med ett mobilcertifikat. Du kan också identifiera dig med ett organisationskort eller ett certifikatkort för social- och hälsovården som beviljats av Befolkningsregistercentralen. Med de här koderna kan identiteten verifieras, eftersom de motsvarar en underskrift. Dina identifieringsverktyg får inte användas av någon annan, och du får inte heller använda någon annan persons koder för identifiering i e-tjänsten.

Förbindelsen är skyddad så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Lämna alltid tjänsten via länken Logga ut, för att säkra att förbindelsen bryts och att uppgifterna inte längre är åtkomliga utan ny identifiering. Om du besöker e-tjänsten från en allmän dator som många har tillgång till, töm webbläsarens cacheminne och stäng webbläsarfönstret då du avslutar programmet. Läs mer om tömning av cacheminnet (viestintavirasto.fi, endast på finska). 

Kanta-tjänsterna försöker stödja de vanligaste operativsystem som stöds av tillverkarna, de vanligaste webbläsarna och kombinationer av dessa. Föråldrade operativsystem, t.ex. Windows XP, stöder inte aktuella datasäkerhetsstandarder och datasäkerhetsrekommendationer. Mina Kanta-sidor fungerar inte i alla webbläsare som används tillsammans med ett sådant föråldrat operativsystem. För att kunna bläddra tryggt på webben är det bra att uppdatera datorn samt program och tilläggsmoduler regelbundet. Kom ihåg att uppdatera även virusskyddet och datorns brandvägg. Läs mer om saken på Kommunikationsverkets webbplats. Om du använder tjänsten på en mobil enhet, beakta Kommunikationsverkets anvisningar (endast på finska).

I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du se vilka organisationer som har tagit del av och hanterat dina receptuppgifter och vart dina patientuppgifter har lämnats ut. Du kan dessutom begära uppgifter från den registeransvariga om vem som har hanterat eller tittat på uppgifter om dig.

Recept sparas i Receptcentret. Åtkomst till Receptcentret har endast personal inom social- och hälsovården och apotekspersonal som har ett aktivkort beviljat av certifikattjänsterna för social- och hälsovården och behörighet att använda Receptcentret i enlighet med sina arbetsuppgifter. Åtkomst till uppgifterna förutsätter en vård- eller klientrelation samt samtycke från patienten. FPA har rätt att använda uppgifterna i Receptcentret vid handläggningen av läkemedelsersättningar.

Patientuppgifter sparas i Patientdataarkivet. Åtkomst till Patientdataarkivet har endast hälso- och sjukvårdspersonal som har ett aktivkort beviljat av certifikattjänsterna för hälsovården och behörighet att använda Patientdataarkivet i enlighet med sina arbetsuppgifter. Utlämnande av uppgifter i Patientdataarkivet mellan olika verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården förutsätter en vårdrelation samt samtycke från patienten. En patient kan begränsa sitt samtycke i tjänsten Mina Kanta-sidor eller hos hälso- och sjukvården. FPA har inte åtkomst till de uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet.

Sidan har uppdaterats 22.08.2019