Mitä Kanta-palvelut ovat?

Mitä Kanta-palvelut ovat?

Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, jotka hyödyttävät kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. 

Kanta-palvelujen käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat käyttävät Kanta-palveluja. 

Kanta-palvelut muodostavat ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden. Kanta-palveluja ovat: 

OmaKanta 

  • Kansalaisena näet omat terveystiedot, reseptit ja vähitellen sosiaalipalvelujen tiedot verkkoasiointipalvelusta.

Resepti-palvelu

  • Kaikki reseptit määrätään sähköisinä. Paperi- tai puhelinresepti voidaan määrätä vain poikkeustapauksissa. Kaikki reseptit määrätään ja toimitetaan Kanta-palvelujen kautta. 

Lääketietokanta

  • Tietokanta, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Lääkehausta voit katsoa yksittäisen valmisteen tiedot. 

Potilastiedon arkisto

  • Terveydenhuollon tietojärjestelmä, jota käytetään potilastietojärjestelmällä. Se mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen.

Vanhojen potilastietojen arkistointi 

  • Potilastiedon arkistolla on Arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen lupa, joka koskee myös vanhojen tietojen arkistointia. Vanhat tiedot voidaan onnistuneen tallennuksen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa Potilastiedon arkistossa.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

  • Sosiaalihuollon tietojärjestelmä, jota käytetään asiakastietojärjestelmällä. Se mahdollistaa keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin sekä tietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otettiin ensimmäisissä asiakasorganisaatioissa käyttöön keväällä 2018.

Terveydenhuollon todistusten välitys

  • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot voidaan välittää Kanta-palvelujen avulla sähköisesti Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Kelain

  • Lääkäri tai hammaslääkäri voi ammattioikeutensa perusteella tehdä lääkemääräyksen verkkopalvelussa. 

Kanta-asiakastestipalvelu

  • Kanta-asiakastestipalvelu on tarkoitettu Kantaan liitettävien tietojärjestelmien toimittajille sekä näiden asiakastestaajina toimiville organisaatioille ja apteekeille.

Kanta-palvelujen käyttö on turvallista

Kanta-palveluissa tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Tiedot on suojattu hyvin, joten kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi.

Kanta-palvelut edistävät asioinnin jatkuvuutta ja turvallisuutta

Kanta-palvelujen avulla tietosi ovat ajantasaisina ammattilaisten käytettävissä. Kanta hyödyttää sinua, vaikka et käyttäisikään itse digipalveluja. Sujuva tiedonkulku sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollistaa paremman hoidon.

Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut muuttuvat myös entistä läpinäkyvämmäksi, kun voit tarkistaa omat tietosi OmaKanta-palvelusta.

Kanta-palveluja kehitetään vaiheistetusti

Kanta-palvelujen peruspalvelut on otettu käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen. Esimerkiksi vuoden 2017 alussa kaikki reseptit ovat määrätty sähköisesti Kanta-palvelujen kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimija liittyy Kanta-palvelujen asiakkaaksi saadakseen palvelut käyttöönsä ja voidakseen tarjota niitä omille potilailleen ja asiakkailleen. 

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä.  Palveluja kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Sivua päivitetty 12.1.2024