Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Tällä sivulla kerrotaan uudistuvan asiakastietolain myötä tulevista muutoksista ja laissa säädetyistä siirtymäajoista.

Asiakastietolaki tuli voimaan 1.11.2021. Asiakastietolaissa määritellyt muutokset toteutetaan siirtymäaikojen puitteissa. 

Muutokset tietojen luovutuksiin

 • Reseptitietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille 1.12.2022
 • Rajat ylittävän reseptin suostumusten poistuminen 1.1.2023
 • Asiakastietojen luovutukset sosiaalihuollon sisällä eri rekisterin pitäjien välillä 1.1.2023
 • Potilastietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille 1.12.2023
 • Laaja luovutuskielto sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1.1.2024
 • Yksityisen työterveyshuollon rekisteriin kohdistuva kielto 1.1.2024 
 • Asiakas- ja potilastietojen luovutukset sosiaali- ja terveydenhuollon välillä 1.1.2024
 • Hyvinvointitietojen luovutus ammattilaisille 1.1.2024
 • Asiakastietojen luovutus hyvinvointisovelluksille 1.5.2025

Sosiaalihuoltoa koskevat muutokset

Sosiaalihuolto liittyy Kanta-palveluihin

Uudistuva asiakastietolaki velvoittaa kaikki julkiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Myös yksityisten sosiaalihuollon palvelunjärjestäjien on liityttävä Kantaan, jos käytössä on asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Sosiaalihuolto ottaa käyttöön Kanta-palvelut siirtymäaikojen puitteissa.

 • Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivien yksityisten palvelunantajien on liityttävä viimeistään 1.9.2024.
 • Yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä viimeistään 1.1.2026.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamisen aikataulut

Julkisen sosiaalihuollon ja sen lukuun toimivan palvelunantajan tulee aloittaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentaminen valtakunnalliseen arkistointipalveluun seuraavasti:

 1. Lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.9.2024
 2. Lastensuojelun palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2025
 3. Vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2025
 4. Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.3.2026
 5. Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2026.

Palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvassa yksityisessä sosiaalihuollossa syntyvien asiakasasiakirjojen tallentaminen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin on aloitettava seuraavasti:

 1. Lapsiperheiden, työikäisten, iäkkäiden ja vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.1.2026
 2. Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2026.

Sosiaalihuollon palvelutehtävissä syntyvien video- ja äänitallenteiden tallentaminen tulee aloittaa viimeistään 1.10.2029.

Asiakirjat tallennetaan rakenteisesti

Lakiuudistuksen myötä asiakasasiakirjat tallennetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon rakenteisessa muodossa. Rakenteinen tallennus edellyttää, että sosiaalihuollon organisaation asiakastietojärjestelmä tukee Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toisen vaiheen toiminnallisuuksia. 

THL antaa määräyksen rakenteisten asiakirjojen tallentamisen aikataulusta syksyllä 2021.

Sosiaalihuollon asiakastiedot Omakantaan

Uuden asiakastietolain myötä myös sosiaalihuollon tiedot tulevat asiakkaan nähtäville Omakantaan. Tiedot tulevat näkyviin Omakantaan viimeistään silloin, kun sosiaalihuollon liittymisvelvoite alkaa.

Terveydenhuoltoa koskevat muutokset

Terveydenhuolto, Potilastiedon arkisto viimeistään 1.10.2026

 • Ajanvarausasiakirja asiakkaalle varatuista ja hänelle ilmoitettavista terveydenhuollon ajanvarauksista
 • Seulontatutkimuksista syntyvät kuvantamistutkimukseen liittyvät asiakirjat ja laboratoriotulokset
 • Ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
 • Lääkärintodistus (TOD)
 • Lääkärintodistus C
 • Kuolintodistus. (Uusi 8 mom.)

Kuvantamistutkimuksiin liittyvien asiakirjojen tallentaminen viimeistään 1.10.2029

 • Säteilyrasitustiedot
 • Video- ja äänitallenteet sekä valokuvat
 • Patologian kuva-aineistot
 • Biosignaalit
 • Suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat
 • Muut kuvat: piirustukset ja havainnekuvat

Lisätietoa

Sivua päivitetty 31.03.2022