Yhteiset määrittelyt

Yhteiset määrittelyt

Sivulle on koostettu ne määrittelyt, jotka koskevat useita Kanta-palveluita. Yksittäisten palveluiden palvelukohtaiset määrittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät kunkin palvelun omilta määrittelysivuilta.

Luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Taulukko: luovutustenhallinnan yleiskuvaus
Määrittely Kuvaus

Luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Dokumentissa on kuvattu, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta toimii kokonaisuutena.

Liittymismallit ja sanomaliikenne

Taulukko: liittymismallit ja sanomaliikenne
Määrittely Kuvaus
Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin Dokumentissa kuvataan ratkaisuja ja vaihtoehtoja Kanta-palveluihin liittymiseen teknisestä näkökulmasta.

Osapuolitiedot Kanta-sanomaliikenteessä

Dokumentti tarkentaa ja joiltakin osin muuttaa HL7-sanomaliikenteen määrittelyitä (HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon).

Teknisten määrittelyiden lisäksi katso myös käyttöönotto- ja asiakkuusohjeet.

Health Level Seven Version 3 (HL7 V3) määrittelyt

Kanta-palvelujen yhteisenä HL7 V3 määrittelytaustana toimivat seuraavat HL7 Finland soveltamisoppaat. Palvelukohtaiset Kanta-palvelujen HL7 määrittelyt löytyvät kunkin palvelun omien sivujen alta. 

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi

Taulukko: Health Level Seven Version 3 (HL7 V3) määrittelyt
Määrittely Kuvaus
HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon HL7 Finlandin suositus HL7 V3-viestien käyttöönottoon.
HL7 Finland V3-Tietotyypit Määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät HL7 V3 tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

Kanta-konteksin ulkopuoliset HL7 Finlandin julkaisemat HL7 määrittelyt löytyvät HL7 Finland yhdistyksen sivuilta (hl7.fi). Näihin liittyvät kysymykset osoitetaan HL7 Finland HelpDesk:iin osoitteeseen Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

 

Tietoturva

Taulukko: tietoturva
Määrittely Kuvaus
Tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset Määrittely kuvaa keskeisimmät Kanta-palveluissa käytössä olevat tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja suositukset kommunikoitaessa Kanta-palveluihin.

Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisohje

Määrittelee Kanta-palveluissa käytettävät sähköisen allekirjoituksen ratkaisut.
Digi- ja väestötietoviraston Varmenteet ja kortit (dvv.fi) Varmenteiden käyttö organisaatioiden ja liityntäpisteiden tunnistamisessa.

Puolesta-asiointi

Taulukko: puolesta-asiointi
Määrittely Kuvaus
Puolesta asioinnin yleiskuvaus (yhteistyötilat) Dokumentti tarjoaa yleiskuvauksen sähköiseen puolesta-asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Määrittelyiden versiointi

Taulukko: määrittelyiden versiointi
Määrittely Kuvaus
Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyiden versiointikäytännöt Määrittelee Kanta-palveluihin tallennettavien asiakirjojen eteenpäin ja taaksepäin yhteensopivuuden käytännöt ja muut määrittelyiden versiointikäytännöt.

Selvitykset ja linjausdokumentit

Taulukko: selvitykset ja linjausdokumentit
Määrittely Julkaisupäivämäärä Kuvaus

Siirtyminen Potilastiedon arkiston aiemmista määrittelyistä 2021.1 määrittelykokoelman mukaisiin määrittelyihin

7.12.2020

Ohjeistus Potilastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen versioinnin soveltamisesta, kun potilastietojärjestelmässä otetaan käyttöön Potilastiedon arkiston 2021.1-vaiheistuksen mukaiset määrittelyt ja aikaisempi toteutus on 2016-vaiheistuksen määrittelyiden mukainen.

Siirtyminen Potilastiedon arkiston 2014 määrittelyistä 2016 määrittelyihin (pdf)

4.3.2019 Ohjeistus Potilastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen versioinnin soveltamisesta, kun potilastietojärjestelmässä otetaan käyttöön Potilastiedon arkiston 2016-vaiheistuksen mukaiset määrittelyt ja aikaisempi toteutus on 2014-vaiheistuksen määrittelyiden mukainen.
ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa, versio 2011 (julkari.fi) 01/2011 Suositus tarkentaa JHS 159 -suositusta ja standardia SFS 5971 sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa, versio 1.0 (pdf)

14.2.2007 Versio 1.0 sisältää OID-ohjeistuksia, joihin vuoden 2011 versio ei ota kantaa, esim. ohjeistus tilapäisen yksilöintitunnuksen muodostamisesta, ja on tämän vuoksi Kanta-määrittelyissä edelleen mukana.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä, v2.10 (zip)

28.3.2012 Dokumentti määrittelee ja koostaa yhteen, miten kansallisesti vaaditut tiedot voidaan välittää eri järjestelmien välillä, jotta asiakirjojen arkistointi Kanta-palveluita varten on mahdollista. Määrittelyn luonne on ratkaisuvaihtoehtoja kuvaava. Paikallinen/alueellinen integraatioympäristö kiinnittää viime kädessä tarvittavan ratkaisun.

Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat

Taulukko: kansallisen koodistopalvelun rajapinta
Määrittely Kuvaus
Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat ja liittymisohje Kuvaa kansalliseen koodistopalveluun liittymisen perusperiaatteet, liittymistehtävät sekä palvelun tuen testaus-ja ongelmatilanteissa.
Sivua päivitetty 20.1.2023