Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Yhteenveto viimeisimmistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen julkaisuista löytyy sivulta 

Kaikkia Kanta-palveluja koskevat määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietoa toimittajayhteistyökokouksista, kyselytunneista ja käyttöönottojen valmistelutilaisuuksista löydät Tietojärjestelmätoimittajien tuki -sivulta

Taulukko: Ratkaisuarkkitehtuuri ja keskeiset toiminnalliset määrittelyt
Määrittely Kuvaus
Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuuri ja keskeiset toiminnalliset määrittelyt on koottu julkaisuun Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi) Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille on verkkojulkaisu, johon on koottu Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuuri sekä keskeiset toiminnalliset määrittelyt. Julkaisu on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille, palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Julkaisu antaa yleiskuvan sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta että toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista. Lisäksi käsikirjassa kuvataan keskeiset asiakastietojen kirjaamiseen ja asiakirjarakenteisiin liittyvät periaatteet.
Taulukko: Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt
Määrittely Määrittelyn kuvaus

Tiedonhallinnan tukiprosessit, versio 4.1 (pdf) 28.6.2022

Hyväksytty THL 23.3.2022

 

Tiedonhallinnan tukiprosessit -määrittelyssä on kuvattu ammattihenkilöiden asiakastietoja käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palveluiden välistä työnjakoa sekä viestinvälitystä asiakastietojen käsittelyssä.
Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.5 RC 5 (pdf) 28.9.2022 Rajapintakäyttötapaukset -määrittelyssä kuvataan asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon arkiston väliset  rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun Sosiaalihuollon arkistoon.  Release candidate versio sisältää Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittelyn käyttötapaukset, jotka koskevat liittymisvelvoitteen täyttäviä järjestelmiä. Laajalla tiedonsaantioikeudella tehtävät luovutukset eivät sisälly julkaisuun.

Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.4 (pdf) 30.9.2020

Rajapintakäyttötapaukset -määrittelyssä kuvataan asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon arkiston väliset 1. ja 2. käyttöönottovaiheen rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun Sosiaalihuollon arkistoon. Rajapintakäyttötapauksissa ei oteta kantaa asiakastietoja käsittelevän järjestelmän sisäiseen toimintaan. 

Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille, versio 5.2 (xls) 28.9.2022

Hyväksytty THL 22.9.2022

Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille  -määrittelyssä on kuvattu Kanta-palveluihin liittyvälle sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset.
Osatoteutusten riippuvuudet, versio 1.0 (xls) 26.9.2019 Osatoteutusten riippuvuudet -taulukko kuvaa 2. vaiheen toiminnallisuudet, joita on mahdollista ottaa käyttöön 1. vaiheeseen sertifioidussa järjestelmässä ennen varsinaista 2. vaiheen käyttöönottoa sekä toiminnallisuuksien keskinäiset riippuvuudet.
Käyttölokimerkintöjen tietosisältömäärittely, versio 2.0 (thl.fi, xls) 14.10.2016 Käyttölokimerkintöjen tietosisältö -taulukko kuvaa tietosisältövaatimukset asiakastietojärjestelmän kirjoittamalle käyttölokille.
A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollossa,  versio 4.0 (thl.fi, xls) 26.6.2019 A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollossa on ohje olennaisten tietoturvavaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen sosiaalihuollossa.
Tietosisältö: Metatiedot
Määrittely Kuvaus
Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli, versio 5.0 RC4 (zip), 28.9.2022 Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat CDA R2 -metatiedot sekä näiden tuottamisen, pakollisuudet ja käytön asiakirjaryhmäkohtaisesti. Release candidate versio sisältää sosiaalihuollon luovutuslupa- ja kieltoasiakirjan metatiedot. Lisäksi metatietomalliin on lisätty uusi metatieto asiakirjan alkuperäinen rekisterinpitäjä.
Sosiaalihuollon asiakirjojen  metatietomalli, versio 3.5 (zip), 6.4.2020 Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat CDA R2 -metatiedot sekä näiden tuottamisen, pakollisuudet ja käytön asiakirjaryhmäkohtaisesti.
Sosiaalihuollon metatietomalli- Metatietoesimerkit, versio 4.0 RC2  (pdf) 28.9.2022 Sosiaalihuollon metatietoesimerkit -dokumentissa on asiakirjaryhmäkohtaisia tietosisältöesimerkkejä metatietojen käytöstä asiakirjojen arkistoinnissa ja versioinnissa Sosiaalihuollon arkistoon. Release candidate versio sisältää Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen tietosisältöesimerkit.
Sosiaalihuollon metatietomalli- Metatietoesimerkit, versio 3.6 (pdf) 30.9.2020 Sosiaalihuollon metatietoesimerkit -dokumentti sisältää asiakirjaryhmäkohtaisia tietosisältöesimerkkejä metatietojen käytöstä asiakirjojen arkistoinnissa ja versioinnissa Sosiaalihuollon arkistoon.
Tietosisältö: Asiakirjat
Määrittely Kuvaus
Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta (yhteistyotilat.fi)  Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta -dokumentti kuvaa mallin, jolla sosiaalihuollon sähköisen tiedonhallinnan tieto- ja toimintamäärittelyjä hallitaan, ylläpidetään ja päivitetään.
Sosmeta-palvelu (thl.fi) Sosmeta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla voi katsella ja ladata sosiaalihuollon valtakunnallisia asiakirjarakenteita sekä antaa niistä palautetta.
 
Asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt, versio 3.2 (thl.fi, xls) Asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt -taulukko kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 1. käyttöönottovaiheen asia- ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt. Nämä asiakirjarakenteet ovat käytössä 1. vaiheen toteutuksissa.
Tietosisältö: Asiakastiedon kooste
Määrittely Kuvaus
Koosteiden tietosisällöt, versio 3.1 (thl.fi, xls) 6.4.2020 Koosteiden tietosisällöt -määrittelyssä on kuvattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakaskoosteiden tietosisältö.
Tietosisältö: Asiakirjakooste kieltojen asettamiseen
Määrittely Kuvaus
Asiakirjakooste kieltojen asettamiseen Dokumentti sisältää asiakirjojen luovutuskieltojen asettamisen pohjatietoina käytettävän asiakirjakoosteen tietosisältökuvauksen.  Asiakirjakoostetta käytetään tilanteissa, joissa asiakastietojärjestelmässä asetetaan asiakkaan pyynnöstä luovutuskieltoja toisen rekisterinpitäjän asiakirjoille.

Tietosisältö: Rajapinnat

Määrittely Kuvaus
Sosiaalihuollon asiakirjastandardi, versio 3.1. (pdf), 24.3.2022 Sosiaalihuollon asiakirjastandardi määrittelee yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen. Dokumentti on tarkoitettu ensisijaisesti tekniseksi dokumentaatioksi sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittäjille.
Skeemat ja esimerkkiasiakirjat (zip)   Skeemat ja esimerkkiasiakirjat dokumentissa on kuvattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä käyttämät skeemat sekä esimerkkiasiakirjat kehittämisen tueksi.
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records - sanomat, versio 4.0 RC4 (zip), 28.6.2022 Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Release Candidate -versio sisältää luovutustenhallinnan viestinvälityksen määrittelyt.
Tekninen ohje, organisaatiotiedot HL7 -sanomissa ja asiakirjoissa, versio 1.2 RC1 (xls) 30.3.2021 Teknisessä ohjeessa on esitetty yksityisten toimijoiden organisaatiotietojen esittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston HL7 Medical Records-sanomissa ja CDA R2-asiakirjoissa. Dokumentti on julkaistu Release Candidate -statuksella.
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat,versio 3.3 (zip), 30.9.2020 Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
Tekninen ohje, rekisterinkäyttöoikeus järjestäjä- ja tuottajatiedot HL7- sanomissa ja asiakirjoissa, versio 1.0 (xls) 6.4.2020

Teknisessä ohjeessa on esitetty organisaatiotietojen esittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston HL7 Medical Records-sanomissa ja CDA R2-asiakirjoissa, kun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käytetään rekisterinkäyttöoikeudella.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.09.2022