Sote-ammattilaiset

Ammattilaiset kärkinosto

Lääkäri ja asiakas keskustelevat.

Uusi Kanta-informointi kaikille

Luovutuslupa uudistuu. Uudistuksesta kerrotaan Kanta-informoinnissa. Informoinnin voi saada OmaKannasta ja terveydenhuollosta.

Tapahtumakalenterin tulevat tapahtumat

Tulevat koulutukset ja tilaisuudet

Foorumin tavoitteena on lisätä terveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka avulla voidaan parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä.
To 7.3.2024 klo 13.00–14.30
Ohjaustunneilta yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat saavat tukea Kanta-palvelujen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä.
Ma 11.3.2024 klo 12.00–12.30
Ohjaustunneilta hyvinvointialueet saavat tukea Kanta-palvelujen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä.
Pe 15.3.2024 klo 10.30–11.00

Tapahtumakalenterin materiaalit ja tallenteet

Tapahtumien materiaalit ja tallenteet

Koulutus Potilastiedon arkiston toiminnallisuuksista.
Lisätty: ke 28.2.2024
Foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä.
Tapahtuma järjestetty: ti 13.2.2024
Kokous on järjestelmätoimittajien ja viranomaisten yhteistyötapaaminen, jossa jaetaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.
Tapahtuma järjestetty: ke 7.2.2024

Palvelunosto-moninosto ammattilaiset

Kanta-palvelut ammattilaisille

Potilastiedon arkisto

Palvelu kokoaa kaikki asiakkaan terveystiedot yhteen paikkaan ja parantaa tietojen liikkuvuutta. Potilastiedon arkiston käyttöä voi laajentaa erilaisilla toiminnallisuuksilla, kuten alaikäisen puolesta asioinnilla.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Palvelun avulla sosiaalipalveluiden asiakastiedot voidaan säilyttää turvallisesti ja ne ovat helposti käytettävissä. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuudet helpottavat esimerkiksi ostopalveluissa syntyvien tietojen käsittelyä.

Kanta-lääkityslista

Lääkityslista parantaa lääkehoidon turvallisuutta: listassa näkyvät ajantasaisina henkilön käytössä olevat lääkkeet. Lääkityslistan ensimmäisen vaiheen ominaisuudet ovat otettavissa käyttöön kaikissa sote-organisaatioissa sekä apteekeissa.

Kysely- ja välityspalvelu

Palvelun avulla myös terveydenhuollon ulkopuoliset organisaatiot voivat hyödyntää Potilastiedon arkistoon tallennettujen todistusten ja lausuntojen tietoja sähköisesti.

Ammattilaiset tekstinosto (OmaKanta)

OmaKanta

OmaKanta on kansalaisen ikkuna omiin terveystietoihin. Asiakas voi nähdä omat potilas- ja reseptitietonsa. Hän voi myös antaa luvan tietojen luovuttamiseen sekä rajata tietojen käyttöä.

Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

Huoltotiedotteet

Sisältöjulkaisija

Blogissa

Lähikuva nuoren ja vanhan henkilön käsistä.

Sähköinen ensihoitokertomus voi pelastaa henkiä

Kannan sähköisen ensihoitokertomuksen avulla tieto liikkuu ensihoidon ja sairaalan välillä. Pilotointiin osallistuneen ensihoitolääkärin mukaan se on sujuvoittanut ensihoidon työtä.