Mitä Kanta-palvelut ovat?

Mitä Kanta-palvelut ovat?

Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, jotka hyödyttävät kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. 

Kanta-palvelujen käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat käyttävät Kanta-palveluja. 

Kanta-palvelut muodostavat ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden. Kanta-palveluja ovat: 

OmaKanta 

  • Kansalaisena näet omat terveystiedot, reseptit ja vähitellen sosiaalipalvelujen tiedot verkkoasiointipalvelusta.

Resepti-palvelu

  • Kaikki reseptit määrätään sähköisinä. Paperi- tai puhelinresepti voidaan määrätä vain poikkeustapauksissa. Kaikki reseptit määrätään ja toimitetaan Kanta-palvelujen kautta. 

Lääketietokanta

  • Tietokanta, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Lääkehausta voit katsoa yksittäisen valmisteen tiedot. 

Potilastietovaranto

  • Terveydenhuollon tietojärjestelmä, jota käytetään potilastietojärjestelmällä. Se mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen.

Vanhojen potilastietojen arkistointi 

  • Potilastietovarannolla on Arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen lupa, joka koskee myös vanhojen tietojen arkistointia. Vanhat tiedot voidaan onnistuneen tallennuksen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa Potilastietovarannossa.

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto

  • Sosiaalihuollon tietojärjestelmä, jota käytetään asiakastietojärjestelmällä. Se mahdollistaa keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin sekä tietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Sosiaalihuollon asiakastietovaranto otettiin ensimmäisissä asiakasorganisaatioissa käyttöön keväällä 2018.

Terveydenhuollon todistusten välitys

  • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot voidaan välittää Kanta-palvelujen avulla sähköisesti Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Kelain

  • Lääkäri tai hammaslääkäri voi ammattioikeutensa perusteella tehdä lääkemääräyksen verkkopalvelussa. 

Kanta-asiakastestipalvelu

  • Kanta-asiakastestipalvelu on tarkoitettu Kantaan liitettävien tietojärjestelmien toimittajille sekä näiden asiakastestaajina toimiville organisaatioille ja apteekeille.

Kanta-palvelujen käyttö on turvallista

Kanta-palveluissa tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Tiedot on suojattu hyvin, joten kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi.

Kanta-palvelut edistävät asioinnin jatkuvuutta ja turvallisuutta

Kanta-palvelujen avulla tietosi ovat ajantasaisina ammattilaisten käytettävissä. Kanta hyödyttää sinua, vaikka et käyttäisikään itse digipalveluja. Sujuva tiedonkulku sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollistaa paremman hoidon.

Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut muuttuvat myös entistä läpinäkyvämmäksi, kun voit tarkistaa omat tietosi OmaKanta-palvelusta.

Kanta-palveluja kehitetään vaiheistetusti

Kanta-palvelujen peruspalvelut on otettu käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen. Esimerkiksi vuoden 2017 alussa kaikki reseptit ovat määrätty sähköisesti Kanta-palvelujen kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimija liittyy Kanta-palvelujen asiakkaaksi saadakseen palvelut käyttöönsä ja voidakseen tarjota niitä omille potilailleen ja asiakkailleen. 

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä.  Palveluja kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Sivua päivitetty 28.5.2024