Todistukset ja lausunnot

Todistukset ja lausunnot

Terveydenhuollon todistukset ja lausunnot voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon. Tietoja voidaan asiakkaan luvalla hyödyntää myös terveydenhuollon ulkopuolisissa organisaatioissa.

Potilastiedon arkistoon tallennettujen todistusten ja lausuntojen tietoja on mahdollista toimittaa sähköisesti toimijalta toiselle. Tämä tapahtuu Kanta-palvelujen Kysely- ja välityspalvelun avulla. 

Todistusten ja lausuntojen tietojen välittyminen sähköisesti ja automaattisesti tuo hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Tiedon siirto on turvallista, helppoa ja nopeaa. Todistuksia ei tarvitse enää tulostaa eikä postittaa, jolloin vältytään papereiden käsittelyltä, ja palveluprosessit ja käsittelyajat nopeutuvat.

Tavoitteena on, että todistusten ja lausuntojen tallentamisen käyttöönotot etenevät ripeästi terveydenhuollossa niiden todistusten osalta, joita jo voidaan Kanta-palveluihin tallentaa. Siten myös todistusten ja lausuntojen tietojen sähköisestä välittämisestä saatavat hyödyt realisoituvat.

Jotta terveydenhuollon ulkopuolinen toimija voi hyödyntää todistusten ja lausuntojen tietoja sähköisesti Kanta-palvelujen avulla, täytyy myös sen tietojärjestelmässä olla tietyt tekniset valmiudet.

Tällä hetkellä terveydenhuollon todistuksia on mahdollista välittää Kelaan. Kelan lisäksi todistusten ja lausuntojen tietoja voi tällä hetkellä hyödyntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Aikataulut eri todistusten ja lausuntojen käyttöönotoille on kuvattu julkaisuaikataulussa. Yhteistestauksen sivuilta löytyy puolestaan tieto siitä, mitkä todistukset on missäkin potilastietojärjestelmässä jo yhteistestattu.

Todistusten ja lausuntojen välitys Kelaan

Kela tarvitsee todistusten ja lausuntojen tietoja etuuskäsittelyn yhteydessä. Kun todistus tai lausunto voidaan välittää suoraan terveydenhuollosta Kelaan sähköisesti, sitä ei tarvitse enää toimittaa Kelaan erikseen.

Asiakas sopii lääkärin kanssa todistuksen välittämisestä ja saa halutessaan tulosteen, jolla näkyy tieto todistuksen välittämisestä. Tieto on nähtävissä asiakkaalle myös Omakannassa tai Kelan asiointipalvelussa.

Välitettävät lausunnot ja todistukset

Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on tällä hetkellä teknisesti mahdollista välittää Kelaan Kanta-palvelujen avulla

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Lausuntojen hyödyntäminen Traficomissa

Traficomilla on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa useita ajolupiin liittyviä asioita.

Jos ajoluvan käsittely edellyttää lääkärinlausunnon tietoja, asiakas voi hoitaa asiansa sähköisesti, mikäli Traficomin palvelusaa lääkärinlausunnon tiedot sähköisesti Kanta-palveluista. Tietojen kyselyyn tarvitaan asiakkaan suostumus.

Asiointipalvelu voi hakea tiedot sähköisesti, jos terveydenhuollon organisaatio on tallentanut ajokykyä koskevan lausunnon Potilastiedon arkistoon.

Jos lausunnon tietojen sähköinen haku ei ole mahdollista, asiakkaan tulee hoitaa asia muulla tavoin ja osoittaa ajoterveysvaatimusten täyttyminen perinteiseen tapaan terveydenhuollosta saadulla paperisella lääkärinlausunnolla.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.02.2020