Kanta-palvelujen asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja apteekit.

Terveydenhuollon palvelunantajien ja apteekkien osalta lainsäädäntö velvoittaa Kanta-palvelujen käyttöön. Uuden asiakastietolain myötä myös sosiaalihuollon palvelunantajien tulee liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi siirtymäaikojen puitteissa.

Kanta-palvelujen asiakkuus alkaa ensimmäisen Kanta-palvelun käyttöönoton yhteydessä, kun asiakkaan nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö(t) allekirjoittaa Kanta-palvelujen asiakkuuden sitoumuksen.

Allekirjoituksellaan asiakas sitoutuu Kanta-palvelujen yleisiin toimitusehtoihin. Asiakkuus on voimassa sen ajan, kun asiakkaalla on jokin Kanta-palvelu käytössään. Asiakkuuden tietoja ylläpidetään Kanta Ekstranetissä.

Voimassa olevat Kanta-palvelujen palvelukuvaukset ja muut asiakasdokumentit

Sivua päivitetty 4.2.2022

Asiakkuus-osion alasivut