Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely

Määrityksessä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

Määrityksessä kuvataan luovutusluvan, kieltojen, informoinnin, eurooppalaisen potilastietojen yhteenvedon suostumuksen ja tahdonilmaisujen toteuttaminen tietojärjestelmiin.

Määritys täydentyy sitä mukaa, kun uusia tahdonilmaisupalvelun asiakirjoja kehitetään.

Alla olevasta taulukosta löytyvät määrityksen eri versiot:

Määrittelyjen voimassaolo

 

  • ”Voimassa sertifioinnissa” kertoo, millä aikavälillä järjestelmän yhteistestaus tai tietoturvallisuuden arviointi tehdään kyseisen version mukaisesti. 
  • ”Voimassa tuotantokäytössä” kertoo, millä aikavälillä tuotannossa olevat järjestelmät saavat toimia kyseisen version mukaisesti.
Taulukko: Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely - eri versiot
Määrittelyn nimi ja versio Kuvaus Muutokset edelliseen versioon Voimassa sertifioinnissa Voimassa tuotantokäytössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely v 1.1 (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely v 1.1, track changes -versio (pdf)

Tahdonilmaisupalvelun vaatimukset ja toiminnallinen määrittely (yhteistyotilat.fi)

Versio 1.1, 3.10.2023

  Versiossa on tehty täsmennyksiä liittyen 1.1.2024 voimaantulleeseen asiakastietolakiin. Toistaiseksi  3.10.2023 lähtien. Toistaiseksi 1.1.2024 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely (pdf)

Versio 1.0, 8.6.2023

 

Määrittelyyn on koottu tahdonilmaisut Kanta-palveluiden palvelukohtaisista määrittelyistä.

Versiossa on huomioitu 1.1.2024 voimaantuleva asiakastietolaki

8.6.2023 - 2.10.2023 Toistaiseksi 1.1.2024 lähtien.
Sivua päivitetty 10.4.2024