Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen toteutustyö on valmistunut ja palvelu on otettu käyttöön 5/2018.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen määrittelyt kuuluvat sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke). Toistaiseksi määrittelyt ovat vain suomeksi.

Lisää tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallisesta kehittämisestä löytyy www.thl.fi/sostiedonhallinta ja  sostiedonhallinta@thl.fi.

Ajankohtaista

 • 24.5.2018 julkaistu 16.5.2018 pidetyn kyselytunnin Kysymykset ja vastaukset
 • 11.4.2018 julkaistu otsikoiden metatietomalli ja metatietoesimerkit  päivitykset, jotka sisältävät II vaiheen määritykset
 • 13.3.2018 päivitetty julkaisupaketin 1.5 mukaiset muutokset kohdan tietosisältöä koskevat määrittelyt dokumenttiin asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt ja kohdan tekniset rajapintakuvaukset dokumenttiin skeemat ja esimerkkiasiakirjat
 • 12.1.2018 päivitetty kohdan tekniset rajapintakuvaukset dokumentit Metatietomalli, Metatietoesimerkit, MedicalRecords sanomat- viestinvälitys sekä asiakirjastandardit skeemat ja esimerkkiasiakirjat  julkaisupaketin 1.3 muutoksilla
 • 13.12.2017 päivitetty vuoden 2018 tietojärjestelmätoimittajille suunnattujen kyselytuntien aikataulu 
 • Tiedote 11.12.2017 Kanta-palvelujen käyttöönoton aikataulut sosiaalihuollossa on julkaistu

Taustaksi

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

Arkkitehtuurikokonaisuuden pohjalta sosiaalihuollossa otetaan käyttöön

 • määrämuotoinen kirjaaminen
 • valtakunnallinen asiakastiedon arkisto
 • muita toimintaa tukevia tietojärjestelmäpalveluja.

Julkaisu antaa kokonaiskuvan ja auttaa kehittämistyön hahmottamisessa.
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeen hankesuunnitelmassa on kuvattu mm. kokonaisaikataulu sosiaalihuollon Kanta-palveluiden neljän päävaiheen toteuttamisesta.

Määrittelyt

Ratkaisuarkkitehtuuri

Julkaisu on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille (Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Julkaisu antaa yleiskuvan sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta että toiminnallisuuden toteuttamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista.

Toiminnalliset määrittelyt

Tietosisältöjä koskevat määrittelyt

Myöhemmissä vaiheissa on huomioitava myös

Tekniset rajapintakuvaukset

Kysymyksiä ja vastauksia Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyistä

Kanta-palvelujen yhteiset määrittelyt

Sosiaalihuollon omien määrittelyiden lisäksi sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteuttamisessa noudetaan seuraavia teknisiä määrittelyitä:

 • HL7-Finland – V3 messaging
 • HL7 V3 Messaging Standard (Web Services Profile, Addressing Profile)
 • Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisohje
 • XML Digital Signature
 • ISO OID -yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalalla
 • ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla - versio 1.0 (siltä osin kuin edellä mainittu ei ota kantaa)
 • Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje
 • Kansallisen koodistopalvelun (CodeServer) rajapinnat ja liittymisohje
 • JHS OID 159 -suositus
 • Kanta-sanomaliikenteen tietoturva
 • Osapuolitunnukset KanTa-sanomaliikenteessä
 • Kanta-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus
 • Web Services Addressing - Core
 • Transport Layer Security (TLS)
 • WS-I Basic Profile
 • HL7-Finland  – Tietotyypit

Linkit määrittelydokumentteihin ovat Kanta-palvelujen voimassa olevissa määrittelyissä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 19.06.2018