Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuvat vuonna 2023 muun muassa asiakastietolakiin ja Kanta-lääkityslistan kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Kanta-palvelut muodostavat kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka kytkeytyy myös kansainvälisiin tietojärjestelmiin. Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja rahoittaa Kanta-palvelujen kehittämistä.  

Kanta-kehittämisen ja käyttöönottojen tarkoituksena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Kanta-palvelujen tietosisältöjä hyödynnetään myös toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet.

Palvelujen kehittäminen

Kanta-palvelujen kehittämisellä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen digitalisaatiota ja parempaa tiedonhallintaa.

Kanta-tiekartta

Kanta-palvelujen tuleva kehittäminen on koottu Kanta-tiekarttaan. Tiekarttaa päivitetään esimerkiksi lainsäädännön, teknisten valmiuksien ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden vuoksi.

Julkaisuaikataulu

Kanta-palvelujen julkaisuaikataulussa on kuvattu isojen kehittämiskohteiden ja uusien toiminnallisuuksien tarkempi vaiheistus. Julkaisuaikataulu sisältää toiminnallisuuksien kehittämisaikataulut Kanta-palveluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille asetetut käyttöönottojen takarajat. Sote-toimijat voivat hyödyntää näitä aikatauluja oman organisaationsa tiedonhallinnan tiekartan suunnittelussa.

Kehittämisen painopisteet vuonna 2023

 1. Asiakastietolain toimeenpanon tehtävät
 2. Kanta-palvelut hyvinvointialueiden tiedonhallinnan tukena
 3. Kanta-lääkityslistan kehittäminen
 4. Kanta-palvelujen hyödyntämistä edistävä työ
 5. Kansallisten vaatimusten toteutumisen ja käyttöönottojen seurannan kehittäminen

Palvelujen käyttöönotot

Kela tukee ja ohjaa sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Käyttöönottoon ilmoittautuneet sote-organisaatiot saavat tukea muun muassa käyttöönoton ohjaustunneilla sekä toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa.

Käyttöönottojen painopisteet sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2023

 1. Asiakastietolain ja sote-lakien muutokset
 2. Kanta-palvelujen hyödyntäminen ostopalvelutilanteissa
 3. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston lakisääteisen liittymisvelvoitteen täyttäminen
 4. Kanta-lääkityslista vaihe 1
  • lääkkeen tunnisteiden ja Lääketietokannan version 2022 käyttöönotto
  • rakenteinen annostus
 5. Potilastiedon arkiston käyttöönotot yksityisessä terveydenhuollossa
 6. Keskeisten terveystietojen yhteenvedot
 7. Alaikäisen puolesta asiointi

​​​​​

Lisätietoja

Sivua päivitetty 25.5.2023