Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viimeisimmät päivitykset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viimeisimmät päivitykset

Tälle sivulle on koottu yhteenveto Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyjen viimeisimmistä julkaisuista. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt ovat pääosin saatavilla vain suomeksi.

24.3.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyötilat)
 • Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta (yhteistyötilat)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit
 • ATJ-vaatimukset
 • Rajapintakäyttötapaukset (RC3)
 • Metatietoesimerkit (RC1)
 • Medical Records -määritys (RC3)
 • Asiakirjastandardi

Julkaisu sisältää sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan määrittelyt lukuunottamatta alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuutta. Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta on lisätty uutena dokumenttina sosiaalihuollon määrittelysivulle. Rajapintakäyttötapaukset, Metatietoesimerkit sekä Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona.

5.1.2022 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Metatietomalli (RC2)
 • Sosiaalihuollon asiakirjastandardi (RC1)

Julkaisu sisältää Sosmetan skeemakehityksen uudet ominaisuudet sekä täsmennyksiä asiakasasiakirjan metatietojen kuvauksiin. Sekä asiakirjastandardi että metatietomalli  on julkaistu RC-versiona.

29.11.2021 on käynnistynyt sosiaalihuollon lausuntokierros. Lausuntokierroksella Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät lausuntoja seuraavista määrittelyistä:

 • sosiaalihuollon toimialan sisäinen luovutustenhallinta
 • palveluntuottaja käyttää palvelunjärjestäjän tietojärjestelmää
 • asiakkaan, asiakkaan laillisen edustajan tai muun yksityishenkilön allekirjoittamat asiakirjat

Lausuntokierroksen sivulta löytyy tiedot lausuntokierroksen aikataulusta sekä ohjeet lausuntojen antamiseen.

11.10.2021 on julkaistu sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamista toimialan sisällä koskevat määrittelyt sekä ohjeistus niiden kommentoimiseksi.

Sivulla on myös osallistumislinkit kahteen asiasta järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

29.9.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:

 • Metatietomalli (RC3)
 • Medical Records -määritys (RC3)
 • Skeemat ja esimerkkiasiakirjat

Julkaisu sisältää täsmennyksiä metatiedoissa käytettyihin luokituksiin sekä Medical Records -määrityksiin. Sekä metatietomalli että Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona. Lisäksi rajapinnat -taulukon kohdassa Skeemat ja esimerkkiasiakirjat on julkaistu päivitetty 2-vaiheen koosteen skeema.