Omakanta

Omakanta on kansalaisten nettipalvelu, josta täysi-ikäinen näkee omat Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa. Palvelusta voi tulostaa myös yhteenvedon sähköisistä resepteistään ja kuitata informoinnin saaduksi.

Henkilökohtaisia terveystietoja voi tarkastella palvelun kautta, kun henkilölle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen tietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Molemmat palvelut tulevat käyttöön vaiheittain.

Sähköiset reseptit ja lääkeostot apteekista näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun reseptit on kirjoitettu. Palvelussa ei näy paperi-, puhelin- tai faksireseptejä, koska niitä ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilasasiakirjat sen sijaan näkyvät Omakannassa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää.

Palvelussa näytetään myös ennen täysi-ikäisyyttä kirjatut sähköiset reseptit ja potilasasiakirjat, mutta vasta sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 18-vuotta.

Palvelun hyötyjä

Palvelussa voit tarkastella omia reseptitietojasi. Näet sieltä reseptin tietojen kohdalla myös sen, mihin asti resepti on voimassa ja onko reseptissä vielä lääkettä jäljellä. Voit lisäksi tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Palvelussa näkyvät myös ne terveydenhuollon toimintayksiköt ja apteekit, joissa tietojasi on katsottu ja/tai käsitelty.

Kun terveydenhuollon toimintayksiköt alkavat arkistoida potilasasiakirjoja arkistointipalveluun, näet Omakannassa myös muita potilastietoja reseptitietojen lisäksi. Palvelusta näet myös tiedot siitä, mihin terveydenhuollon yksiköihin potilastietojasi on arkistosta luovutettu.

Kirjaudu palveluun

Omakanta on henkilökohtainen palvelu, johon jonne kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella. Tunnisteilla varmennetaan kirjautujan henkilöllisyys, ja niiden käyttö vastaa allekirjoitustasi. Omia verkkopankkitunnuksia, HST-korttia tai mobiilivarmennetta ei saa antaa toisen henkilön käyttöön, eikä tunnistautumiseen saa käyttää toisen henkilön tunnuksia. Mikäli teillä on käytössä yhteiset pankkitunnukset, ottakaa yhteyttä pankkiinne omien tunnusten saamiseksi.

Milloin palvelu tulee käyttöön

Omakanta on jo käytössä. Sähköiset reseptit näkyvät palvelussa sitä mukaa, kun henkilö asioi sähköistä reseptiä käyttävissä terveydenhuollon yksiköissä. Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt käyttävät jo sähköistä reseptiä. Yksityisen sektorin terveydenhuollon yksiköt ottavat sen käyttöönsä 1.4.2014. Sähköisen reseptin käyttöönottaneet terveydenhuollon toimintayksiköt voit tarkistaa Palvelut -osiosta sähköisen reseptin esittelysivulta.

Myös Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain. Julkisen sektorin terveydenhuollolla määräaika on 1.9.2014, yksityisellä terveydenhuollolla vuotta myöhemmin. Yksityisen terveydenhuollon palvelunantajan pitää liittyä potilastiedon arkistoon, jos organisaatiossa toteutetaan potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys sähköisesti. Potilastiedon arkistoa käyttävät terveydenhuollon toimintayksiköt näet Palvelut-osiosta Potilastiedon arkiston esittelysivulta.

Kaikki apteekit toimittavat jo sähköisiä reseptejä.

Lisää tietoa sähköisen reseptin ja Potilastiedon arkiston käyttöönottoaikatauluista on luettavissa Palveluiden käyttöönotto -sivulta.

Alaikäiset lapset

Vanhemmat eivät voi nähdä palvelusta alaikäisten lastensa tietoja. Huoltajat voivat pyytää yhteenvedon alaikäisen lapsensa sähköisistä resepteistä joko apteekista tai terveydenhuollosta.