SHA-Chatbot-upotus

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto on osa valtakunnallisia Kanta-palveluja. Kannasta sosiaalihuollon asiakastiedot ovat ammattilaisen käytettävissä helposti ja tietoturvallisesti.

Muutoksia Kanta-palvelujen nimiin

Seuraavien Kanta-palvelujen nimet ovat muuttuneet toukokuussa 2024

  • Potilastiedon arkisto -> Potilastietovaranto
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -> Sosiaalihuollon asiakastietovaranto
  • Kuva-aineistojen arkisto -> Kuva-aineistojen tietovaranto

Päivitämme muutokset kanta.fihin vaiheittain.

Jos sosiaalihuollon palvelunantaja käyttää sähköistä asiakastietojärjestelmää, täytyy sen tallentaa asiakastiedot Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon (ent. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto). Sosiaalihuolto ottaa Kanta-palvelut käyttöön laissa määriteltyjen siirtymäaikojen puitteissa.

Kanta kokoaa yhteen paikkaan julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakastiedot. Ammattilainen kirjaa tiedot omaan asiakastietojärjestelmäänsä, josta ne tallentuvat Kantaan. 

Kannasta asiakkaan tiedot ovat helposti ja ajantasaisesti ammattilaisten käytettävissä, vaikka asiakas muuttaisi paikkakunnalta toiselle. Lisäksi tiedot näkyvät asiakkaalle OmaKanta-palvelussa, mikä parantaa tiedonkulkua ammattilaisen ja asiakkaan välillä. 

Palvelun käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain. Lue lisää Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönotosta.

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon toiminnallisuudet ja tietosisällöt

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon toiminnallisuudet

Sosiaalihuollon palvelunantajien kannattaa ottaa asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaiset toiminnallisuudet käyttöönsä mahdollisimman pian, jotta palvelusta saa irti kaiken hyödyn. Lue lisää Sosiaalihuollon asiakastietovarannon toiminnallisuuksista.

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

Rekisterinkäyttöoikeudella käsitellään tietoja silloin, kun esimerkiksi hyvinvointialue hankkii sosiaalipalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Lue lisää sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeudesta.

Sosiaalihuollon vanhat asiakastiedot

Ennen Kantaan liittymistä syntyneet asiakastiedot on mahdollista arkistoida Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon niin sanottuina vanhoina asiakastietoina. Lue lisää sosiaalihuollon vanhoista asiakastiedoista.

Ohjeet ja tuki Sosiaalihuollon asiakastietovarannon asiakkaille 

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käytön aloittaminen muuttaa toimintatapoja ja tiedonhallintaa. Kanta-palvelut tarjoavat ohjeita ja tukea asiakkuuden eri vaiheissa.

Sosiaalihuollon asiakastietovarantoa käyttävät sosiaalihuollon palvelunantajat noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintatapoja. Näitä ovat muun muassa yhtenäiset kirjaamisen käytännöt, tietojen käytön periaatteet ja omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta.

Lue lisää:

Toimintatavat tutuksi Kanta-verkkokouluissa

Kannan käyttöön liittyvistä toimintatavoista voi opiskella kätevästi verkkokouluissa. Sosiaalihuollolle suunnatut verkkokoulut ovat:

Asiakas näkee OmaKannasta tietoja, jotka hänestä on tallennettu Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon. Sosiaalipalvelujen asiakastiedot alkavat näkyä OmaKannassa vaiheittain sitä mukaa, kun sosiaalihuollon palvelunantajat tekevät tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiinsä. 

Kanta-palvelut tarjoaa tukimateriaalia muutoksen viestintään.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon tallennetut tiedot säilytetään tietoturvallisesti. Tietoja ei tarvitse arkistoida muihin järjestelmiin, mikä helpottaa niiden säilyttämistä. Kaikki tiedonsiirto sosiaalihuollon ja Kanta-palvelujen välillä tapahtuu salattuna.

Sosiaalihuollon ammattilainen saa hakea ja katsoa asiakastietoja ainoastaan silloin, kun tietoja tarvitaan asiakkaan asian hoitamiseen. Sosiaalihuolto hallinnoi, kenellä on oikeudet asiakastietojen käsittelyyn tietojärjestelmissä. 

Tietoja Kannasta hyödyntävien ammattilaisten täytyy tunnistautua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla.
Kun tietoja haetaan Sosiaalihuollon asiakastietovarannosta, siitä jää aina jälki. Lokitiedoista nähdään, kuka tietoja on käsitellyt. Niiden avulla voidaan valvoa, että tietoja käytetään lainmukaisesti.

Sosiaalihuollon asiakastietojen rekisterinpitäjä on se sosiaalihuollon palvelunantaja, joka vastaa palvelun järjestämisestä. Siksi on tärkeää, että asiakastiedot tallennetaan oikeaan asiakasrekisteriin Kanta-palveluissa.

Rekisterinpitäjä on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja virheellisten tietojen korjaamisesta. 

Organisaatiomuutoksissa rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että arkistoitujen tietojen rekisterinpitäjätiedot muutetaan uuden tilanteen mukaiseksi. 

Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon tallennetut tiedot ovat aina rekisterinpitäjän käytettävissä. Jos asiakastietoja haetaan toisen sosiaalihuollon rekisterinpitäjän rekisteristä, kyseessä on tietojen luovuttaminen, johon tarvitaan asiakkaalta luovutuslupa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita tilanteissa, joissa sosiaalihuollon palvelunantajilla ja viranomaisilla on lain mukaan tiedonsaantioikeus. 

Lue lisää:

 

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.6.2024