Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024. Laissa kuvatut muutokset tulevat voimaan siirtymäaikojen puitteissa.

Tällä sivulla kerromme asiakastietolaista tulevista muutoksista. Lisäksi kerromme laissa säädetyistä siirtymäajoista. Lakia on täydennetty 1.7.2024.

Tietojen luovuttamista koskevat muutokset

 • Potilastietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.12.2024 
 • Hyvinvointitietojen luovutus ammattilaisille: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.1.2026
 • Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.3.2027  
 • Reseptitietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.10.2027. 
 • Laaja luovutuskielto sosiaali- ja terveydenhuoltoon otettava käyttöön viimeistään 1.1.2024
 • Yksityisen työterveyshuollon rekisteriin kohdistuva kielto otettava käyttöön viimeistään 1.1.2024. 

Sosiaalihuoltoa koskevat muutokset

Asiakastietolaki velvoittaa kaikki julkiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon. Myös yksityisten sosiaalihuollon palvelunantajien on liityttävä Kantaan, jos käytössä on asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Sosiaalihuollon siirtymäaikoja tarkennettiin asiakastietolakiin kesällä 2024. Sosiaalihuollon palvelunantajien on liityttävä Kantaan lain vaatimukset täyttävällä asiakastietojärjestelmällä viimeistään 1.9.2026.

Sosiaalihuollon palvelunantajan täytyy aloittaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentaminen rakenteisesti valtakunnalliseen asiakastietovarantoon. Tallentaminen on aloitettava seuraavasti:

 • kaikissa palvelutehtävissä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2026
 • kaikissa palvelutehtävissä syntyvät video- ja äänitallenteet viimeistään 1.10.2029.

 

Sosiaalihuollon tiedot tulevat vähitellen asiakkaan nähtäville OmaKantaan. Tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan viimeistään silloin, kun sosiaalihuollon liittymisvelvoite alkaa.

Terveydenhuoltoa koskevat muutokset

Viimeistään 1.1.2025

 • Potilastietojen luovuttaminen ulkomaille.

Viimeistään 1.3.2025

 • Koulupsykologien laatimat asiakirjat.

Viimeistään 1.10.2026

 • Ajanvarausasiakirja asiakkaalle ilmoitettavista terveydenhuollon ajanvarauksista
 • Seulontatutkimuksista syntyvät laboratoriotulokset
 • Ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
 • Lääkärintodistus TOD
 • Lääkärintodistus C
 • Jäljennös kuolintodistuksesta.

Viimeistään 1.3.2027

 • Sosiaalipalvelujen yhteydessä annettaviin terveyspalveluihin liittyvät potilasasiakirjat.

Viimeistään 1.10.2029

 • Hoitotyön päivittäismerkinnät
 • Seulontatutkimuksista syntyvät kuvantamistutkimukseen liittyvät asiakirjat
 • Video- ja äänitallenteet sekä näkyvän valon kuvat
 • Suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat
 • Muut kuin edellä mainitut kuvat.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 2.7.2024