Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston yleiset toiminnalliset määrittelyt ja tekniset ohjeet. Osapalveluiden, esimerkiksi kuvantamisen, määrittelyitä kootaan alisivuille

Määrittelyiden sisällöt on tuotettu vain suomeksi. Määrittelyiden aikaisemmat versiot ovat saatavissa.

HL7-määrittelyt löytyvät omalta sivultaan.

Potilastiedon arkiston määrittelyt ja toteutus on vaiheistettu STM:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Nykyisessä vaiheessa on toteutettuna perustietosisällön mukaiset toiminnallisuudet ja tiedonhallintapalvelun suostumustenhallinnan kokonaisuus. Seuraavien vaiheiden määrittelyiden julkaisuajankohdat sekä uusien toiminnallisuuksien toteutusaikataulu asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin on kuvattu julkaisuaikataulussa.

Viimeisimmät päivitykset

  • 21.1.2021 julkaistu HL7-sivulla Potilastiedon arkiston esimerkkipaketti (luovutuksenhallinnan lomakkeiden KINFO ja LKIE sekä Lääkärinlausunto ajokyvystä –lomakkeen muutokset) ja korjaus Potilastiedon arkiston määrittelykokoelmat ja voimassa olevat muut määrittelyt -dokumentin Voimassaolo-välilehdelle.
  • 11.12.2020 julkaistu HL7-Finland - Tietotyypit -sivulle HL7 Finland - HL7 V3 tietotyypit v. 1.41.2.  Versiossa on tarkennettu henkilön nimen käsittelyä.
  • 27.11.2020 julkaistu Potilastiedon arkiston tekniset määritykset kommentoitavaksi Asiakastietolaki: Tietojen luovutusten hallinta -sivulle. Kommentointiaika jatkuu 20.12.2020 asti.
  • 26.11.2020 julkaistu Potilastiedon teknisissä ohjeissa Potilastiedon arkiston kuvailutiedot v. 2.40.4 ja HL7-sivulla Potilastiedon arkiston CDA R2 Header V 4.66.2 (RC4) ja Laboratorion CDA R2 rakenne v 5.0 RC2-määritys.
  • 21.10.2020 julkaistu HL7-sivulla Potilastiedon arkiston esimerkkipaketti (kuolintodistusten muutoksia, SV67 ja SV75 lomakemäärittelyn mutokset ja KIE-lomakkeen esimerkit).
  • 30.9.2020 julkaistu HL7-sivulla 2020-vaiheistuksen mukaiset CDA R2 -määritykset: ajanvarauskirja V 1.0 RC2, kertomus ja lomakkeet V 6.0 RC2, kuvantaminen V 3.0 RC1, lähete ja hoitopalaute V 6.0 RC1, optometria V 2.0 RC1, suun terveydenhuolto V 4.0, RC1 ja terveys- ja hoitosuunnitelma V 2.0 RC1. Määrityksissä on huomioitu merkinnäntekijämuutokset.
  • 24.8.2020 julkaistu HL7-sivulla Ensihoitokertomus CDA R2 v. 1.10 RC2 ja ensihoitokertomuksen esimerkkiasiakirjoja.

Toiminnalliset määrittelyt

Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta

Asiakastietolain lakiesityksen pohjalta laaditut luonnokset: 

Muut päivitetyt määrittelyt:

Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset

Tiedonhallintapalvelun määrittely

Tietosisällöt

Tietosisältömäärittelyt on julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Tekniset ohjeet

Tuotantoympäristön päivitykset

Usein kysyttyjä kysymyksiä Potilastiedon arkiston määrittelyistä

Last updated 27.04.2021