Miten tarkistan, missä tietojani on käsitelty?

Miten tarkistan, missä tietojani on käsitelty?

OmaKannasta näet, mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet resepti- tai terveystietojasi Kanta-palvelujen kautta.

Näin tarkistat OmaKannasta, missä tietojasi on käsitelty:

  1. Kirjaudu OmaKantaan.
  2. Avaa reseptin tiedot klikkaamalla reseptin määräyspäivämäärää. Katso kohdasta Tietojen luovutukset, missä reseptitietojasi on käsitelty.
  3. Terveystiedot-kohdasta näet tahot, joille terveystietojasi on luovutettu.
Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

Reseptien osalta tietojen käsittelijä on lääkkeen määrääjä tai apteekissa farmaseutti, joka on toimittanut lääkkeen pyynnöstäsi. 

Tavallisesti terveystietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi terveyskeskus, työterveyshuolto tai yksityisen lääkärikeskuksen laboratorio.

Tietoja käsitelleiden henkilöiden nimet eivät näy OmaKannassa terveydenhuollon ammattilaisten yksityisyydensuojan takia. 

Jos haluat tarkistaa tarkemmalla tasolla tietojesi käsittelyä, voit osoittaa tietopyynnön siihen organisaatioon, jossa tietojasi on käsitelty.

Mitä OmaKannan luovutusmerkinnät tarkoittavat?

OmaKannan Terveystietojen luovutukset -kohdassa näkyvät merkinnät syntyvät luovutuksista, jotka on tehty

  • joko Kanta-palvelujen kautta tai
  • niiden ulkopuolella.

Tietojen katselu Kanta-palvelujen kautta

Jos terveydenhuollon palvelunantaja, esimerkiksi työterveyshuolto, hakee Kanta-palvelujen kautta toisen palvelunantajan, kuten julkisen terveydenhuollon, tallentamia hoitotietoja, jää siitä lokimerkintä, joka näkyy sinulle OmaKannassa. Tällaisessa merkinnässä tietojen saajana näkyy se terveydenhuollon palvelunantaja, joka tietoja haki. Tiedon saajan alapuolella on linkki niihin hoitokäynteihin, joiden tiedot on haettu.

Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen ulkopuolella

Kanta-palvelujen ulkopuolella voidaan luovuttaa esimerkiksi

  • vanhoja hoitotietoja, joita ei ole mahdollista katsella Kanta-palvelujen kautta tai 
  • lääkärintodistuksia ja -lausuntoja niitä tarvitseville tahoille.

Jos terveydenhuollon palvelunantaja luovuttaa tietoja Kanta-palvelujen ulkopuolella suoraan (esimerkiksi postitse), sen täytyy laatia luovutuksesta luovutusilmoitus. Luovutusilmoitukselle kirjatut tiedot tallentuvat Kanta-palveluihin ja näkyvät sinulle OmaKannan luovutuslokitiedoissa.

Kanta-palvelujen ulkopuolella tehdyissä luovutuksissa OmaKannan luovutuslokimerkinnässä näkyy tietojen saajana se taho, joka on vastaanottanut luovutetut tiedot. Tämän tiedon alapuolella on nähtävissä, mitä tietoja on luovutettu ja mikä palvelunantaja on toiminut tietojen luovuttajana. Ulkopuolisissa luovutuksissa OmaKannan merkinnässä ei ole näkyvissä linkkejä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.2.2024