Kanta-lääkityslistan työpajat

Kanta-lääkityslistan työpajat

Kanta-lääkityslistan kehitystä jatketaan työpajatyöskentelyllä. Tältä sivulta löydät tulevat työpajat sekä menneiden työpajojen yhteenvedot.

Kanta-lääkityslistan kehityksessä eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli. Työpajoja järjestetään 

  • terveydenhuollolle
  • potilasjärjestöille
  • järjestelmätoimittajille.

Alle on koottu tarkempaa tietoa tulevista ja menneistä työpajoista.

26.8.2022 klo 9–11.30: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

Aihe: Lääkkeen määrääminen

29.8.2022 klo 9–11.00: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja apteekkien ammattilaisille

Aihe: Lääkkeen toimittaminen

7.10.2022 klo 9–11.00: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ammattilaisille

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

11.10.2022 klo 9–11.00: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja apteekkien ammattilaisille

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

25.8.2022 klo 9–11.00 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Aihe: Lääkkeen määrääminen

29.8.2022 klo 13–15.00 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja apteekkijärjestelmätoimittajille

Aihe: Lääkkeen toimittaminen

5.10.2022 klo 9–11.00 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

11.10.2022 klo 13–15.00 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja apteekkijärjestelmätoimittajille

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

17.6.2022: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

Peruttu.

6.5.2022: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

21.1.2022: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

Peruttu.

3.12.2021: Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

Peruttu.

17.9.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

28.5.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

​​​​​​Työpajassa käsiteltiin terveydenhuollon ja apteekkien valmistuneita toimintokuvauksia sekä yleiskuvausta.

5.3.2021 Lääkityksen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja farmasian ammattilaisille

Työpajassa käsiteltiin kansallisen lääkityslistan ensimmäisiä toimintoja käyttäjän näkökulmasta sekä pureuduttiin lääkejatkumon ytimeen.

29.10.2020 Lääkityksen virtuaalityöpaja

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan kehityksestä työpajan, jossa keskityttiin käsittelemään lääkityslistan THL:n lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin (thl.fi) vaiheita 1.5 ja 2.

11.5.2020 Ideointi- ja priorisointityöpaja

Kela järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyötilaisuuden kansallisen lääkityslistan kehityksestä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kansallisen lääkityslistan kehityspolkua, minkä jälkeen siirryttiin työpajatyöskentelyyn.

16.6.2022 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Peruttu.

5.5.2022 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

14.1.2022 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Peruttu.

10.12.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Peruttu.

10.9.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Peruttu.

21.5.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Työpajassa käsiteltiin FHIR -yksilöintitietojen rajapintaa.

5.2.2021 Kansallisen lääkityslistan virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Työpajassa käsiteltiin FHIR-rajapintamäärittelyistä esiin nousseita kysymyksiä sekä teknisiä ratkaisuja. Työpajaan kutsuttiin kansallisen lääkityslistan kehitykseen mukaan ilmoittautuneet.

18.11.2020 Suunnittelutyöpaja

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan suunnittelutilaisuuden potilasjärjestöille. Tilaisuuden työpajoissa käytiin läpi potilaan tarpeita lääkityslistalle.

13.11.2020 Suunnittelutyöpaja

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan suunnittelutilaisuuden potilasjärjestöille. Tilaisuuden työpajoissa käytiin läpi potilaan tarpeita lääkityslistalle.

Sivua päivitetty 01.06.2022