Chatbot-upotus

Toisen puolesta asiointi reseptiasioissa

Toisen puolesta asiointi reseptiasioissa

Reseptiasioita voi hoitaa aikuisen tai lapsen puolesta niin apteekissa, terveydenhuollossa kuin OmaKannassakin. Asiointia varten tarvitaan joko sähköinen valtuutus, Kela-kortti tai reseptin potilasohje.

Toisen henkilön reseptiasioita voi hoitaa eri tavoin. Se, mitä asioita voit hoitaa ja millä tavalla, riippuu siitä, missä paikassa tai roolissa asioit.

Lääkkeen noutaminen apteekista toisen puolesta

Toinen henkilö voi hakea lääkkeen puolestasi apteekista esittämällä joko reseptisi potilasohjeen tai Kela-korttisi. Kun hakija asioi Kela-kortillasi, hänen täytyy tietää noudettavan lääkkeesi tiedot.

Voit myös antaa lääkkeen hakijalle sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa (suomi.fi). Valtuutuksella asioidessaan hakijan täytyy tietää henkilötunnuksesi. 

Muiden reseptiasioiden hoitaminen toisen puolesta

Muiden asioiden hoitamiseen apteekissa tarvitaan jompikumpi seuraavista:

Toinen henkilö voi apteekissa valtuutuksella puolestasi

 • selvittää käyttämäsi lääkkeet
 • pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät
 • pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et enää tarvitse lääkettä
 • pyytää, että reseptisi uusitaan.

Apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

Kirjallinen valtuutus

Kirjallisia valtuutuslomakkeita saa

 • apteekeista
 • terveydenhuollosta
 • Kelan palvelupisteistä.

Voit antaa kirjallisen valtuutuksen esimerkiksi kotihoidolle tai palvelutalon työntekijälle. Sen jälkeen hän voi hoitaa reseptiasiasi.

Kirjallisella valtuutuslomakkeella voi asioida toisen puolesta myös sairaala-apteekissa.

Valtuutuslomakkeen käytössä neuvovat apteekit ja terveydenhuollon yksiköt.

Terveydenhuollossa reseptiasioita toisen puolesta voi hoitaa vain kirjallisella valtuutuksella.

Kirjallisia valtuutuslomakkeita saa

 • apteekeista
 • terveydenhuollosta
 • Kelan palvelupisteistä.

Voit antaa kirjallisen valtuutuksen esimerkiksi kotihoidolle tai palvelutalon työntekijälle. Sen jälkeen hän voi hoitaa reseptiasiasi terveydenhuollossa.

Valtuutuslomakkeen käytössä neuvovat apteekit ja terveydenhuollon yksiköt.

Terveydenhuollossa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

Lapsen puolesta reseptiasioissa asiointi

Huoltaja voi hoitaa alaikäisten lastensa reseptiasioita niin OmaKannassa, terveydenhuollossa kuin apteekissakin.

Myös edunvalvoja voi hoitaa reseptiasioita terveydenhuollossa ja apteekissa, jos hänen tehtäväkseen on määrätty lapsen terveyttä koskevien asioiden hoito.

Huoltaja tai edunvalvoja voi hoitaa lähes kaikkia lapsen reseptiin liittyviä asioita. Hän ei kuitenkaan voi määrätä reseptille luovutuskieltoa tai perua kieltoa.

Kun huoltaja tai edunvalvoja asioi apteekissa, hän tarvitsee mukaansa lapsen Kela-kortin tai reseptin potilasohjeen. Jos huoltajalla ei ole näitä mukanaan, huoltajuussuhde ja oikeus lääkkeen ostoon voidaan apteekissa tarkistaa Suomi.fi-palvelusta. Tähän tarvitaan

 • lapsen henkilötunnus
 • huoltajan kuvallinen henkilöllisyystodistus tai ajokortti.

Lue lisää

Sivua päivitetty 29.4.2024