Resepti

Resepti

Kaikki reseptit laaditaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhteydessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen.

Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien Resepti-palveluun liittyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin. Ammattilaiset käyttävät tietoja potilastieto- tai apteekkijärjestelmien avulla.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Reseptikeskusta käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksilöidään toimikortilla. Käyttäjien henkilöllisyyden lisäksi varmistetaan jokaisen lääkkeen määrääjän oikeus laatia resepti ja lääkkeen toimittajan oikeus toimittaa lääke. Lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa käytetään Lääketietokantaan perustuvia tietoja.

Sivua päivitetty 07.06.2018

Resepti-palvelu-osion alasivut