13.7.2016 - 11:43

Omakanta palvelee kesälläkin

Kansalaiset voivat seurata omia terveys- ja reseptitietojaan Omakanta-palvelusta. Palvelu on käytettävissä koko maassa, ja sieltä näkee jo julkisen terveydenhuollon käyntien tiedot ja kasvavassa määrin myös yksityisten lääkäriasemien tallentamat tiedot. Palveluun kirjaudutaan tällä hetkellä jo lähes 800 000 kertaa kuukaudessa.

Omakanta on kansalaisille maksuton verkkopalvelu, josta voi käydä katsomassa omia terveys- ja reseptitietojaan 24/7. Palvelu löytyy osoitteesta omakanta.fi ja sinne kirjaudutaan joko verkkopankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Mitä Omakannasta näkee?

Palvelussa on neljä kokonaisuutta: sähköiset reseptit, terveystiedot, suostumukset ja kiellot sekä muut tahdonilmaisut. Sähköisten reseptien osiossa voi tarkastella, mitä lääkkeitä lääkäri on määrännyt, lääkkeen annostusta ja reseptin voimassaoloaikaa sekä sitä, onko lääkettä hakematta. Palvelusta voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon. Jos kesälomamatkalla tarvitset lisää lääkärin sinulle määräämiä reseptilääkkeitä, voit asioida minkä hyvänsä paikkakunnan apteekissa hankkimassa täydennystä.

Terveystiedot-osiossa näytetään mm. lääkärikäynnit ja hoitojaksot, diagnoosit, tutkimustulokset ja terveystietojen luovutukset muihin terveydenhuollon yksiköihin. Mm. laboratorio- ja röntgentutkimusten tulokset voi käydä tarkistamassa täältä. Suostumukset ja kiellot -osiossa voi antaa suostumuksen omien tietojen käyttöön terveydenhuollossa tai rajoittaa sitä. Myös esim. hoitotahto on mahdollista tallentaa Omakantaan. Vielä toistaiseksi hoitotahto on syytä tulostaa paperille ja pitää mukana vanhaan malliin.

Mihin tiedot perustuvat?

Omakannalla ei ole omaa tietopankkia, vaan se näyttää Reseptikeskuksesta sähköisen reseptin tiedot ja Potilastiedon arkistosta terveystiedot. Molemmat kuuluvat Kanta-palveluihin ja niiden käyttämisestä säädetään lailla.

Kaikki apteekit ja julkinen ja yksityinen terveydenhuolto käyttävät sähköistä reseptiä. Pienet toimijat, jotka kirjoittavat pienen määrän reseptejä vuosittain, ottavat sähköisen reseptin käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä.

Koko julkinen sektori käyttää myös Potilastiedon arkisto -palvelua. Yksityisellä sektorilla suuret toimijat ovat jo ottaneet sen käyttöön ja käyttöönotot jatkuvat.

Ketkä voivat hyödyntää resepti- ja terveystietoja?

Kanta-palvelujen myötä potilaan tiedot liikkuvat hänen mukanaan häntä hoitavien terveydenhuollon yksiköiden välillä. Tietojen käsittely terveydenhuollossa edellyttää, että hoitosuhde potilaaseen on olemassa ja potilas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen häntä kulloinkin hoitavalle yksikölle. Omakanta-palvelusta näkee, minne resepti- ja terveystietoja on luovutettu.   

Omakanta näyttää tallennetut tiedot automaattisesti ilman, että henkilön täytyisi osata niitä kysyä. Resepti- ja hoitotiedot näkyvät siitä lähtien, kun kyseinen terveysasema tai sairaala on ottanut Kanta-palvelun (sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto) käyttöön. 

11.7.2016 - 10:56

Tilannetiedote Reseptikeskuksen 28.–29.6.2016 häiriöstä

Reseptikeskuksessa olleen häiriön (28.6. klo 20.58–29.6. klo 10.29) vuoksi yksittäisten potilaiden lääkemääräystiedoissa on puutteita. Noin neljäsosa häiriön aikana tehdyistä tallennuksista Reseptikeskukseen on epäonnistunut. Potilaan lääkitystiedoista voi puuttua Reseptikeskuksesta lääkemääräys tai sen toimitustieto, lääkemääräykseen kohdistettu mitätöinti tai korjaus.

Virheellisten tietojen korjaamista takautuvasti Reseptikeskukseen selvitetään ja selvitystä tehdään yhteistyössä kaikkien Kanta-palvelujen toimijoiden kanssa.  Kela on Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä ja vastaa tiedon eheydestä ja oikeellisuudesta.

Mitä tehdään ja kuinka toimitaan?

Ensimmäiseksi tehdään uudestaan sähköisten lääkemääräysten tallentumattomat korjaukset ja mitätöinnit koska väärä lääkitystieto voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Apteekkijärjestelmätoimittajat ovat antaneet apteekeille ohjeet, miten korjaustoimenpiteet tehdään. Korjaukset on jo pitkälti tehty.

Terveydenhuollon toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä yhteistyötahojen kanssa. Potilastietojärjestelmän toimittaja tai Kanta-palvelut on yhteydessä terveydenhuoltoon, jos heiltä odotetaan toimenpiteitä.  

Parhaillaan selvitetään, voidaanko puuttuvat apteekkien tekemät lääkemääräysten toimitusmerkinnät viedä Reseptikeskukseen takautuvasti.

Osa asiakkaista on jo saanut lääkemääräyksen puuttuvan tilalle. Kela jatkaa yhteistyötahojen kanssa tallentumattomien lääkemääräysten selvitystä tilanteen ratkaisemiseksi. Ne uusimispyynnöt, jotka ovat epäonnistuneet häiriön vuoksi, tulee tehdä uudelleen.

 

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa ja lisätyötä.

Uusimmat

13.7.2016 - 11:43

Omakanta palvelee kesälläkin

Omakanta on kansalaisille maksuton verkkopalvelu, josta voi käydä katsomassa omia terveys- ja reseptitietojaan 24/7. Palvelu löytyy osoitteesta...

5.7.2016 - 12:49

Uudet tietosuojaselosteet julkaistu

Kanta-palvelujen uudet rekisteriselosteet on päivitetty. Samalla ne on muutettu tietosuojaselosteiksi. Uusi tietosuojaseloste kertoo myös henkilön...

15.6.2016 - 12:49

Kanta.fi:n käyttö helpottui

Kanta.fi-verkkosivusto on päivitetty muokkautumaan käytettävän laitteen mukaisesti. Pöytäkoneelle, tabletille ja kännykälle on tehty omanlaisensa...