Reseptin määrittelyt

Reseptin määrittelyt

Resepti-palvelun vaatimusmäärittely sisältää apteekki- ja potilastietojärjestelmien käyttötapaukset, vaatimukset ja tietosisällöt sekä reseptin HL7-määritykset.

Kanta-palvelujen voimassaolevien määrityksien listaus on arkkitehtuuri-sivulla.

Voimassa olevat vaatimusmäärittelyt v2.9 (18.12.2016). Seuraavaksi tuotantoon menevä vaatimusmäärittelyjen versio on 2.93, johon liittyy HL7-määrittelypaketti versio 3.63. 

HL7- määrittelyt löytyvät omalta sivultaan.

Viimeisimmät päivitykset

  • 1.7.2020 julkaistu vaatimusmäärittelypaketti v2.94, johon on päivitetty apteekin annosjakelua ja hakutoiminnallisuuksia koskevat muutokset. Muutokset koskevat apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia ja käyttötapauksia sekä liitteitä liittyen tilanmuutoksiin ja hakuihin. Versioon 3.00 päivitetty tietosisältöön uusimispyynnön pakollisuusehto koskien määrätyn lääkkeen yksilöivää tunnistetta.
  • 24.6.2020 poistettu 2.93 version potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksista alaikäisen puolesta-asioinnin 12-vuoden ikäraja.
  • 3.6.2020 päivitetty Reseptin TK1.15 RC54 julkaisukuvaus
  • 25.5.2020 korjattu vaatimuksia liitteessä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje
  • 31.3.2020 julkaistu vaatimusmäärittelypaketti v3.00, johon lisätty S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje.  Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimukset on päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivän tunnisteen ja Lääketietokannan muutosten osalta. Tietosisältöön on päivitetty pakollisuusehtoja ja Koodistopalveluun on viety lääkemääräyksen, lääkemääräyksen korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt. Vaatimusmäärittelypakettiin v3.00 liittyy HL7-määrittelypaketti v4.00.

Voimassa olevat vaatimusmäärittelyt v2.9 (18.12.2016)

Kehityksessä olevat määrittelyt

Vaatimusmäärittelyt (alaikäisen puolesta-asiointi) v2.93 Vaatimusmäärittelyt (annosjakelun muutokset) v2.94 Vaatimusmäärittelyt (rakenteinen annostus) v3.00
Yleiskuvaus (pdf) Yleiskuvaus (pdf) Yleiskuvaus (pdf)
Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä (pdf) Käyttötapaukset - Potilastiedonjärjestelmä (pdf) Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmä (pdf)
Käyttötapaukset - Apteekkitietojärjestelmä (pdf) Käyttötapaukset - Apteekkitietojärjestelmä (pdf) Käyttötapaukset - Apteekkitietojärjestelmä (pdf)
Vaatimukset - Potilastietojärjestelmä (pdf) Vaatimukset -Potilastietojärjestelmä (pdf) Vaatimukset - Potilastietojärjestelmä (pdf)
Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä (pdf) Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä (pdf) Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä (pdf)
Tietosisällöt (pdf)
Liite 1, Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (pdf)
Liite 2, Reseptien haku Reseptikeskuksesta Terveydenhuolto (pdf)
Liite 3, Reseptien haku Reseptikeskuksesta, Apteekkijärjestelmät (pdf)
Tietosisällöt (pdf)
Liite 1, Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (pdf)
Liite 2, Reseptien haku Reseptikeskuksesta Terveydenhuolto (pdf)
Liite 3, Reseptien haku Reseptikeskuksesta, Apteekkijärjestelmät (pdf)

S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje (pdf)

Tietosisällöt (pdf)
Liite 1, Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (pdf)
Liite 2, Reseptien haku Reseptikeskuksesta, Terveydenhuolto (pdf)
Liite 3, Reseptien haku Reseptikeskuksesta, Apteekkijärjestelmät (pdf)

Automaattiset lääkemääräyksen tilanmuutokset (pdf) Automaattiset lääkemääräyksen tilanmuutokset (pdf) Automaattiset lääkemääräyksen tilanmuutokset (pdf)
Lääkemääräyksen tilat ja niihin kohdistuvat sallitut toimenpiteet (pdf) Lääkemääräyksen tilat ja niihin kohdistuvat sallitut toimenpiteet (pdf) Lääkemääräyksen tilat ja niihin kohdistuvat sallitut toimenpiteet (pdf)
Sallitut päällekkäiset tilat (pdf) Sallitut päällekkäiset tilat (pdf) Sallitut päällekkäiset tilat (pdf)

Reseptin rajapintakuvaus

Tuotantoympäristön päivitykset

Last updated 03.07.2020

Child pages for part Prescription