Tapahtumien ja koulutusten esittelyt

Tapahtumien ja koulutusten esittelyt

Tutustu Kanta-palvelujen järjestämien tapahtumien ja koulutusten esittelyihin.

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien ammattilaisille koulutusta Kanta-palveluista ja niiden käytöstä. Lisäksi järjestämme verkostotapaamisia ja työpajoja, joissa sote-toimijat ja tietojärjestelmätoimittajat pääsevät osallistumaan Kanta-palvelujen kehittämiseen.

Voit hakea tapahtumia ja koulutuksia sekä selata niiden materiaaleja tapahtumakalenterista.

Kanta-verkkokoulut tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien ammattilaisille ja alojen opiskelijoille tietoa Kanta-palveluista ja uusista toiminnallisuuksista.

Pääset suorittamaan Kanta-verkkokouluja Moodle-alustalle toteutetussa verkko-oppimisympäristössä. Oppimisympäristö vaatii rekisteröitymisen. Oppimisympäristössä voit opiskella eri Kanta-palvelujen kokonaisuuksia joustavasti ja omassa tahdissa.

Koulutuksia voi hyödyntää osana organisaatioiden perehdytyssuunnitelmia tai oppilaitosten opetussuunnitelmia. Kanta-verkkokoulun suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Kanta-verkkokoulujen sisältöjä ja materiaaleja on mahdollista ladata myös organisaation omassa käytössä olevalle verkkokoulualustalle tietyin edellytyksin. Lisätietoa tästä saat ottamalla yhteyttä kanta@kanta.fi.

Suoritettavissa olevat Kanta-verkkokoulut

Tällä hetkellä oppimisympäristössä voi suorittaa seuraavat Kanta-verkkokoulut:

Infotilaisuuksissa kerrotaan käyttöönotettavista Kanta-palveluista, kehittämisen painopisteistä ja ajankohtaisista muutoksista. Kanta-infot on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, mutta kaikki Kanta-palveluista kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Kanta-infoja järjestetään neljä kertaa vuodessa ja tilaisuudet tallennetaan. Tallenne ja materiaalit julkaistaan kanta.fissä tilaisuuksien jälkeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit saavat käyttöönottojen koulutustallenteilta ja ohjaustunneilta tukea

  • Potilastiedon arkiston
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston
  • Resepti-palvelun käyttöönottoon.

Käyttöönottojen koulutustallenteet

Jos suunnittelet Kanta-palvelun käyttöönottoa, kannattaa sinun tutustua ensin Organisaatiot Kanta-valmiuteen -tallennekokonaisuuteen.

Käyttöönottojen ohjaustunnit

Käyttöönottojen ohjaustunnit ovat säännöllisesti toistuvia tilaisuuksia, jonne voit tulla matalalla kynnyksellä esittämään käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä.

Ohjaustunteja järjestetään

  • terveydenhuollolle
  • yksityiselle sosiaalihuollolle
  • julkiselle sosiaalihuollolle.

Koulutusten tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien ammattilaisille tietoa Kanta-palveluista ja kansallisesti yhtenäisistä toimintamalleista. Koulutuksia järjestetään esimerkiksi uusista toiminnallisuuksista.

Koulutuksiin pääsee osallistumaan Teams-etäyhteydellä ja suurin osa koulutuksista tallennetaan. Tallenne ja materiaalit julkaistaan kanta.fissä tilaisuuksien jälkeen. Osa koulutuksista toteutetaan suoraan tallenteeksi.

Kanta-foorumit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja verkostoja. Foorumeissa käsitellään Kanta-palvelujen käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Osallistumalla voit vaikuttaa palvelujen kehittämiseen ja pääset keskustelemaan Kanta-palveluista muiden toimijoiden kanssa.

Tällä hetkellä aktiivisia ovat

  • terveydenhuollon Kanta-foorumi
  • sosiaalihuollon Kanta-foorumi.

Kanta-arkistonhoitajien foorumi on verkosto, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden Kanta-arkistonhoitajat. Foorumissa jaetaan ajankohtaista tietoa ja vahvistetaan Kanta-arkistonhoitajien roolia sote-organisaatioissa.

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatuissa verkostotapaamisissa keskitytään Kanta-palvelujen kehittämiseen.

Toimittajayhteistyökokous

Toimittajayhteistyökokous on potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.

Sosiaalihuollon info tietojärjestelmätoimittajille

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatuissa sosiaalihuollon infoissa käsitellään määrittelyjä, järjestelmäkehitystä sekä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymistä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä.

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumi

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumissa käsitellään suun terveydenhuollon tarpeita kirjaamiskäytäntöjen, muiden toimintamallien ja määriteltyjen tietorakenteiden osalta.

Omatietovarannon tuki

Omatietovarannon tukiprojektin kokouksissa jaetaan tietoa kehitystyöstä sekä annetaan neuvoja ja ohjeita FHIR-standardin ja kansallisen tietosisällön käyttöön sekä hyväksytään muutosehdotukset tietosisältöön.

Kehittämisen työpajat on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, järjestelmätoimittajille sekä alan etujärjestöille. Erilaisissa työpajoissa päästään käytännönläheisesti paneutumaan uusiin kehitteillä oleviin palveluihin ja toiminnallisuuksiin.
Tällä hetkellä työpajoja järjestetään säännöllisesti Kanta-lääkityslistan kehittämisestä.

Lisäksi työpajoja voidaan järjestää muista ajankohtaisista aiheista.

Kanta-järjestöpaneeli on kehittämis- ja vaikuttamisryhmä. Se muodostuu eri kansalaisjärjestöjen edustajista ja osallistuu Kanta-palvelujen kehittämiseen. Paneelissa järjestöt tuovat esille oman jäsenistönsä näkökulmia ja tarpeita.

Sivua päivitetty 12.1.2024