Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Tällä sivulla julkaistaan terveydenhuollon valtakunnallisen kuva-aineistojen arkiston määrittelyt.

Kuva-aineistojen arkiston toteuttaminen perustuu lakiin asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (1257/2015).

Kuva-aineistojen arkisto rakennetaan vaiheittain.

Ensimmäinen vaihe

Kuva-aineiston arkiston ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu arkiston perustoiminnallisuudet.  Näillä tarkoitetaan: kuvantamistutkimuksen tallennusta, tutkimuksen sekä Potilastiedon arkistoon tallennettavien kuvantamisen hoitoasiakirjojen (= tutkimuspyyntö, tutkimus, lausunto) rekisteröintiä, kuvailutietojen ja asiakirjojen/tutkimusten hakua sekä tutkimukseen tehtävien muutosten/korjausten hallintaa.

Toiminnallinen määrittely

Tietosisältömäärittelyt

Metatietomalli versio 2.9 (xlsx) 19.2.2020
Uudistetun luovutusilmoituksen tietosisältö (LILM)

Tekniset ohjeet


IHE Technical Frameworks

Tuotannon päivitykset

Kuva-aineistojen arkiston tuotannon päivitys 3.6.2020

Muutokset:

  • Kuva-aineistojen arkisto vastaanottaa tutkimuksen KOS-objektin, vaikka sen kohde ei ole VNA:ssa.

Kuva-aineistojen arkiston tuotannon päivitys 6.5.2020

Korjaukset:

  • CDA:n ITI-43 haku epäonnistui, kun kyseessä työterveyshuolto ja rekisterin tarkenteena Y-tunnus
  • Asiakirjan toisen version XDS-rekisteröinti epäonnistui, jos ensimmäinen versio ei ollut rekisteröity
  • 2014-rakenteen mukaisen asiakirjan XDS-rekisteröinti epäonnistui, koska templateId 1.2.246.777.11.2013.16 puuttui (serviceStartTime ei voitu muodostaa)
  • Asiakirjan XDS-rekisteröinti epäonnistui, jos asiakirjan author-elementistä puuttui nimi sekä id
  • Asiakirjan XDS-rekisteröinti epäonnistui syntymäajan aikavyöhyketiedon takia
  • ITI-43 haku meni virheeseen, jos kyseessä oli hetu-muotoinen rekisterin tarkenne
  • Korjaus tilapäisellä yksilöintitunnuksella tallennettavien kuvantamistutkimusten estoon

Muutokset:
Uusi virhevastaus tilanteessa, jossa XDS-haussa käytettyä palvelutapahtumaa ei löydy tai sitä ei voi käyttää hoitosuhteen todentamiseen. Tällöin ei myöskään palauteta asiakkaan omia tutkimuksia Kuva-aineistojen arkistosta.
PP54-käyttökielto Kuva-aineistojen arkiston yhteydessä loppui.

Tämän päivityksen myötä tuotannossa poistui PP54:n käyttökielto kuvantamisen yhteydessä. Palvelupyyntö 54 toimintaa ei ole muutettu ja sitä ei ole tarkoitettu hoitosuhteen varmentavien palvelupyyntöjen hakuun, joten edelleen se palauttaa myös kuvien hakuun kelpaamattomia palvelutapahtumia. Kuva-aineistojen arkiston toimintaan on lisätty virheilmoitus, joka ilmoittaa hakuun kelpaamattomasta palvelutapahtumasta. Toimintaa on myös muutettu niin, ettei kyseisellä haulla palauteta mitään kuvia, ainoastaan virheilmoitus.

 

Lue lisää

Last updated 24.11.2020