Valikkonäyttö

Tietojen käyttö ja turvallisuus

Tietoa tietosuojasta ja -turvasta, tietojen näkymisestä OmaKannassa, potilaan oikeuksista sekä luovutusluvasta ja kielloista.

Tietosuoja ja -turva

Kanta-palvelut noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan kansalaisen niin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat rekisteröidyn oikeudet.

Mikä on Kanta-informointi?

Kun asioit OmaKannassa 30.11.2023 jälkeen, saat ilmoituksen, jossa kerrotaan, miten tietojasi käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi. Voit saada samat tiedot myös terveydenhuollosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Voit itse vaikuttaa siihen, millä laajuudella sinua hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää tietojasi hoidon yhteydessä. OmaKannassa voit vaikuttaa tietojesi käyttöön.

Miten tarkistan, missä tietojani on käsitelty?

OmaKannasta näet, mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet resepti-, asiakas- tai potilastietojasi Kanta-palvelujen kautta.

Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on Kanta-palveluihin tallennettu ja saada näiden tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot. Tietoja voit pyytää niiden rekisterinpitäjältä.