Kanta-palvelujen painopisteet

Kanta-palvelujen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuu vuonna 2020 kansallisen lääkityslistan valmistelu. Käyttöönotoissa tuetaan erityisesti alaikäisen puolesta asioimiseen liittyviä muutoksia sekä tietojen hyödyntämistä terveystietojen koosteiden avulla.

Kanta-palvelut muodostavat kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka kytkeytyy myös kansainvälisiin tietojärjestelmiin. Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja rahoittaa Kanta-palvelujen kehittämistä.  

Kanta-kehittämisen ja käyttöönottojen tarkoituksena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Kanta-palvelujen tietosisältöjä hyödynnetään myös toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet. 

Palvelujen kehittäminen

Kanta-palvelujen kehittämisellä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien palvelujen kehittämistä. Julkaisuaikataulussa on kuvattu kehittämisen vaiheet vuodelle 2020. Aikataulu sisältää lainsäädännön vaatimusten mukaisten toiminnallisuuksien kehittämisaikataulut sekä sote-toimijoille asetetut käyttöönottojen takarajat.

Kehittämisen painopisteet vuonna 2020:

Palvelujen käyttöönotot

Kela tukee ja ohjaa sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Käyttöönotot tehdään vuosittain kolmessa jaksossa. Sote-organisaatiot saavat tukea muun muassa käyttöönoton valmistelutilaisuudessa sekä toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa.

Käyttöönottojen painopisteet vuonna 2020:

Lisätietoja:

Sivua päivitetty 15.07.2020