Valikkonäyttö

Ohjeet ja toimintamallit

Ohjeita ja tietoa Kanta-palveluista ja OmaKannasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

OmaKannan käytön ohjaaminen

Ohjatakseen OmaKannan käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä tuntea, mitä tietoja käyttäjä voi palvelusta katsella. Hyvällä ohjauksella voidaan vähentää yhteydenottoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Resepti apteekeissa

Apteekissa reseptejä käsitellään apteekkijärjestelmässä, joka hakee reseptit Reseptikeskuksesta ja tallentaa sinne apteekin tekemät toimitusmerkinnät.

Resepti terveydenhuollossa

Resepti-palvelu helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä. Kun potilaan reseptitiedot ovat saatavissa hoidon pohjaksi, nopeuttaa se ammattilaisen työskentelyä ja auttaa kokonaislääkityksen hallinnassa.

Puolesta-asiointi OmaKannassa

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus, valtuutus tai edunvalvontapäätös.

Tietojen luovuttaminen ja välittäminen

Kannan avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa syntyvät tiedot ovat eri palvelunantajien käytettävissä. Kun tiedot liikkuvat sujuvasti, paranee myös hoidon tai palvelun laatu. Asiakasta pitää informoida siitä, miten hänen tietojaan käytetään.

Toimintamallit

Kanta-palveluja käyttävien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee hallita rakenteisen kirjaamisen perusteet ja kansalliset toimintamallit ja -tavat.

Koronatodistukset

Koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta: koronarokotuksesta, koronatestistä ja sairastetusta koronavirustartunnasta. Löydät sivulta toimintaohjeet, jos asiakkaalla ei näy koronatodistusta OmaKannassa.