Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Viimeisimmät päivitykset

 • 5.1.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:
  • Metatietomalli (RC2)
  • Sosiaalihuollon asiakirjastandardi (RC1)

Julkaisu sisältää Sosmetan skeemakehityksen uudet ominaisuudet sekä täsmennyksiä asiakasasiakirjan metatietojen kuvauksiin. Sekä asiakirjastandardi että metatietomalli  on julkaistu RC-versiona.

 • 29.11.2021 on käynnistynyt sosiaalihuollon lausuntokierros. Lausuntokierroksella Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät lausuntoja seuraavista määrittelyistä:
  • sosiaalihuollon toimialan sisäinen luovutustenhallinta
  • palveluntuottaja käyttää palvelunjärjestäjän tietojärjestelmää
  • asiakkaan, asiakkaan laillisen edustajan tai muun yksityishenkilön allekirjoittamat asiakirjat

Lausuntokierroksen sivulta löytyy tiedot lausuntokierroksen aikataulusta sekä ohjeet lausuntojen antamiseen.

          Sivulla on myös osallistumislinkit kahteen asiasta järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

 • 29.9.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:
  • Metatietomalli (RC3)
  • Medical Records -määritys (RC3)
  • Skeemat ja esimerkkiasiakirjat

Julkaisu sisältää täsmennyksiä metatiedoissa käytettyihin luokituksiin sekä Medical Records -määrityksiin. Sekä metatietomalli että Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona. Lisäksi rajapinnat -taulukon kohdassa Skeemat ja esimerkkiasiakirjat on julkaistu päivitetty 2-vaiheen koosteen skeema.

 

Kaikkia Kanta-palveluja koskevat määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietoa toimittajayhteistyökokouksista, kyselytunneista ja käyttöönottojen valmistelutilaisuuksista löydät Tietojärjestelmätoimittajien tuki -sivulta

Taulukko: Ratkaisuarkkitehtuuri ja keskeiset toiminnalliset määrittelyt
Ratkaisuarkkitehtuuri ja keskeiset toiminnalliset määrittelyt Kuvaus
Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuuri ja keskeiset toiminnalliset määrittelyt on koottu julkaisuun Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi) Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille on verkkojulkaisu, johon on koottu Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuuri sekä keskeiset toiminnalliset määrittelyt. Julkaisu on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille, palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Julkaisu antaa yleiskuvan sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta että toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista. Lisäksi käsikirjassa kuvataan keskeiset asiakastietojen kirjaamiseen ja asiakirjarakenteisiin liittyvät periaatteet.
Taulukko: Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt
Määrittely Määrittelyn kuvaus
Tiedonhallinnan tukiprosessit, versio 3.3 (pdf) 30.3.2021 Tiedonhallinnan tukiprosessit -määrittelyssä on kuvattu ammattihenkilöiden asiakastietoja käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palveluiden välistä työnjakoa sekä viestinvälitystä asiakastietojen käsittelyssä.
Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.4 (pdf) 30.9.2020 Rajapintakäyttötapaukset -määrittelyssä kuvataan asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon arkiston väliset 1. ja 2. käyttöönottovaiheen rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun Sosiaalihuollon arkistoon. Rajapintakäyttötapauksissa ei oteta kantaa asiakastietoja käsittelevän järjestelmän sisäiseen toimintaan. 
Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille, versio 4.1.1 (xls) 23.6.2021 Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille  -määrittelyssä on kuvattu Kanta-palveluihin liittyvälle sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset.
Osatoteutusten riippuvuudet, versio 1.0 (xls) 26.9.2019 Osatoteutusten riippuvuudet -taulukko kuvaa 2. vaiheen toiminnallisuudet, joita on mahdollista ottaa käyttöön 1. vaiheeseen sertifioidussa järjestelmässä ennen varsinaista 2. vaiheen käyttöönottoa sekä toiminnallisuuksien keskinäiset riippuvuudet.
Käyttölokimerkintöjen tietosisältömäärittely, versio 2.0 (thl.fi, xls) 14.10.2016 Käyttölokimerkintöjen tietosisältö -taulukko kuvaa tietosisältövaatimukset asiakastietojärjestelmän kirjoittamalle käyttölokille.
A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollossa,  versio 4.0 (thl.fi, xls) 26.6.2019 A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollossa on ohje olennaisten tietoturvavaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen sosiaalihuollossa.
Tietosisältö: Metatiedot
Metatiedot Kuvaus
Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli, versio 5.0 RC2 (zip), 5.1.2022 Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat CDA R2 -metatiedot sekä näiden tuottamisen, pakollisuudet ja käytön asiakirjaryhmäkohtaisesti. Release candidate versio sisältää sosiaalihuollon luovutuslupa- ja kieltoasiakirjan metatiedot sekä pienehköjä tarkennuksia asiakasasiakirjojen metatietoihin.
Sosiaalihuollon asiakirjojen  metatietomalli, versio 3.5 (zip), 6.4.2020 Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat CDA R2 -metatiedot sekä näiden tuottamisen, pakollisuudet ja käytön asiakirjaryhmäkohtaisesti.
Sosiaalihuollon metatietomalli- Metatietoesimerkit, versio 3.6 (pdf) 30.9.2020 Sosiaalihuollon metatietoesimerkit -dokumentti sisältää asiakirjaryhmäkohtaisia tietosisältöesimerkkejä metatietojen käytöstä asiakirjojen arkistoinnissa ja versioinnissa Sosiaalihuollon arkistoon.
Tietosisältö: Asiakirjat
Asiakirjat Kuvaus
Sosmeta-palvelu (thl.fi) Sosmeta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla voi katsella ja ladata sosiaalihuollon valtakunnallisia asiakirjarakenteita sekä antaa niistä palautetta.
 
Asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt, versio 3.2 (thl.fi, xls) Asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt -taulukko kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 1. käyttöönottovaiheen asia- ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt. Nämä asiakirjarakenteet ovat käytössä 1. vaiheen toteutuksissa.
Tietosisältö: Asiakastiedon kooste
Asiakastiedon kooste Kuvaus
Koosteiden tietosisällöt, versio 3.1 (thl.fi, xls) 6.4.2020 Koosteiden tietosisällöt -määrittelyssä on kuvattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakaskoosteiden tietosisältö.
Taulukko: Rajapinnat
Rajapinta Kuvaus
Sosiaalihuollon asiakirjastandardi, versio 3.1 RC1 (pdf), 5.1.2022 Sosiaalihuollon asiakirjastandardi määrittelee yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen. Dokumentti on tarkoitettu ensisijaisesti tekniseksi dokumentaatioksi sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittäjille. Release candidate versio sisältää sosiaalihuollon luovutuslupa- ja kieltoasiakirjan arkistointimuotoa koskevat määrittelyt sekä rakenteisten asiakirjojen skeeman uudet ominaisuudet.
Sosiaalihuollon asiakirjastandardi, versio 2.6. (pdf), 30.9.2020 Sosiaalihuollon asiakirjastandardi määrittelee yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen. Dokumentti on tarkoitettu ensisijaisesti tekniseksi dokumentaatioksi sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittäjille.
Skeemat ja esimerkkiasiakirjat (zip)   Skeemat ja esimerkkiasiakirjat dokumentissa on kuvattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä käyttämät skeemat sekä esimerkkiasiakirjat kehittämisen tueksi.
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records - sanomat, versio 3.4 RC3 (zip), 29.9.2021 Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
Tekninen ohje, organisaatiotiedot HL7 -sanomissa ja asiakirjoissa, versio 1.2 RC1 (xls) 30.3.2021 Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat,versio 3.3 (zip), 30.9.2020 Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
Tekninen ohje, rekisterinkäyttöoikeus järjestäjä- ja tuottajatiedot HL7- sanomissa ja asiakirjoissa, versio 1.0 (xls) 6.4.2020 Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Lue lisää

Sivua päivitetty 05.01.2022

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -osion alasivut