Todistukset ja lausunnot

Todistukset ja lausunnot

Terveydenhuollon sähköiset todistukset ja lausunnot voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon. Tietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä hyödyntää myös terveydenhuollon ulkopuolisissa organisaatioissa.

Terveydenhuollon palvelunantajilla on ollut velvollisuus tallentaa tietyt todistukset ja mielenterveyslaissa tarkoitetut asiakirjat Kanta-palveluihin aiemman STM:n asetuksen (1257/2015) pohjalta. Asiakastietolaissa kerrotaan määräajat uusien todistusten Kantaan tallentamiselle.

Todistusten ja lausuntojen sähköinen välitys helpottaa asiointia

Potilastiedon arkistoon rakenteissa muodossa tallennetut todistukset ja lausunnot ovat tallennuksen jälkeen tarvittaessa nähtävissä terveydenhuollon ammattilaisille ja OmaKannassa potilaalle itselleen. Lisäksi tietoja voidaan välittää terveydenhuollon ulkopuolelle.

Todistusten ja lausuntojen tietojen katselumahdollisuus ja välittäminen muille toimijoille tuo hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Tavoitteena on, että todistusten ja lausuntojen tallentamisen käyttöönotot etenevät ripeästi terveydenhuollossa niiden todistusten osalta, joita voidaan jo tallentaa Kanta-palveluihin. Siten myös todistusten ja lausuntojen sähköisestä välittämisestä saatavat hyödyt realisoituvat.

Todistusten ja lausuntojen käyttö terveydenhuollon ulkopuolella

Todistuksia ja lausuntoja tai niiden tietoja voidaan myös välittää sähköisesti tietyille terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille Kanta-palvelujen Kysely- ja välityspalvelun avulla.

Tällä hetkellä terveydenhuollon todistuksia on mahdollista välittää Kelaan. Tämän lisäksi Traficomin asiointipalvelussa hyödynnetään Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122) -lomakkeen tietoja.

Välitys Kelaan

Kela tarvitsee todistusten ja lausuntojen tietoja etuuskäsittelyn yhteydessä. Jos terveydenhoidon järjestelmässä on toteutettu todistusten arkistointi ja välitys Kelaan, terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan pyynnöstä välittää todistuksen tai lausunnon suoraan Kelaan. Silloin todistusta tai lausuntoa ei tarvitse toimittaa erikseen.

Asiakas sopii lääkärin kanssa todistuksen välittämisestä ja saa siitä halutessaan tulosteen. Asiakas näkee tiedon myös OmaKannasta ja OmaKelasta.

Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on tällä hetkellä teknisesti mahdollista välittää Kelaan Kanta-palvelujen avulla:

 • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
 • SV 7 Lääkärinlausunto B
 • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
 • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
 • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
 • SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Tietojen hyödyntäminen Traficomissa

Traficomilla on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa useita ajokorttiin liittyviä asioita. Asiointipalveluun voidaan hakea tietoja ajokyvystä. Ajokykytietoja voidaan hyödyntää sähköisesti myös Traficomin palveluntuottaja Ajovarman palvelupisteessä. Molemmissa tapauksissa tiedot haetaan aina asiakkaan pyynnöstä.

Tietojen hakeminen on mahdollista, jos terveydenhuollon organisaatio on tallentanut sähköisen Lääkärinlausunto ajokyvystä -lausunnon (F122) Potilastiedon arkistoon. Lausunto on tallennettava rakenteisessa muodossa ja se voi olla korkeintaan 6 kuukautta vanha, jotta tietoja voidaan hyödyntää.

Jos lääkärinlausunnon tietoja ei ole tallennettu Potilastiedon arkistoon, ei myöskään ajoterveystietojen sähköinen hyödyntäminen ole mahdollista. Siinä tapauksessa asiakkaan on asioitava Ajovarman palvelupisteessä ja osoitettava siellä ajoterveysvaatimusten täyttyminen lääkäriltä saadulla, paperisella lääkärinlausunnolla ajokyvystä.

Toimintaohjeet terveydenhuollolle

Toimi näin, jos asiakas haluaa sähköisen lausunnon ajokyvystä:

 1. Varmista, voidaanko organisaatiosi potilastietojärjestelmällä tallentaa Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomake Potilastiedon arkistoon rakenteisessa muodossa.
  • Huomaathan, että ajoterveystietojen kirjaaminen potilastietoihin ja niiden tallentaminen Potilastiedon arkistoon ei ole sama asia kuin rakenteisen lomakkeen tallentaminen.
  • Ajantasaisen tiedon lomakkeen tallennusmahdollisuudesta saat organisaatioltasi. 
 2. Tallenna lomake Potilastiedon arkistoon, jos se on mahdollista. Jotta lomakkeen tietoja voidaan hyödyntää Traficomissa, täytyy sinun valita Lääkäri antaa asiakkaalle -kohdasta jompikumpi vaihtoehdoista 
  • Ajokortin hakemista ja uudistamista varten
  • Laajennettu lääkärinlausunto.
 3. Anna asiakkaalle tuloste lomakkeesta, jos hän sellaisen haluaa. Voit myös ohjeistaa asiakasta, että lomake on nähtävissä OmaKannan Terveystiedoissa kohdan ”Todistukset ja lausunnot” alla.
 4. Jos lomaketta ei organisaatiossasi voida tallentaa Potilastiedon arkistoon, anna asiakkaalle paperinen lausunto ajokyvystä.

Ottamassa käyttöön todistusten ja lausuntojen tallennusta ja välitystä?

Jos terveydenhuollon palvelunantaja on kiinnostunut aloittamaan todistusten ja lausuntojen tallentamisen ja sähköisen välityksen, kannattaa tutustua

Lue lisää

Sivua päivitetty 17.1.2024