FHIR: Kanta FHIR HTTP header

FHIR: Kanta FHIR HTTP header

Kanta FHIR HTTP header määrittely kuvaa Kanta-palveluissa Kanta-palvelujen FHIR rajapinnoissa tarvittavat HTTP-pyynnön ja Kanta-palvelujen HTTP-vastauksen tiedot.

Alla olevaan taulukkoon on listattu dokumentin eri versiot.

Taulukko: Kanta FHIR HTTP header -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivämäärä Status Dokumentti Vastuutahot

1.0

20.12.2023

Voimassa Kanta FHIR HTTP header Kela
Sivua päivitetty 20.12.2023