Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on Kanta-palvelu, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan suostumuksella käyttää tietoja hoito- tai palvelusuhteen tukena.

Palvelu otettiin ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöön keväällä 2018. Kansalaiset voivat tallentaa omia mittaustuloksiaan suoraan OmaKannassa. Tällä hetkellä palvelussa voi tallentaa tiedot painosta, pituudesta, verenpaineesta, sykkeestä ja verensokerista. 

Lue lisää Hyvinvointitiedot ja mittaustulokset -sivulta.

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 
Ammattilaiskäytön ja ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen etenee uuden asiakastietolain myötä. Asiakastietolaissa siirtymäajaksi on asetettu 1.1.2026, jolloin Kanta-palveluissa tulee viimeistään olla valmius hyvinvointitietojen luovuttamiseen Omatietovarannosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille.

Toiminnallisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi katsella kansalaisen Omatietovarantoon tallentamia tietoja, tulee palvelunantajalla olla:

  • kansalaisen suostumus
  • hoitosuhde tai asiayhteys
  • käytössään Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus.
Sivua päivitetty 23.4.2024