FHIR: JSON Web Token

FHIR: JSON Web Token

Kanta JSON Web Token määrittely kuvaa Kanta-palvelujen FHIR rajapinnoissa tarvittavat pääsynhallinnan tiedot.

Määrittelyjen voimassaolo

  • ”Voimassa sertifioinnissa” kertoo, millä aikavälillä järjestelmän yhteistestaus tai tietoturvallisuuden arviointi tehdään kyseisen version mukaisesti.
  • ”Voimassa tuotantokäytössä” kertoo, millä aikavälillä tuotannossa olevat järjestelmät saavat toimia kyseisen version mukaisesti.

Alla olevaan taulukkoon on listattu dokumentin eri versiot.

Taulukko: Kanta JSON Web Token -dokumentin eri versiot
Määrittelyn nimi ja versio Muutokset edelliseen versioon Voimassa sertifioinnissa Voimassa tuotannossa

Kanta JSON Web Token

Versio 1.1, 13.3.2024

  Toistaiseksi 13.3.2024 lähtien. Toistaiseksi 13.3.2024 lähtien.

Kanta JSON Web Token

Versio 1.0, 20.12.2023

Versio ei tule voimaan (korvattu uudemmalla versiolla).    
Sivua päivitetty 17.6.2024