Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Tälle sivulle on koottu sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelydokumentaatio on koottu sovellusaluekohtaisille sivuille.  Lisäksi määrittelyjen taustana toimivat Kanta-palvelujen Yhteiset määrittelyt

Yhteenveto viimeisimmistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen julkaisuista löytyy sivulta 

Keskeiset toiminnalliset määrittelyt

Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen keskeiset toiminnalliset määrittelyt on koottu verkkojulkaisuun Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi) Julkaisu on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille, palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käsikirja on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä.

Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt

Dokumentit, joissa kuvataan asiakastietojärjestelmille asetetut toiminalliset vaatimukset ja tukiprosessit sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja asiakastietojärjestelmän väliset rajapintakäyttötapaukset on koottu Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt -sivulle. Näitä määrittelyjä ovat

 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • Rajapintakäyttötapaukset Sosiaalihuollon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä
 • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville järjestelmille
 • Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen hallinnan kansalliset vaatimusmäärittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt, jotka sisältävät Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa koskevat vaatimukset sekä esimerkkejä ja teknisiä ohjeita löytyvät Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt -sivulta. Näitä ovat

 • Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli ja metatietoesimerkit
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitys ja Medical Records -sanomat
 • Ohjeet organisaatiotietojen esittämiseen Sosiaalihuollon arkiston HL7 MedicalRecords sanomilla.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjat ja tietosisällöt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjoja ja koosteiden tietosisältöjä koskevat määritykset on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjat ja tietosisällöt -sivulle. Näitä määrittelyjä ovat

 • Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta
 • Sosmeta-palvelu
 • Sosiaalihuollon asiakirjastandardi
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakaskoosteiden tietosisältökuvaus
 • Asiakirjakooste kieltojen asettamista varten -tietosisältö

Sosiaalihuollon luovutusilmoitus

Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyt löytyvät  Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston FHIR-määrittelyt -sivulta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietoa toimittajayhteistyökokouksista, kyselytunneista ja käyttöönottojen valmistelutilaisuuksista löytyvät  Tietojärjestelmätoimittajien tuki -sivulta

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.9.2023