Määrittelyjen kommentointi

Määrittelyjen kommentointi

Kelan Kanta-palvelut pyytää kommentteja Kanta-palvelujen uusiin ja muuttuviin määrittelyihin.

Kommentointikierrosten tavoitteena on varmistaa määrittelyjen laatu ja toteutettavuus tietojärjestelmissä. Käynnissä olevat kommentointikierrokset ja ohjeet kommentoimiseen löydät alla olevasta listasta. 

Kanta-palvelut ja THL pyytävät asiakastietojärjestelmien toimittajilta sekä sosiaalihuollon toimijoilta kommentteja sosiaalihuollon asiakkaan sähköisen allekirjoituksen määrittelyyn.

Sosiaalihuollon asiakkaan sähköinen allekirjoitus on kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu vahvaan tunnistautumiseen. Allekirjoituksessa vaadittavat toiminnallisuudet on mahdollista toteuttaa asiakastietoja käsittelevään järjestelmään tai paikalliseen/alueelliseen asiointipalveluun.

Kommentoitava materiaali

Kommentoitava materiaali koostuu seuraaviin määrityksiin tehtävistä päivityksistä:

  • luku 9.10 Kanta-palvelujen käsikirjasta
  • Tiedonhallinnan tukiprosessi: asiakkaan sähköinen allekirjoitus
  • Asiakkaan allekirjoitukseen kohdistuvat ATJ-vaatimukset
  • Kuvaus allekirjoitustiedot-tietokomponentin ja asiakasasiakirjan metatietojen käytöstä

Kommentoitava materiaali on koottu pdf-dokumenttiin Sosiaalihuollon asiakkaan allekirjoituksen määrittely (pdf)

Näin toimitat kommentit Kelalle

Liitä kuhunkin kommenttiin kommentoitavan dokumentin nimi, luku, tarkka kohta, vaatimusnumero tai lainaus sekä sivunumero. Otsikoi palaute ”Sosiaalihuollon asiakkaan allekirjoituksen määrittelyn kommenttikierros”

Toimita kommentit Kelalle viimeistään 12.5.2023 osoitteeseen kantakehitys@kela.fi.

Määrittelyjen julkaisu

Kommentointikierroksen jälkeen määrittelyt viimeisteillään palautteiden pohjalta. Määrittelyt julkaistaan THL:n hyväksynnän jälkeen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt -sivulla.

Sivua päivitetty 28.4.2023