Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen toiminnallisuus. Se mahdollistaa asiakastietojen sähköisen käsittelyn ja siirtämisen palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välillä ostopalvelutilanteissa.

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus -toiminnallisuuden avulla palvelunjärjestäjä antaa palveluntuottajalle oikeuden käyttää omassa rekisterissään olevia asiakastietoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta silloin, kun palvelunjärjestäjä hankkii asiakkaan tarvitseman palvelun palveluntuottajalta.

Rekisterinkäyttöoikeuden avulla palveluntuottaja voi

  • hakea ja katsella palvelunjärjestäjän rekisterissä olevia tietoja
  • tallentaa tietoja suoraan palvelunjärjestäjän rekisteriin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa.

Lainsäädännön mukaan palveluntuottajan tulee arkistoida ostopalveluissa tuotetut sosiaalihuollon asiakirjat sen palvelunjärjestäjän asiakasrekisteriin, joka palvelun on hankkinut. Tämä koskee myös palvelusetelillä järjestettäviä palveluja.

Rekisterinkäyttöoikeus selkeyttää kirjaamista

Rekisterinkäyttöoikeus selkeyttää tietojen kirjaamista palvelunjärjestäjän rekisteriin ja on tietoturvallinen tapa käsitellä sähköisiä asiakirjoja.

Rekisterinkäyttöoikeus helpottaa yhteistyötä, sillä sen avulla sekä palveluntuottaja että -järjestäjä näkevät tarvittavat asiakkaan asiakirjat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta oman asiakastietojärjestelmänsä kautta. Palveluntuottajan ei myöskään tarvitse toimittaa palvelun tuottamisessa syntyneitä asiakastietoja palvelunjärjestäjälle paperisina, mikä säästää aikaa ja kustannuksia.

Miten rekisterinkäyttöoikeus toimii?

Rekisterinkäyttöoikeus muodostuu, kun sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä tallentaa asiakkaan asiakkuusasiakirjalle

  • palveluntuottajan palveluyksikkötiedot
  • palveluyksikön asiakkuuden alkamisajan.

Rekisterinkäyttöoikeutta käytettäessä asiakkaalle laadittavat asiakirjat liitetään palvelunjärjestäjän luomaan sosiaalihuollon asiaan. Asia identifioidaan OID-muotoisella asiatunnuksella. Palveluntuottaja saa tunnuksen hakemalla sen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta, esimerkiksi asia-asiakirjasta tai palvelupäätöksestä.

Palvelua tuottavan sosiaalihuollon ammattilaisen ja asiakkaan välinen asianyhteys tulee olla teknisesti todennettavissa, kun rekisterinkäyttöoikeutta käytetään. Ammattilaisten käyttöoikeudet määritellään käyttöoikeusmääräyksen mukaisesti sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan asiakastietojärjestelmässä.

Milloin rekisterinkäyttöoikeutta voi käyttää?

Rekisterinkäyttöoikeutta voidaan hyödyntää, kun sekä palvelunjärjestäjä että -tuottaja ovat liittyneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja molempien asiakastietojärjestelmiin on toteutettu rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus. Asiakastietojärjestelmien ei tarvitse keskenään samat.

Rekisterinkäyttöoikeutta voidaan hyödyntää seuraavissa tilanteissa:

  • molempien asiakastietojärjestelmät tukevat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen toiminnallisuuksia
  • palvelunjärjestäjän asiakastietojärjestelmässä on käytössä 2. vaiheen toiminnallisuudet ja palveluntuottajan asiakastietojärjestelmässä 1. vaiheen toiminnallisuudet, jonka lisäksi palveluntuottaja ottaa rekisterinkäyttöoikeuden osatoteutuksena käyttöönsä.  

Rekisterinkäyttöoikeutta ei ole mahdollista toteuttaa, jos palveluntuottajan asiakastietojärjestelmässä on käytössä 2. vaiheen toiminnallisuudet, mutta järjestäjällä vain 1. vaiheen mukaiset. Tällöin ostopalvelutilanteessa syntyneiden tietojen siirtäminen järjestäjälle on toteutettava muulla tavoin.

Ottamassa käyttöön sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeutta?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 16.5.2022