Navigointivalikko

Määrittelyt

Kanta-palvelujen vaatimusmäärittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet tietojärjestelmätoimittajille.

Yhteiset määrittelyt

Sivulle on koostettu useita Kanta-palveluja koskevat määrittelyt. Palvelukohtaiset määrittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät palveluiden omilta määrittelysivuilta.

Resepti-palvelu

Resepti-palvelun vaatimusmäärittely sisältää apteekki- ja potilastietojärjestelmien käyttötapaukset, vaatimukset ja tietosisällöt sekä reseptin HL7-määritykset.

Lääketietokanta

Lääketietokanta on osa Kanta-palveluja. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkiston toiminnalliset määrittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet.

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palvelujen Potilastiedon arkiston kuvantamismateriaalin tallennuspaikka.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Koronatodistukset

Tällä sivulla on tietoa koronatodistuksesta järjestelmäkehittäjille. Koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt potilastietojärjestelmille ja kansallisen rokotustodistuksen oikeellisuuden varmentamiseen liittyvät ohjeet löytyvät alisivulta.

Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Määrittelyjen kommentointi

Kelan Kanta-palvelut pyytää kommentteja Kanta-palvelujen uusiin ja muuttuviin määrittelyihin.