Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on Kanta-palvelu, johon käyttäjä voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan suostumuksella käyttää tietoja hoito- tai palvelusuhteen tukena.

Palvelu otettiin ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöön keväällä 2018. Tällä hetkellä kansalaiset voivat tallentaa Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen ja hyväksyttyjen hyvinvointisovellusten avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset. 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa suostumuksellaan Omatietovarannossa olevia mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaiskäytön ja ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen etenee uuden asiakastietolain myötä. Asiakastietolaissa siirtymäajaksi on asetettu 1.1.2026, jolloin Kanta-palveluissa tulee viimeistään olla valmius hyvinvointitietojen luovuttamiseen Omatietovarannosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille.

Omatietovarannon käyttö hyvinvointisovelluksissa ja OmaKannassa

Kansalainen voi tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan Omatietovarantoon tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Käyttäjä voi katsella Omatietovarannossa olevia tietoja myös Kanta-palvelujen OmaKanta-palvelussa.

Tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi

  • erilaiset mittaustiedot (mm. verenpaine, hengitystiheys)
  • oirearviot
  • tarkastukset
  • omahoitosuunnitelmat.

Käyttöönoton yhteydessä kansalainen antaa sovellukselle käyttöoikeuden käsitellä Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietojaan sovelluksen esittämällä tavalla. Käyttöoikeuden voi myös poistaa OmaKannan kautta. 

Toiminnallisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi katsella kansalaisen Omatietovarannon tietoja, tulee palvelunantajalla olla tätä varten

  • kansalaisen suostumus
  • hoitosuhde tai asiayhteys
  • käytössään Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus.

Lue lisää

Sivua päivitetty 11.9.2023