Navigointivalikko

Tietojen käyttö ja turvallisuus

Tietoa tietosuojasta ja -turvasta, tietojen näkymisestä Omakannassa, potilaan oikeuksista sekä luovutusluvasta ja kielloista.

Tietosuoja ja -turva

Kanta-palvelut noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan kansalaisen niin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat rekisteröidyn oikeudet.

Mikä on Kanta-informointi?

Kanta-informointi on ilmoitus siitä, miten asiakas- ja potilastietoja käytetään terveydenhuollossa. Lue ja kuittaa Kanta-informointi Omakannassa. Sen jälkeen voit antaa omien tietojen luovutuslupia tai -kieltoja.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Kun annat luovutusluvan Kanta-palveluihin tallennettujen tietojesi käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat tarvittaessa hyödyntää tietojasi. Halutessasi voit rajata tietojesi käyttöä kielloilla.

Miten tarkistan, missä tietojani on käsitelty?

Omakannasta näet, mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet resepti- tai terveystietojasi Kanta-palvelujen kautta.

Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on Kanta-palveluihin tallennettu ja saada näiden tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot. Tietoja voit pyytää niiden rekisterinpitäjältä.