Yhteiset määrittelyt

Yhteiset määrittelyt

Sivulle on koostettu ne määrittelyt, jotka koskevat useita Kanta-palveluita. Yksittäisten palveluiden palvelukohtaiset määrittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät kunkin palvelun omilta määrittelysivuilta.

Luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Taulukko: luovutustenhallinnan yleiskuvaus
Määrittely Kuvaus

Luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Dokumentissa on kuvattu, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta toimii kokonaisuutena.

Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely

Taulukko: Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely
Määrittely Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely

Dokumentissa on kuvattu vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisujen (luovutuslupa, kielto, informointi, suostumus, tahdonilmaisu) käsittelyyn.

Liittymismallit ja sanomaliikenne

Taulukko: liittymismallit ja sanomaliikenne
Määrittely Kuvaus
Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin Dokumentissa kuvataan ratkaisuja ja vaihtoehtoja Kanta-palveluihin liittymiseen teknisestä näkökulmasta.

Osapuolitiedot Kanta-sanomaliikenteessä

Dokumentti tarkentaa ja joiltakin osin muuttaa HL7-sanomaliikenteen määrittelyitä (HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon).

Teknisten määrittelyiden lisäksi katso myös käyttöönotto- ja asiakkuusohjeet.

Health Level Seven Version 3 (HL7 V3) määrittelyt

Kanta-palvelujen yhteisenä HL7 V3 määrittelytaustana toimivat seuraavat HL7 Finland soveltamisoppaat. Palvelukohtaiset Kanta-palvelujen HL7 määrittelyt löytyvät kunkin palvelun omien sivujen alta. 

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan osoitteeseen kanta@kanta.fi

Taulukko: Health Level Seven Version 3 (HL7 V3) määrittelyt
Määrittely Kuvaus
HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon HL7 Finlandin suositus HL7 V3-viestien käyttöönottoon.
HL7 Finland V3-Tietotyypit Määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät HL7 V3 tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

Kanta-konteksin ulkopuoliset HL7 Finlandin julkaisemat HL7 määrittelyt löytyvät HL7 Finland yhdistyksen sivuilta (hl7.fi). Näihin liittyvät kysymykset osoitetaan HL7 Finland HelpDesk:iin osoitteeseen Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

 

Tietoturva

Taulukko: tietoturva
Määrittely Kuvaus
Tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset Määrittely kuvaa keskeisimmät Kanta-palveluissa käytössä olevat tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja suositukset kommunikoitaessa Kanta-palveluihin.

Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisohje

Määrittelee Kanta-palveluissa käytettävät sähköisen allekirjoituksen ratkaisut.
Digi- ja väestötietoviraston Varmenteet ja kortit (dvv.fi) Varmenteiden käyttö organisaatioiden ja liityntäpisteiden tunnistamisessa.

Puolesta-asiointi

Taulukko: puolesta-asiointi
Määrittely Kuvaus
Puolesta asioinnin yleiskuvaus (yhteistyötilat) Dokumentti tarjoaa yleiskuvauksen sähköiseen puolesta-asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Määrittelyiden versiointi

Taulukko: määrittelyiden versiointi
Määrittely Kuvaus
Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyiden versiointikäytännöt Määrittelee Kanta-palveluihin tallennettavien asiakirjojen eteenpäin ja taaksepäin yhteensopivuuden käytännöt ja muut määrittelyiden versiointikäytännöt.

Selvitykset ja linjausdokumentit

Taulukko: selvitykset ja linjausdokumentit
Määrittely Julkaisupäivämäärä Kuvaus

Siirtyminen Potilastiedon arkiston aiemmista määrittelyistä 2023.1 määrittelykokoelman mukaisiin määrittelyihin (pdf).

10.5.2023

Ohjeistus Potilastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen versioinnin soveltamisesta, kun potilastietojärjestelmässä otetaan käyttöön Potilastiedon arkiston 2023.1-vaiheistuksen mukaiset määrittelyt ja aikaisempi toteutus on 2016-vaiheistuksen määrittelyiden mukainen.

Siirtyminen Potilastiedon arkiston 2014 määrittelyistä 2016 määrittelyihin (pdf)

4.3.2019 Ohjeistus Potilastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen versioinnin soveltamisesta, kun potilastietojärjestelmässä otetaan käyttöön Potilastiedon arkiston 2016-vaiheistuksen mukaiset määrittelyt ja aikaisempi toteutus on 2014-vaiheistuksen määrittelyiden mukainen.
ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa, versio 2011 (julkari.fi) 01/2011 Suositus tarkentaa JHS 159 -suositusta ja standardia SFS 5971 sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa, versio 1.0 (pdf)

14.2.2007 Versio 1.0 sisältää OID-ohjeistuksia, joihin vuoden 2011 versio ei ota kantaa, esim. ohjeistus tilapäisen yksilöintitunnuksen muodostamisesta, ja on tämän vuoksi Kanta-määrittelyissä edelleen mukana.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä, v2.10 (zip)

28.3.2012 Dokumentti määrittelee ja koostaa yhteen, miten kansallisesti vaaditut tiedot voidaan välittää eri järjestelmien välillä, jotta asiakirjojen arkistointi Kanta-palveluita varten on mahdollista. Määrittelyn luonne on ratkaisuvaihtoehtoja kuvaava. Paikallinen/alueellinen integraatioympäristö kiinnittää viime kädessä tarvittavan ratkaisun.
Erillisjärjestelmien liittäminen Kantapalveluihin, versio 1.12 8.2.2016

Dokumentissa on hahmoteltu linjauksia tavoista liittää erillisjärjestelmiä, esimerkiksi kuvantamisen järjestelmiä tai laboratoriojärjestelmiä, Kanta-palveluihin. Dokumentti on osittain vanhentunut, siinä esitetyt linjaukset ja vaatimukset eivät ole ajantasaisia, eikä sitä enää ylläpidetä.

Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat

Taulukko: kansallisen koodistopalvelun rajapinta
Määrittely Kuvaus
Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat ja liittymisohje Kuvaa kansalliseen koodistopalveluun liittymisen perusperiaatteet, liittymistehtävät sekä palvelun tuen testaus-ja ongelmatilanteissa.
Sivua päivitetty 17.1.2024