Resepti-palvelun käyttöönotto

Resepti-palvelun käyttöönotto

Resepti-palvelun käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain. Käyttöönottoon on tarjolla tukea ja ohjausta.

Resepti-palvelun avulla reseptit voidaan kirjoittaa ja toimittaa sähköisesti. Lisätietoja palvelusta:

Resepti-palvelun voivat ottaa käyttöönsä

 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat
 • apteekkarit
 • sairaala-apteekit.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri laatii reseptin yksityiskäytössä ja ilman ansaintatarkoitusta, tekee hän sen Kelain-palvelun avulla. Yksityiskäytössä tapahtuva reseptien laatiminen ei edellytä Resepti-palveluun liittymistä.

Vaatimukset tietojärjestelmälle

Ennen Resepti-palvelun käyttöönottoa palvelunantaja varmistaa, järjestelmätoimittajaltaan, että sen käytössä oleva potilas- tai apteekkitietojärjestelmä on yhteensopiva Kannan kanssa.

Käyttöönottoprosessi

Resepti-palvelun käyttöönottoprosessin aikana palvelunantaja

 1. suorittaa käyttöönoton valmistelevat tehtävät
 2. tutustuu käyttöönoton tukimateriaaliin
 3. tekee hallinnolliset toimenpiteet Kanta Ekstranetissä
 4. tekee halutessaan tuotantokäytön varmistamisen ennen palvelun käytön aloittamista.

Valmistelevat tehtävät

Resepti-palvelun käyttöönotto edellyttää palvelunantajalta ja tietojärjestelmätoimittajalta useiden valmistelevien tehtävien toteuttamista. Palvelunantaja valitsee esimerkiksi hänelle sopivan liittymismallin (suoraliittyminen tai yhteisliittyminen).

Käyttöönoton tuki

Tietojärjestelmätoimittajat tukevat palvelunantajia Resepti-palvelun käyttöönotossa. Ole yhteydessä omaan järjestelmätoimittajaasi ja kysy, millaista tukea he tarjoavat.

Myös Kela tukee terveydenhuollon palvelunantajia käyttöönotoissa tarjoamalla koulutustallenteita ja ohjaustunteja käyttöönottajille. Jos tarvitset Kelalta lisätukea, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse (kanta@kanta.fi).

Toimet Kanta Ekstranetissä

Resepti-palvelun käyttöönottoprosessin aikana palvelunantaja tekee Kanta Ekstranetissä käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimet:

 1. Täytä hakemus Resepti-palvelun käyttäjäksi, jossa ilmoitat palvelun käytössä tarvittavat hallinnolliset ja tekniset tiedot.
 2. Hyväksy Resepti-palvelun palvelukuvaus.
 3. Jos otat Kanta-palvelun käyttöön ensimmäistä kertaa, hyväksyt myös Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot ja allekirjoitat sitoumuksen Kanta-palvelujen asiakkuuteen.

Tee hallinnolliset toimet noin kolme viikkoa ennen suunniteltua käyttöönottoa. Palvelun tuotantokäytön voi aloittaa heti sen jälkeen, kun olet saanut ilmoituksen Resepti-palveluun hyväksymisestä. Lähetämme ilmoituksen sähköpostilla Ekstranetissä ilmoittamallesi hallinnolliselle yhteyshenkilölle ja hallinnolliseen osoitteeseen.

Reseptin uusimispyyntöjen vastaanottaminen

Teet Kanta Ekstranetissä valinnan, otatko Resepti-palvelun lisäksi käyttöösi myös uusimispyyntö-palvelun. Tämä tarkoittaa reseptin uusimispyyntöjen vastaanottamista apteekeista ja henkilöasiakkaiden lähettäminä OmaKanta-palvelusta. Huomaa, että uusimispyyntöjä voivat pyytää apteekin kautta ja OmaKannasta myös muut kuin palvelunantajan omat potilaat.

Jos otat uusimispyyntö-palvelun käyttöösi, ilmoita uusimispyyntöjä vastaanottava yksikkö THL:n Koodistopalveluun alla olevan ohjeen mukaisesti.

Uusimispyyntö-palvelun voi myös ottaa käyttöönsä myöhemmin ilmoittamalla asiasta Kelalle ja THL:n koodistopalveluun.

Uusi apteekkari tai uuden apteekin perustaminen

Jos olet perustamassa uutta apteekkia tai ottamassa apteekkia haltuun uutena apteekkarina, katso ohjeet sivulta Muutostilanteet apteekeissa.

Tuotantovalmiuden varmistaminen

Palvelunantaja voi tehdä halutessaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa tuotantovalmiuden valmistamisen ennen tuotantokäytön aloitusta. Näin varmistetaan, että palvelunantajalla on tekniset valmiudet aloittaa Resepti-palvelun käyttäminen.

Tuotantovalmius varmistetaan sertifioidulla järjestelmällä Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä. Kela toimittaa tuotantovalmiuden varmistamisessa tarvittavan testihenkilötunnuksen tietojärjestelmätoimittajalle, joka jakaa sen asiakkaalleen. Testihenkilötunnusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Tuotantovalmiuden varmistaminen on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun

 • asiakas on hyväksytty Resepti-palvelun käyttäjäksi ja saanut ilmoituksen asiasta sähköpostilla
 • asiasta on sovittu järjestelmätoimittajan kanssa
 • asiasta on sovittu tarvittavien henkilöstöresurssien ja yhteistyökumppanien kanssa (kokeen suorittava lääkäri tai hammaslääkäri, sovellus- ja tietoliikennetuki, apteekki).

Tuotantokäytön voi aloittaa, kun palvelunantajan vastuuhenkilö katsoo, että tuotantovalmiuden varmistamisen aikana ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä estää sähköisen reseptin tuotantokäytön. Tuotantovalmiuden varmistamisesta ei raportoida Kelalle.

Milloin edellytetään käyttöönottokoetta ja raportointia Kelalle?

Tuotantovalmiuden varmistamista laajempaan käyttöönottokoetta ja raportointia Kelalla edellytetään mm. silloin, kun järjestelmätoimittaja ottaa uuden sertifioidun reseptinkirjoitusjärjestelmän ensimmäistä kertaa käyttöönsä tai muussa Kelan edellyttämässä tapauksessa. Tuotantovalmiuden varmistaminen riittää esimerkiksi tilanteissa, joissa palvelunantaja vaihtaa sertifioidun järjestelmän toiseen.