Kanta-lääkityslista

Kanta-lääkityslista

Kanta-lääkityslista parantaa lääkitysturvallisuutta ja helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista. Lääkityslista otetaan käyttöön vaiheittain.

Kanta-lääkityslistalla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa ajantasaista listaa lääkkeistä suomalaisen henkilötunnuksen omaavalla henkilöllä. 

Lääkityslista näkyy ajantasaisena Reseptikeskukseen liittyneissä apteekki- ja potilastietojärjestelmissä. Kansalaiselle tiedot näkyvät OmaKannassa.

Lääkityslista otetaan käyttöön vaiheittain

THL on julkaissut lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin, joka hyväksyttiin syyskuussa 2020. Konseptista löytyvät Kanta-lääkityslistan aikataulut ja eri vaiheiden sisällöt.

Lääkityslistan ensimmäinen vaihe käyttöönotettiin 1.5.2022. Toinen vaihe eli avohoidon lääkityslista on Reseptikeskuksen osalta valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2025 lopussa.

Rakenteinen annostus ja Lääketietokannan muutokset 

Rakenteisen annostuksen ja Lääketietokannan muutosten käyttöönotto on ensimmäinen vaihe lääkityslistan käyttöönotossa. 

Lääketietokannan uuden version ansiosta saadaan käyttöön tiedot biosimilaareista. Lisäksi uusi versio sisältää mm. rakenteista annostusta tukevia tietokenttiä ja rakenteisen erillisselvityksen. 

Aikataulu

Ensimmäisen vaiheen määrittelyt on julkaistu kanta.fissä maaliskuussa 2020. Potilas- ja apteekkitietojärjestelmät ovat voineet ilmoittautua yhteistestaukseen kesäkuusta 2021 lähtien. 

Rakenteinen annostus ja lääketietokannan muutokset otettiin käyttöön Reseptikeskuksen osalta 1.5.2022, mistä lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilla on oltava vähintään eteenpäin yhteensopivaksi hyväksytty järjestelmä käytössään. Rakenteinen annostus on otettava organisaatioissa käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhteistestaukset pitää suorittaa hyväksytysti viimeistään 31.12.2022. 

Lääketietokannan 2016 version jakelua jatketaan edelleen 30.9.2023 jälkeen potilas- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi niille palvelunantajille, joiden käytössä ei ole potilastietojärjestelmää, jossa olisi tuki Lääketietokannan 2022 versiolle ja sähköisen reseptin määrittelyversiolle 4.00.

Kanta-lääkityslista parantaa lääkitysturvallisuutta

Kanta-lääkityslistan käyttöönotto edellyttää rakenteisen annostuksen käyttöönottoa apteekki- ja potilastietojärjestelmissä. 

Lääkityslista perustuu valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin, joiden avulla potilastietoja haetaan, kirjataan ja tallennetaan yhdenmukaisesti.  Hyödyt muodostuvat siitä, että Reseptikeskukseen saadaan muodostettua lista henkilön lääkityskokonaisuudesta. Listassa näkyvät kaikki henkilön käytössä olevat lääkkeet kerran ja ajantasaisina. 

Tämän ansiosta

  • kansalainen saa paremman käsityksen käytössään olevasta lääkityksestä
  • hoitohenkilökunnan ja apteekkien aikaa säästyy, kun tarkastettava lista on lyhyempi eikä ajantasaisten reseptien etsimiseen mene aikaa
  • lääkitysturvallisuus paranee, kun potilaan kokonaislääkitys on selkeä
  • lääkehoitojen vaikuttavuuden tutkiminen paranee
  • erilaisten päätöksenteon tukijärjestelmien rakentamisesta tulee mahdollista
  • lääkityslista ei vaadi terveydenhuollon ammattilaisilta erillistä ylläpitoa. Se päivittyy aina, kun rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.

Kanta-lääkityslistan kehittäminen

Lääkityslistan kehittäminen on valtakunnallinen hanke, joka toteutetaan Kelan, STM:n, THL:n ja Fimean yhteistyössä. Hankkeen tuloksena saadaan toiminnalliset määrittelyt ja Kanta-palveluiden toiminnallisuudet. 

Kehittämistyöhön ollaan otettu mukaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, apteekkeja ja järjestelmätoimittajia sekä lääkkeen käyttäjiä. Kehittämistä tehdään työpajoissa, joita järjestetään muutaman kerran vuodessa:

Työpajojen tiedot siirretään tapahtumakalenteriin

Kanta.fissä on julkaistu tapahtumakalenteri, joka kokoaa yhteen Kanta-palvelujen tapahtumat ja koulutukset. Julkaisemme jatkossa kaikki Kanta-lääkityslistan työpajat ja niiden materiaalit tapahtumakalenterissa. Kalenterista löydät myös menneiden työpajojen materiaalit.

Hae tapahtumia ja selaa niiden materiaaleja tapahtumakalenterissa.

Jos haluat osallistua kehitykseen, esimerkiksi kommentoimalla määrittelyjä, jätä yhteystietosi alla olevaan linkkiin:

Yhteystietojasi käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla eikä niitä hyödynnetä muuhun kuin tässä kuvattuun tarkoitukseen.

Jos haluat poistua Kanta-lääkityslistan kehityksestä kiinnostuneiden listasta, laita infoa kanta@kanta.fi sähköpostiin

Lisätietoja

Sivua päivitetty 17.1.2024

Kanta-lääkityslista-osion alasivut