Terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt

Terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt

Tällä sivulla julkaistaan terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Lomakkeiden käyttöönoton aikataulut Potilastiedon arkiston asiakastesti- ja tuotantoympäristöissä on kuvattu julkaisuaikataulussa.

Arkistoinnin lisäksi terveydenhuollon todistuksia voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn. Kysely- ja välityspalvelun käyttö käynnistyy Kyselypalvelun osuudella. Tiedot Kysely- ja välityspalvelua käyttävistä organisaatioista ja niiden vastaanottamista sisällöistä aloitusajankohtineen päivitetään Viestinvälitys - Sanoman vastaanottaja -koodistoon Kansallisessa koodistopalvelussa

Yleiset määrittelyt

Määrittelyssä Potilastiedon arkisto: Rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä on kuvattu lomakeasiakirjan arkistointi ja mitätöinti (luvut 5 ja 10) sekä edelleenvälitys (luku 19). Lomakemuotoisiin hoitoasiakirjoihin voi kohdistaa myös hakuja hoitoasiakirjojen hakukäyttötapausten mukaisesti (luvut 13-15).

Aikaisemmassa Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset (pdf, vanhentunut dokumentti, ei enää päivitetä) -dokumentissa lomakeasiakirjan muodostaminen ja välitys kuvataan luvussa 3.6, ja se on tältä osin myös käytettävissä, mutta on huomioitava, että tätä dokumenttia ei enää päivitetä.

Lomakkeiden CDA R2 -rakenteen muodostamista on ohjeistettu dokumentissa Potilastiedon arkiston kertomus ja lomakkeet. Muut asiakirjojen sekä sanomien muodostamisessa tarvittavat HL7-määrittelyt on julkaistu Kanta-palvelujen Yhteiset määrittelyt sivulla ja Potilastiedon arkiston yhteiset määrittelyt sivulla.

Lomakerakenteet

Osaan Kelan lomakkeista on saatavissa xslt-muuntotiedostot tulosteen muodostamista varten. Näitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kanta@kanta.fi.

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan- sekä Kysely- ja välityspalvelu -kohtaiset määrittelyt

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 17.1.2024