Navigation Menu

Specifications

Kanta-palvelujen vaatimusmäärittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet tietojärjestelmätoimittajille.

Yhteiset määrittelyt

Sivulle on koostettu useita Kanta-palveluja koskevat määrittelyt. Palvelukohtaiset määrittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät palveluiden omilta määrittelysivuilta.

HL7

HL7-määrittelyt sisältää Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-rajapintamäärittelyt.

Prescription

Resepti-palvelun vaatimusmäärittely sisältää apteekki- ja potilastietojärjestelmien käyttötapaukset, vaatimukset ja tietosisällöt sekä reseptin HL7-määritykset.

Pharmaceutical Database

Lääketietokanta on osa Kanta-palveluja. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista

Patient Records Archive

Potilastiedon arkiston toiminnalliset määrittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet.

Definitions for the client data archive for social welfare services

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Kanta PHR

Personal Healht Record is a national data repository in which citizens may enter information on their health and wellbeing.