Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen toteutustyö on valmistunut ja palvelu on otettu käyttöön 5/2018.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen määrittelyt kuuluvat sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke). Toistaiseksi määrittelyt ovat vain suomeksi.

Lisää tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallisesta kehittämisestä löytyy www.thl.fi/sostiedonhallinta ja  sostiedonhallinta@thl.fi.

Ajankohtaista

  • 13.9.2018 pidetyn kyselytunnin Kysymykset ja vastaukset
  • 20.8.2018 lisätty metatietomallin liitteeksi  kuvaus asiakkuusasiakirjan skeemaversion hallintamallista
  • 24.5.2018 julkaistu 16.5.2018 pidetyn kyselytunnin Kysymykset ja vastaukset
  • 11.4.2018 julkaistu otsikoiden metatietomalli ja metatietoesimerkit  päivitykset, jotka sisältävät II vaiheen määritykset
  • 13.3.2018 päivitetty julkaisupaketin 1.5 mukaiset muutokset kohdan tietosisältöä koskevat määrittelyt dokumenttiin asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt ja kohdan tekniset rajapintakuvaukset dokumenttiin skeemat ja esimerkkiasiakirjat

Taustaksi

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

Arkkitehtuurikokonaisuuden pohjalta sosiaalihuollossa otetaan käyttöön

  • määrämuotoinen kirjaaminen
  • valtakunnallinen asiakastiedon arkisto
  • muita toimintaa tukevia tietojärjestelmäpalveluja.

Julkaisu antaa kokonaiskuvan ja auttaa kehittämistyön hahmottamisessa.
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeen hankesuunnitelmassa on kuvattu mm. kokonaisaikataulu sosiaalihuollon Kanta-palveluiden neljän päävaiheen toteuttamisesta.

Määrittelyt

Ratkaisuarkkitehtuuri

Julkaisu on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille (Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Julkaisu antaa yleiskuvan sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta että toiminnallisuuden toteuttamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista.

Toiminnalliset määrittelyt

Tietosisältöjä koskevat määrittelyt

Myöhemmissä vaiheissa on huomioitava myös

Tekniset rajapintakuvaukset

Kysymyksiä ja vastauksia Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyistä

Kanta-palvelujen yhteiset määrittelyt

Sosiaalihuollon omien määrittelyiden lisäksi sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteuttamisessa noudetaan seuraavia teknisiä määrittelyitä:

Lue lisää

Sivua päivitetty 31.10.2018