Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuvat vuonna 2022 muun muassa asiakastietolakiin ja sote-uudistukseen liittyvät tehtävät.

Kanta-palvelut muodostavat kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka kytkeytyy myös kansainvälisiin tietojärjestelmiin. Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja rahoittaa Kanta-palvelujen kehittämistä.  

Kanta-kehittämisen ja käyttöönottojen tarkoituksena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Kanta-palvelujen tietosisältöjä hyödynnetään myös toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet.

Palvelujen kehittäminen

Kanta-palvelujen kehittämisellä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen digitalisaatiota ja parempaa tiedonhallintaa.

Kanta-tiekartta

Kanta-palvelujen kehittäminen on koottu Kanta-tiekarttaan. Tiekarttaa päivitetään esimerkiksi lainsäädännön, teknisten valmiuksien ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden vuoksi. Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon tiekarttaan vuosille 2022–2025.

Julkaisuaikataulu

Kanta-palvelujen julkaisuaikataulussa on kuvattu isojen kehittämiskohteiden ja uusien toiminnallisuuksien vaiheistus tuleville vuosille. Julkaisuaikataulu sisältää toiminnallisuuksien kehittämisvaiheiden aikataulut ja sote-toimijoille asetetut käyttöönottojen takarajat. Sote-toimijat voivat hyödyntää näitä aikatauluja oman organisaationsa tiedonhallinnan tiekartan suunnittelussa.

Kehittämisen painopisteet vuonna 2022

 1. uuden asiakastietolain toimeenpanon vaatimat kehitystehtävät
 2. sote-uudistuksen toimeenpanon edellyttämä kehitystyö
 3. lääkitystiedonhallinnan kehittäminen
 4. Kanta-palvelujen hyödyntämistä edistävä työ
  • tiedon laadun parantaminen koko tietotuotannon elinkaaren näkökulmasta
  • palvelujen hyödyntämistä edistävät uudet toiminnallisuudet ja tietosisällöt
 5. kansallisten vaatimusten toteutumisen ja käyttöönottojen seurannan parantaminen
 6. tiedon toisiokäytön edistäminen
 7. mahdolliset koronasta aiheutuvat työt.

Palvelujen käyttöönotot

Kela tukee ja ohjaa sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Käyttöönottoon ilmoittautuneet sote-organisaatiot saavat tukea muun muassa käyttöönoton valmistelutilaisuudessa sekä toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa.

Käyttöönottojen painopisteet terveydenhuollossa vuonna 2022

 1. asiakastietolain ja sote-lakien muutokset
 2. keskeiset terveystiedot
 3. alaikäisen puolesta asiointi
 4. Kanta-lääkityslista vaihe 1: Rakenteinen annostus
 5. Potilastiedon arkiston käyttöönotot yksityisessä terveydenhuollossa.

Käyttöönottojen painopisteet sosiaalihuollossa vuonna 2022

 1. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen perustoiminnallisuudet
 2. rekisterinkäyttöoikeus.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston voi ottaa käyttöön 1. vaiheen tietosisällöilllä vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 17.06.2022