Navigointivalikko

Tietojen käyttö ja turvallisuus

Tietoa tietosuojasta ja -turvasta, tietojen näkymisestä Omakannassa, potilaan oikeuksista sekä suostumuksista ja kielloista.

Tietosuoja ja -turva

Kanta-palvelut noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan kansalaisen niin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat rekisteröidyn oikeudet.

Miten tietojani käytetään?

Tältä sivulta saat tietoa Kanta-palveluihin tallennettavista tiedoista ja siitä, miten niitä voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa. Sivulla kerrotaan myös siitä, miten voit vaikuttaa tietojesi luovuttamiseen.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Jos annat suostumuksen potilastietojen käyttöön, niin tietosi ovat käytettävissä hoitoasi varten terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä. Suostumukset ovat potilaan keino vaikuttaa tietojensa käyttöön, antaa lupa toiselle henkilölle tai taholle asioida puolestaan tai nähdä hänen potilastietojaan.

Miten tarkistan, missä tietojani on käsitelty?

Omakannasta näet, mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet resepti- tai terveystietojasi Kanta-palvelujen kautta.

Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on Kanta-palveluihin tallennettu ja saada näiden tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot. Tietoja voit pyytää niiden rekisterinpitäjältä.