FHIR: JSON Web Token

FHIR: JSON Web Token

Kanta JSON Web Token määrittely kuvaa Kanta-palvelujen FHIR rajapinnoissa tarvittavat pääsynhallinnan tiedot.

Alla olevaan taulukkoon on listattu dokumentin eri versiot.

Taulukko: Kanta JSON Web Token -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivämäärä Status Dokumentti Vastuutahot

1.1

13.3.2024

Voimassa Kanta JSON Web Token Kela

1.0

20.12.2023

Vanhentunut Kanta JSON Web Token Kela
Sivua päivitetty 27.3.2024